BEMER-terapin har mer än tjugofem års forskning och produktutveckling bakom sig, sedan 1998. Under denna tid har hundratals studier, artiklar och fallrapporter publicerats med hjälp av BEMER-apparaten. 28 av dessa studier kan hittas i PubMed. Fler studier genomförs hela tiden.

Effekterna av BEMER-terapi på nedsatt mikrocirkulation är mätbara och reproducerbara, vilket ger kliniska bevis samt bevis för ett tekniskt tillvägagångssätt. BEMER-terapiapparaterna är dessutom certifierade som medicintekniska produkter i både EU och USA.

Det är viktigt att öka medvetenheten hos både allmänheten och sjukvårdspersonal om mikrocirkulationens betydelse för bibehållen hälsa, god prestationsförmåga, förebyggande av sjukdomar och tillfrisknande.

Sammanfattning av studier från PubMed-databasen 2024.

Läs sammanfattningen >>