BEMER – Fysikalisk vaskulär terapi – stödjande behandling till kirurgiska ingrepp

BEMER-terapi används för att stödja hela kroppens blodomlopp före och efter kirurgiska ingrepp. Man kan som exempel nämna plastikkirurgi samt operationer på ben och leder.

Det lönar sig att börja med BEMER-terapi som stödbehandling i god tid innan operationen för att:

  • När mikrocirkulationen fungerar väl så får hela kroppen, inklusive området för det kirurgiska ingreppet, tillräckligt med syre och näringsämnen och cellernas energiproduktion fungerar väl. Detta är en viktig faktor vid läkning av skador som uppkommer vid operationer. Vävnad som är energifylld och frisk reparerar sig själv effektivt och sår läks snabbt.
  • Hela kroppens försvarsmekanism är aktiverad för att bekämpa eventuella infektioner. Detta är något som kroppen blir utsatt för under operationer och andra ingrepp under huden.
  • Även lymfvätskan som finns mellan vävnader cirkulerar effektivare tillbaka till det venösa flödet och minskar därmed svullnad. Det är bra om svullnaden är borta innan ingreppet, det främjar läkning.
  • Vävnadssvullnad efter operationer orsakar smärta och skadar blodkärl, därför minskar BEMER-terapin postoperativt vävnadssvullnad och mindre smärtstillande läkemedel behövs. Blodflödet förbättras och då fungerar medicinerna mer effektivt.
  • Erfarenhet har visat att tack vare BEMER-terapi blir det mindre ärrbildning eftersom såret läks snabbare.

Knee replacement surgery 2 days post op. on a 72 year old senior woman. Doctor is changing the bandages

Mikrocirkulationen är av avgörande betydelse i benvävnadens läkningsprocess

Speciellt på benens yta, på benhinnan, finns det gott om blodkärl och nerver (se blogginlägg 17.11.2017: Visste du att blodet cirkulerar även i benbyggnaden?). Även benens mikrocirkulation gynnas av BEMER-terapi. Vid den medicinska kongressen i Budapest hölls det föredrag om relaterade erfarenheter.

Dr. Crisztina Cséplö är specialistläkare inom området ansikte, haka och mun

I sitt arbete använder hon BEMER-terapi som stödbehandling för att påskynda läkning av benvävnad, för att förhöja allmäntillståndet och minska smärta. Terapin har även en betydande roll för upplösning av blodproppar, som i sin tur är viktigt för områdets läkning, samt minimering av ärrbildning.

Under de senaste åren har Dr Cséplö behandlat 95 patienter på sjukhuset och hon har observerat betydelsen av BEMER-terapi i minskningen av ärrbildning. Detta är ju en viktig estetisk faktor i ansiktskirurgi. Patienterna använde även BEMER som stödbehandling med stor framgång i behandling av nekros, eller celldöd, i hakan på grund av läkemedlet bisfosfonat. Även i detta fall var optimering av mikrocirkulationen i vävnaden avgörande.

Close-up Of Male Doctor Pointing At Teeth X-ray

Dr. Cakó använder BEMER-terapi som hjälp för benvävnadssjukdomar

I Ungern är paradontala sjukdomar ganska vanliga. Till dessa sjukdomar hör infektioner som orsakas av bakterier som förstör tändernas bindvävnad. Enligt Dr Cakó beror dessa multifaktoriella sjukdomar oftast på problem med ämnesomsättningen, livsstil, biverkningar av läkemedel och psykologiska faktorer. För varaktiga behandlingsresultat krävs det en kombination av behandlingar.

Senior couple walking their beagle dog in autumn countryside

Dr. Zolt Nagy, Kenézy Gyula Hospital, har rapporterat att patienter med osteoporos har upplevt lindring av symtom samt betydande ökning av bentäthet

Dr. Zolt Nagys testgrupp bestod av 21 personer och samtligas bentäthet ökade. På basen av våra erfarenheter verkar det som att BEMER-terapi ger goda möjligheter för att gynna benbildning, även i samband med benkirurgi.

Fysikalisk vaskulär terapi är lätt att använda. Den är vällämpad för hemmabruk. Som en medicinteknisk utrustning är den certifierad enligt EU direktiv i klass IIa, och dess effekter finns det vetenskapliga studier på. Behandlingen har en riktad inverkan på mindre blodkärl. Den förbättrar blodflödet på både artär- och vensidan. Terapin har inga konstaterade biverkningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *