Bredden och tätheten av vårt blodcirkulationsnätverk blir påtaglig när vi ser på de minsta blodkärlen

Stora artärer är som motorvägar, längs vilka blodet transporteras snabbt till kroppens alla extremiteter. På vägen förgrenar de sig till ett hårtunt nätverk till alla våra vävnader. Även hårstrån är egentligen för stora att jämföra med när vi talar om våra allra minsta blodkärl. Ett hårstrå har en diameter av cirka 100 mikrometer och en kapillär har en diameter på 5-8 mikrometer. Det vill säga att de enskilda minsta blodkärlen är därför osynliga för det blotta ögat, men deras mycket täta nätverk sträcker sig genom alla våra vävnader och organ.

Lever – Bild Körperwelten

Kapillärernas betydelse är stor

Det visar sig redan i deras antal. Kroppen har uppskattningsvis         97.000 km av kapillärer. Mängden av de individuella kapillärerna uppskattas till 10 miljarder.

Uppgiften för detta täta nätverk är att se till att våra celler får tillräckligt med livsviktiga ämnen, såsom syre och näringsämnen, för att kunna fungera optimalt så att vi kan hålla oss friska.

Det finns forskare i historien som har kommit till slutsatsen att det måste finnas mindre blodkärl som fungerar på ett visst sätt, och förstått betydelse av detta, utan att kunna bevisa detta. Förmodligen var den första som skrev om regleringssystemet för mikrocirkulationen (vasomotion) Thomas Wharton Jones, året 1852.

Han drog slutsatsen att funktionen av de små blodkärlen och regleringen av deras blodflöde är ett autonomt system. Det är inte direkt relaterat till hjärtats rytm eller andningens täthet. Det finns ännu många frågetecken om hur detta system fungerar och vilka faktorer som påverkar det.

Ny teknologi

Tekniska framsteg ger nya möjligheter och ny information om mikrocirkulationen, som för närvarande är ett viktigt forskningsämne inom medicin.

Den tyska LEA Medizintechnik har utvecklat ett O2C-system som möjliggör mätningar på två olika vävnadsdjup. Mätresultat erhålls bland annat av mikrocirkulationens blodflödeshastighet, den kapillär-venösa syremättnaden och perfusionen av röda blodkroppar.

Denna mätanordning har varit med och visats i Finland vid 2 evenemang anordnade för läkare. Läkarna fick se effekten av BEMER fysikalisk vaskulär terapi på blodcirkulationen i en diabetikers ben.

Upptagning av bilder av mikrocirkulationen och mätning av dess funktion ger värdefull information om vävnaders och organens tillstånd.

Institutet för Mikrocirkulation i Berlin

Förutom O2C-utrustningen använder Institutet för Mikrocirkulation i Berlin bland annat sitt eget intravitala mikroskop som de har själv utvecklat och en höghastighets videokamera, såväl som vitljusspektroskopi och datoriserad bildbehandling. På detta sätt kan man observera mikrocirkulationen funktioner på mycket när håll.

 MicroVisionUSB3 är ett mikroskop utvecklat i USA för att uppta bilder på mikrocirkulationen från, till exempel, tandköttet. Det analyserar flödet av mikrocirkulationen och producerar tydliga bilder och mätningsresultat för läkares användning.

MicroVision-forskningsapparaten har använts, bl a, i en sepsisstudie vars pilotstudie presenterades på en medicinsk kongress i Lettland för 1 år sedan. I studien mätte man mikrocirkulationen hos sepsispatienter före och efter BEMER-behandling.

Nya forskningsapparater lanseras på marknaden och en av dem är en EPOS-enhet som utvecklats på Linköpings universitet i Sverige. Denna apparat mäter mikrocirkulationen av huden med biooptisk teknik, reflektionsspektrometer och laserdopplerteknik.

Denna utveckling framhäver mikrocirkulationens stora betydelse och ökar medvetenheten om vilka faktorer som påverkar den. En riktad terapi för mikrocirkulationsstörningar är den fysiska vaskulära behandlingen: BEMER, som har varit på marknaden med sin nuvarande effektivitet sedan 2010.

Vad är BEMER® Fysikalisk Vaskulär Terapi?
BEMER-teknologin är baserad på stimulering av den rytmiska rörelsen i mikrokärlens väggar – vasomotionen. Den effektgivande faktorn är en patenterad signal som återger rytmen i mikroblodkärl vid en störd rytm. BEMER® stöder kroppens förmåga att kunna reparera sig själv genom en förbättrad mikrocirkulation.

http://www.sverige.bemergroup.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *