På ett stall i Vichtis, utanför Helsingfors, studerade man effekten av BEMER-behandling på två travhästars hudtemperaturer. Man använde TherMidas VET termiska avbildningsapparatur för att ta bilderna. De termiska bilderna analyserades och fynden rapporterades med hjälp av TherMidas Vet Imager programmet som är utvecklat som en diagnostikprogramvara för termiska avbildningar av djur. Fynden var verkligen intressanta!

TherMidas termiska avbildning ger en mycket exakt temperatur på huden

Termisk avbildning är fysiologisk avbildning som används för att ta reda på statusen på ämnesomsättningen och blodcirkulationen. Termisk avbildning är mycket känsligt för att visa funktionella förändringar i musklerna och i nervsystemet. Termisk avbildning ger väldigt exakt information om hudens yttemperatur och den registrerar till och med temperaturförändringar på mindre än 0,003 grader.

Hos en frisk häst, och även hos andra djur, är temperaturen på de olika sidorna av kroppen symmetriska: till exempel så är den vänstra bogen lika varm som den högra. Om temperaturen på dessa symmetriska mätpunkter skiljer sig markant från varandra är det oftast på grund av något slags hälsoproblem på den ena sidan.

På detta sätt kan man använda termisk avbildning för att kunna identifiera skador tidigt, för att se hur omfattande de är eller för att följa med i läkningsprocessen. Termisk avbildning passar utmärkt även för att kontrollera effektiviteten av behandlingen.

Hos människor har man använt motsvarande termiska avbildningsmetoder för att särskilt observera ändringar i den perifera blodcirkulationen i fötterna på diabetespatienter vars vävnader lätt tar skada när blodcirkulationen försvagas.

Den termiska avbildningen avslöjade skadorna samt visade effekterna av BEMER-terapin på hästarna

Det togs termiska bilder på båda hästarna två gånger: före och efter BEMER-behandlingen. Hästmassageterapeuten Mari-Tiina Jääskeläinen, som är erfaren av att behandla med BEMER, gav hästarna BEMER-behandlingarna samt hjälpte till med att tolka resultaten.

Den fyra år gamla valacken fick BEMER-terapi under en period av 5 minuter, program 1, både med behandlingstäcket på hela kroppen och med det lokala behandlingstillbehöret på vänstra bakbenet. Hästen hade aldrig någonsin fått BEMER-terapi. Behandlingen verkade för det mesta sänka huden yttemperatur vid mätpunkterna.

 

Före och efter bilderna. Behandling i 5 min.

Det som var intressant var att den höga utgångstemperaturen i det vänstra bakbenet, det vill säga 27,2 °C (D)gick ned som en följd av behandlingen till 23,9 grader(D). Två dagar efter mätningarna när veterinären undersökte samma bakben hittade hon blodsamling där. På detta sätt kunde termisk avbildning bestyrka var skadan befann sig och effekterna av BEMER-terapin.

Den sex-åriga travvalacken var redan van vid BEMER-behandlingar sedan tidigare. I denna studie fick häst nummer två den längsta och mest intensiva 15-minuters behandling, program 3, både med behandlingstäcket och med det lokala behandlingstillbehöret på vänstra framknäet, där man visste att han hade en pågående inflammation.  Generellt sett kunde man märka att BEMER-behandlingarna både kunde höja och sänka hudens yttemperatur beroende på området.

Före och efter bilderna vänster sida. Behandling i 5 min. Temperaturen vid mätpunkten i den vänstra höftleden gick upp efter BEMER-behandling från 27,9 grader (C) till 29,4 grader (C).

Däremot när man mätte på höger höftled uppmättes 24,2 grader (C) före behandling och efter blev det 23,9 grader (C).

Mätvärden höger höftled

Skillnaden mellan vänster och höger höftled (mätpunkt C) blev då hela 5,5 grader (29,4-23,9). Det som var intressant var att två dagar efter mätningen hittade veterinären en senskada precis vid denna vänstra höftled, något som man inte hade märkt tidigare. Värmeökningen i vänster höftled efter behandlingen berodde alltså på en senskada.

Före och efter behandling bakbenen. Behandling 5 min.

Temperaturen i inflammationen i det vänstra knäet gick ned efter BEMER lokalbehandling. Även i detta fall kunde man lokalisera skadorna med hjälp av termisk avbildning och bestyrka effekterna av BEMER-terapin på hudens yttemperaturer på dessa och andra områden på kroppen.

Tolkning av resultaten

BEMER-terapi både höjde och sänkte hudens yttemperatur beroende på mätområdet, vävnadens skick samt vilket behandlingsprogram som användes. Detta är ganska logiskt eftersom BEMER-terapins förbättrande effekt på mikrocirkulationen syns även som en förbättrad fördelning av blodet: det vill säga att blodet styrs mer effektivt till precis de delar av kroppen var det behövs mest just då.

Det betyder att blodcirkulationen och vävnadsämnesomsättningen inte förstärks samtidigt över hela kroppen. När hudytans blodcirkulation minskar kan till exempel blodcirkulationen i de inre organen förstärkas – och tvärtom.

Generellt så använder man en 5 minuters behandling på Program 1 som en allmänt återhämtande och lugnande behandling på hästar. Detta syns i de termiska bilderna huvudsakligen som en sänkning i hudytans temperatur, som man skulle kunna föreställa sig. Man använder en 15 minuters behandling på Program 3 som en stimulerande behandling, som både ökade och sänkte hudytans temperaturer, beroende på området var man mätte temperaturen. Även detta resultat kan ses som logisk, kroppen “vet själv” var den behöver blodet mest och termiska avbildningsapparaten registrerar effekten av behandlingen i synnerhet i det skadade området.

En god mikrocirkulation och vävnadsämnesomsättning minskar smärta och påskyndar läkning

BEMER-terapi är fysikalisk vaskulär terapi som förbättrar en försvagad blodcirkulation samt blodets fördelning enligt vävnadens behov i mikrocirkulationsnätverket som består av de flesta blodkärl som både människor och hästar har i kroppen. BEMER-terapins inverkan sträcker sig ända från hudytan till de inre organen. En god blodcirkulation i de mindre blodkärlen är en förutsättning för cellernas effektiva ämnesomsättning och på det sättet stödjer den läkningsprocesserna i vävnader i bland annat skelettet, musklerna och huden. När cellerna, och därmed även vävnaderna, kan få optimalt med syre och näring och när dessutom  ämnesomsättningsprodukterna-  koldioxid och mjölksyra – effektivt kan avlägsnas, då lindras smärtorna, skadorna läks och återhämtningen sker snabbare efter påfrestningar.

BEMER har varit en föregångare i fysikalisk vaskulär terapi sedan 1998. Som en EU-certifierad medicinsk teknisk apparat blev BEMER 2014 den första produkten i världen utvald att tillhöra en helt ny kategori för apparater som är: ”stimulerande apparatur för fysikalisk vaskulär terapi” (Detta var enligt medicinsk certifieringsstandard MDC.) Forskningen om den viktiga rollen som mikrocirkulation spelar för vår hälsa har vuxit enormt under de senaste tjugo åren. Detta avspeglas i de över 9000 studier som publicerades i år i Pubmed-databasen (29.11.2019), studier som antingen nämner mikrocirkulationen, eller mikroblodkärlssystemet, i rubriken eller har det som huvudämne i artikeln. Dessa studier konstaterar att en dålig mikrocirkulation ligger bakom många kroniska sjukdomar.

TherMidas Oy är en pionjär i området med medicinsk termisk avbildning

TherMidas Oy är ett finskt hälsoteknologiskt företag som grundades 2008 vars affärsverksamhet idé är att öka och sprida användningen av termisk avbildning inom det medicinska området. Företaget lanserade världens första medicinskt certifierade termiska avbildningssystem. Den otroliga teknologiska utvecklingen som har skett under de senaste årtionden har möjliggjort att termisk avbildning börjar bli den nya och betydelsefulla avbildningsmetoden jämsides den traditionella.

Vi tackar TherMidas för intressant samarbete. Vi tackar även Mari-Tiina Jääskeläinen för hennes professionella hjälp i denna studie av mindre format!

TherMidas Oy | Polttimonkatu 4 | 33210 TAMPERE FINLAND

www.thermidasvet.fi

BEMER® Classic/Professional är en medicinteknisk apparatur kategoriserad som vaskulär terapi som fysikalisk stimulerar och aktiverar ett nedsatt/stört blodflöde hos små blodkärl. Denna behandlingsform stödjer och återställer tillförsel av syre och näringsämnen till vävnadsceller samt bortforsling av restprodukter från cellernas ämnesomsättning. Detta medför att vävnader som hud, muskler, ben och inre organ ges bättre förutsättning att fungera, regenerera och återhämta sig. BEMER Horse set har samma effekter på hästarna som BEMER Classic/Professional har på människan.

Terapins medicinska insats syftar inte till att eliminera ett specifikt symptom eller bota viss sjukdom utan fungerar mer utbrett genom att mikrocirkulationen stöds, vilket innebär att kroppen bättre kan reparera sina egna funktioner. Kroppens naturliga funktioner stöds och får hjälp att fungera mer optimalt som den naturligt har förutsättning för.

Artikeln bygger på intervjupersonens egna erfarenheter, som inte kan generaliseras. Konsekvenser och nyttan av en bättre fungerande mikrocirkulation är individuell och beroende på kroppens situation.

https://sverige.bemergoup.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *