Vad  är mikrocirkulationen?

De stora artärerna förgrenar sig till mindre artärer. Efter det blir de arterioler och till sist kapillärer. I kapillärnätverket övergår arteriella flödet till venösa flödet och sedan börjar blodkärlens storlekar öka igen.

De mindre venolerna transporterar ämnesomsättningens restprodukter bort från cellerna till venolerna. Alla dessa små blodkärl bildar mikrocirkulationen. Det vill säga det är bara de stora artärerna och venerna som inte tillhör vår mikrocirkulation.

Därför är mikrocirkulationen den viktigaste delen av vårt blodkärlssystem och till den hör 74 % av alla våra blodkärl.

Cellerna behöver syre och näringsämnen

Dessa livsviktiga ämnen kommer våra celler tillgodo genom kapillärerna. Därför kan man säga att ett gott flöde i vår mikrocirkulation är livsviktigt för våra celler. Cellerna kan inte leva utan att de kan få tillräckligt med syre till förfogande.

Det är ytterst viktigt att de röda blodkropparna kommer in i kapillärerna, eftersom deras uppgift är att transportera syre till de andra cellerna och att även ta bort koldioxiden. Problem med syreupptagningen kan snabbt orsaka vävnadsskador.

red_blood_cellsiStock_000016507846_Large

Detta är den vanligaste orsaken till hälsoproblem

Syrebrist i cellerna. Vad visar det för symptom?

Trötthet, smärta, dålig återhämtning, sömnrubbningar, högt blodtryck, nervskador, hjärtsymptom och så vidare är alla symptom på en svag mikrocirkulation. Största delen av våra symptom kan kopplas till störningar i just mikrocirkulation.

Mikrocirkulationens försvagande utvecklas smygandes

En störning kan utvecklas lite i taget under 10 till 15 år innan vi känner av symptomen. När vi sedan får symptom bedövar vi dem med läkemedel, utan att ha någon inverkan på orsaken till varför man fick symptomen.

En försämring av blodflödet i mikrocirkulationen är orsaken till varför cellerna får en dålig syreupptagning, som i sin tur leder till, bland annat, en låg energiproduktion i cellerna. Ett annat problem är även att ämnesomsättningens restprodukter, slaggprodukterna, inte avlägsnas tillräcklig väl.

Varför försvagas mikrocirkulationen?

För mycket stillasittande, stress, åldrandet, sjukdomar och tärande levnadsvanor som tillhör våra vardagliga liv försvagar mikrocirkulationen.

Finns det läkemedel som reparerar mikrocirkulationen?

Man använder blodförtunnande läkemedel för att få ett bättre flöde i blodet. Läkemedel som Nitro och Viagra inverkar på blodkärlens diameter, de utvidgar på kapillärerna, och betablockerare utvidgar arteriolernas diameter. Men dessa medel har ingen reparerande effekt på själva problemen och alla läkemedel har negativa bieffekter.

Closeup Of Satisfied Mature Business Man Indoor

BEMER fysikalisk vaskulär terapi reparerar!

Orsaken till en försvagad mikrocirkulation hittar vi i de så kallade prekapillära blodkärlen, i den rytmiska rörelsen i deras kärlvägg som heter vasomotion. Vasomotionens rörelse har antingen blivit långsammare eller har avtagit helt och hållet. BEMER stimulerar på ett fysiskt, inriktad sätt direkt på muskelcellerna inne i dessa blodkärlsväggar. Resultatet är då en bättre naturlig rytm, som får till stånd ett förbättrat flöde i de allra minsta blodkärlen, kapillärerna.

På detta sätt får man en förbättring i cellerna syreupptagningsförmåga och det i sin tur påverkar en bättre produktion av energi i cellerna. Här börjar de naturliga processerna som stöder kroppens egen förmåga att reparera sig själv.

Stöd din hälsa – återhämta dig snabbare – förbättra din prestationsförmåga.

Använd fysikalisk vaskulär terapi regelbundet.

Vad är BEMER?

Fysikalisk vaskulär terapi förbättrar blodflödet i de minsta blodkärlen och blodets fördelning in till vävnaderna. BEMER-teknologin är baserad på stimulering av den rytmiska rörelsen i väggarna i mikrokärl, så-kallad vasomotion. Den effektgivande faktorn är en patenterad signal som återger en frisk rytm till mikrokärlen som har en rubbad rytm. BEMER stöder kroppens förmåga att kunna reparera sig själv genom en förbättrad mikrocirkulation.

https://sverige.bemergroup.com

One Comment

 1. Hej Merja
  Tack för ännu ett viktigt dokument!
  Tyvärr tror jag inte folk förstår vad som händer i det kapillära flödet när det arteriella övergår i det venösa flödet.
  Där händer det viktiga, där lämnar blodet syre, näring och mediciner till cellerna och hämtar upp slaggämnen. Och att detta sker till alla våra miljardtals celler! Jag tror att det måste poängteras. Det är så självklart för oss som har arbetat ett tag med detta, men för personer som aldrig blivit medvetna om vad som sker i vår kropp går det här dem helt förbi.
  Hjärtliga hälsningar
  Roland Lans

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *