Vad är Mikrocirkulation?

De stora artärerna i vår blodcirkulation förgrenar sig till mindre artärer som därefter övergår i arterioler och till sist in i de minsta kärlen; kapillärer. I kapillärnätverket övergår sedan det arteriella flödet till det venösa flödet och därefter börjar blodkärlens storlek att öka igen.

Det är från kapillärerna som cellerna tar upp näring och syre. Arteriolernas uppgift är att transportera syre och näring till kapillärerna ut i cellerna, medan venolernas uppgift är att transportera bort ämnesomsättningens rest- och slaggprodukter från cellerna. Alla dessa små blodkärl (arterioler, kapillärer och venoler) bildar mikrocirkulationen.

Mikrocirkulationen är en mycket viktig del av vårt blodkärlssystem och utgör 74 % av alla våra blodkärl.

De stora artärerna och venerna tillhör inte vår mikrocirkulation och utgör 26% av alla våra blodkärl.

Cellerna behöver syre och näringsämnen

Dessa livsviktiga ämnen kommer våra celler tillgodo genom kapillärerna. Ett gott flöde i vår mikrocirkulation är därmed livsviktig våra celler. Utan syre och näring överlever inte våra celler.

Det är ytterst viktigt att de röda blodkropparna når in i kapillärerna, eftersom deras uppgift är att transportera syre och näring till alla kroppens celler och transportera bort koldioxid och gifter. Problem med syreupptagningsförmågan kan snabbt orsaka vävnadsskador.

red_blood_cellsiStock_000016507846_Large

Detta är den vanligaste orsaken till hälsoproblem

Vad får vi för symptom vid syrebrist i cellerna?

Trötthet, smärta, dålig återhämtning, sömnrubbningar, högt blodtryck, nervskador, hjärtsymptom och så vidare är alla symptom på en svag mikrocirkulation. Största delen av våra symptom kan kopplas till störningar i just mikrocirkulation.

Mikrocirkulationens försvagande utvecklas smygande

En störning i mikrocirkulationen kan långsamt utvecklas under 10 till 15 år eller längre, innan vi känner av symptomen. I stället för att söka orsaken till symptomen dövar vi dem ofta med läkemedel.

En försämring av blodflödet i mikrocirkulationen är orsaken till varför cellerna får en dålig tillförsel av syre. Detta i sin tur leder bland annat till en låg energiproduktion i cellerna. Ett annat problem är även att ämnesomsättningens restprodukter; slaggprodukterna, inte avlägsnas tillräcklig effektivt.

Varför försvagas mikrocirkulationen?

För mycket stillasittande, stress, åldrande, sjukdomar och tärande levnadsvanor som tillhör våra vardagliga liv försvagar mikrocirkulationen.

Finns det läkemedel som reparerar mikrocirkulationen?

Man använder blodförtunnande läkemedel för att få ett bättre flöde i blodet. Läkemedel som Nitro och Viagra inverkar på blodkärlens diameter, dvs de utvidgar på kapillärerna, och betablockerare utvidgar arteriolernas diameter. Men dessa medel har ingen reparerande effekt på själva problemen och alla läkemedel har negativa bieffekter.

Closeup Of Satisfied Mature Business Man Indoor

BEMER fysikalisk vaskulär terapi reparerar!

Orsaken till en försvagad mikrocirkulation hittar vi i de så kallade prekapillära blodkärlen (de blodkärl som föregår kapillärerna). Den rytmiska rörelsen i deras kärlväggar kallas Vasomotion. Vasomotionens rörelse har vid sjukdomssymptom antingen blivit långsammare eller avtagit helt och hållet. BEMER stimulerar på ett fysiskt, inriktad sätt direkt på muskelcellerna inne i dessa blodkärlsväggar. Resultatet av denna stimulering blir en bättre naturlig rytm, som ökar flödet i de allra minsta blodkärlen, kapillärerna.

Cellernas syreupptagningsförmåga stärks därmed och det i sin tur ökar energiproduktionen i cellerna. Därmed kan de naturliga processerna som stöder kroppens egen läkningsförmåga förbättras.

Stöd din hälsa – återhämta dig snabbare – förbättra din prestationsförmåga.

Använd fysikalisk vaskulär terapi regelbundet.

Vad är BEMER?

Fysikalisk vaskulär terapi förbättrar blodflödet i de minsta blodkärlen och blodets fördelning in till vävnaderna. BEMER-teknologin är baserad på stimulering av den rytmiska rörelsen i väggarna i mikrokärl, så-kallad vasomotion. Den effektgivande faktorn är en patenterad signal som återger en frisk rytm till mikrokärlen som har en rubbad rytm. BEMER stöder kroppens förmåga att kunna reparera sig själv genom en förbättrad mikrocirkulation.

https://sverige.bemergroup.com

1 Comments

 1. Hej Merja
  Tack för ännu ett viktigt dokument!
  Tyvärr tror jag inte folk förstår vad som händer i det kapillära flödet när det arteriella övergår i det venösa flödet.
  Där händer det viktiga, där lämnar blodet syre, näring och mediciner till cellerna och hämtar upp slaggämnen. Och att detta sker till alla våra miljardtals celler! Jag tror att det måste poängteras. Det är så självklart för oss som har arbetat ett tag med detta, men för personer som aldrig blivit medvetna om vad som sker i vår kropp går det här dem helt förbi.
  Hjärtliga hälsningar
  Roland Lans

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *