Arbetets värde håller på att förändras

Hälsodesign är ett intressant nytt tankesätt som ökar arbetsplatsvälmående. BEMER Nordic deltar i projekt som satsar på hälsofrämjande och lugnande arbetsplatsmiljöer.

I februari 2018 höll man ett evenemang på Hirvihaara Herrgård riktad till företagsledare och beslutsfattare där man kunde bygga upp olika samarbetsnätverk kring temat hälsodesign och utbyta kunskap och idéer.

Man ville se vad som kunde skapas när man delar med sig av kunskap och kunnande mellan olika aktörer, som arrangörerna Anne Munkki och Essi Tuomi beskrev det.

”Vi bjöd kunniga människor från olika områden för att samarbeta kring temat hälsodesign, men det verkliga arbetet började först efter evenemanget. Temat att orka på arbetsplatsen tar alltid stor plats. Hirvihaaras seminarier är också ett evenemang där man kan uppleva saker och är uppbyggt av flera behandlingselement, som till exempel BEMER-terapi”, berättar arbetsplatsfysioterapeuten Essi Tuomi.

Det var ungefär 20 olika samarbetspartners med på evenemanget. Hälsoteknologi spelade en stor roll på den. Anne Munkki har haft en lång karriär med företagsinredning och lokalutformning för bland annat Nokia.

Det nya konceptet slår ihop välbefinnandet på arbetsplatsen och hälsodesign

”Tillsammans med Essi har vi skapat BeTango-konceptet som vi vill använda för att få fram produktiva och kreativa aktiviteter. Verksamheten ska vara ansvarstagande och skapande. Det är viktigt att tänka på att jobbet ska vara meningsfullt och på hur man vill utföra jobbet så att man själv kan må bra av det. Vi lyssnar även noggrant på kunden och söker nya lösningar”, berättar Anne Munkki.

Kick-offs på företag och allmänna tillställningar som främjar arbetsvälbefinnande är en del av BeTango-konceptet. BEMER-terapi utrustningen är en del av dessa Kick-off program och det är meningen att man kan använda BEMER i några minuter under pauser och återhämtningsstunder.

”Tillsammans med elever från yrkesskolan Amiedu producerade vi vårt eget spel APP plattform till Hirvihaaras hälsodesign evenemanget. Den hade två rollfigurer; BeTango-karaktären och Hirvihaara-karaktären. Man kunde använda dessa för att ta fram olika företagsverksamheter och produkter. Detta fungerar även i framtiden som en applikation för att ta fram nya typer av evenemangen”, beskriver Anne Munkki.

Återhämtningen och pauser är viktiga, men glöms lätt bort

”Det finns även energi kvar för vardagen när man försäkrar det kommande välbefinnandet, t ex genom att stödja återhämningen med BEMER-terapi, fysikalisk vaskulär terapi, som främjar mikrocirkulationen och på det sätter stöds kroppens förmåga att kunna reparera sig själv”, berättar Essi Tuomi.

Essi och Annes motto är: Jobbet är till för livet, inte tvärt om.

Det är viktigt att få energi under dagen och som ett sätt att få det arrangeras BEMER-pauser som man kan ta under företagets BeTango kick-off. Det är viktig för arbetskvaliteten att man tar pauser.

”Det är viktigt det där med att ta pauser, egentligen borde man lära ut det på alla arbetsplatser. Man har liksom glömt betydelsen av pauser idag. Att stanna upp och få ny energi under dagen är väsentligt för att orka och för arbetsresultaten också. Under pausen kan man vara närvarande med sig själv. BEMER anpassar sig utmärkt till detta som en utrustning som är väl undersökt och tar endast 8 minuter”, beskriver Essi.

Vad är mikrocirkulation?

Mikrocirkulationen är ett tätt nätverk uppbyggt av de allra minsta blodkärlen. Det är där som 74% av blodcirkulationen sker. Mikrocirkulationen har en viktig transport uppgift: Den transporterar syre och näring till vävnaderna och organen, forslar bort slaggprodukter samt stöder immunförsvarssystemet.

Vad är BEMER?

Fysikalisk vaskulär terapi förbättrar blodflödet i de minsta blodkärlen och blodets fördelning in till vävnaderna. BEMER-teknologin är baserad på stimulering av den rytmiska rörelsen i väggarna i mikrokärl, så kallad vasomotion. Den effektgivande faktorn är en patenterad signal som återger en frisk rytm till mikrokärlen med en rubbad rytm. BEMER stöder kroppens förmåga att kunna reparera sig själv genom en förbättrad mikrocirkulation.

https://sverige.bemergroup.com

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *