En publicerad studie visar det som även bondförnuft förespråkar

En dansk undersökning (http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00125-016-4065-6) bevisar att enbart behandling av blodsocker räcker inte som diabetesvård utan man måste även påverka levnadsvanor och således kan diabetiker få riktig hjälp. Då ökar den förväntade medellivslängden och allvarliga följdsjukdomar förhalas.

Behandla och ge stöd för en god hälsa

Ett viktig behandlingsmål i rekommendationerna för diabetiker är förebyggandet av mikrovaskulära problem, för att slippa följdsjukdomar.

När blodflödet avtar i de allra minsta blodkärlen bildas ett inflammatoriskt tillstånd som med åren sprids även till de större blodkärlen. Det orsakar med tiden betydande problem för de som lider av diabetes och andra folksjukdomar.
Problemen uppstår då som smärta, känselstörningar, försvagad syn, problem med njurarna, försämrad sårläkning samt hjärtsjukdomar.

Diet relapse change as a healthy lifestyle slowly goes downward to greasy unhealthy fast food concept as a dieting quality decline symbol of returning to bad eating habits as a group of descending forks with meal items on them.

I riskgruppen finns även ungdomar

Det är ingen nyhet att kost, motion samt en god sömnkvalité är av största vikt vad gäller förebyggande vård av sjukdomar. De ungas levnadsvanor har ändrats radikalt och en del är redan i riskzon för stora hälsofaror, trots deras ringa ålder. Diabetes är en av de största hälsoriskerna.

Ett prestationsbaserat liv

En stor utmaning för blodomloppet är stress som finns i alla åldersgrupper. Stress gör att de minsta blodkärlen drar ihop sig och försvagar flödet till dem. Tid för återhämtning varje dag är viktigt för att förebygga sjukdom.

stressimies

Bär du på diabetes i din arvsmassa?

Ditt öde är inte förutbestämt, det är dina levnadsvanor  som är avgörande.
Håll dig frisk och stöd läkning. Kroppen har en förmåga att reparera mycket bara den får rätt sorts stöd. BEMER – Fysikalisk vaskulär terapi – som stöd i behandlingsprogrammet är en utomordentlig team-player, att äta en bra kost och öka motionen hjälper att förebygga och återhämta sig från sjukdomar. Det finns gott om hjälp och information att ta vara på. Det är mer förmånligt och effektivt från både ett samhällsekonomiskt och mänskligt perspektiv att ta helhetsbilden i beaktande, både i vården och i rekommenderade behandlingsformer. Som tur märker man redan en attitydförändring!
Du befinner dig i en nyckelposition. Du kan påverka ditt eget liv och din hälsa bättre än någon annan. Men det visste du ju redan ..

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *