Det är aldrig tyst och då när det är tyst omkring en då hörs tinnitus ännu mera.

Är du en av de 10 till 15 procent av människor som har susningar i öronen hela tiden? Med sådana siffror skulle man kunna kalla även tinnitus för en folksjukdom.

Att höra innebär att kunna förnimma ljudvågor. Ljudvågorna träffar trumhinnan och får den att vibrera och i innerörat förvandlas de från mekaniska vibrationer till bioelektriska impulser. I innerörat förflyttas de till en nervbana som leder de bioelektriska impulserna till det Cortiska organet. Detta behövs för att vi ska kunna höra.

Det verkar som om tinnitus uppstår när det finns problem med den självregleringsmekanism som spontant ska bromsa in den bioelektriska aktiviteten i örat. Det är möjligt, men man har inte kunnat med säkerhet fastställa orsakerna till vissa inneröron-problem. Vad är det som gör att dessa problem uppstår?

korvaHiRes

Buller skadar hörselorganen.

Stora smällar, buller och hög musik, ibland utsätts vi oavsiktligt för dessa. Skador som är orsakade av buller får till stånd syrebrist i vävnaderna.
Stress kan orsaka tinnitus och tinnitus kan orsaka stress.
Det låter som en ond cirkel, eller hur? Stressen gör att blodkärlen drar ihop sig och på så sätt försvagar den blodflödet.

Sover du gott om nätterna?

Människor som plågas av sömnrubbningar, och låg prestationsförmåga som ett resultat av det, kan få ringningar i öronen. Även om man sover om natten kan man få tinnitus och tinnitus i sin tur förhindrar insomnandet och sovandet.

Annoying noise

Muskelspänningar i nack- och axelpartiet.

I slutet av dagen när man äntligen reser sig från kontorsstolen, eller när en hårfrisör har haft en lång dag stående bakom många glada kunder, då vet man hur det känns. Hela övre ryggpartiet är låst. Det surrar i huvudet och brusar i öronen. Sedan en vacker dag så försvinner inte dessa ljud alls, de bara fortsätter hela tiden…

Vad gör man då?

Det finns många saker som orsakar detta, men de som tidigare nämndes har en gemensam nämnare: blodcirkulationsstörningar i mikrocirkulationen. Buller, stress, sömnrubbningar, muskelspänningar, alla dessa försvagar också blodcirkulationen i öronen. Syrebrist är ett problem som är ett direkt resultat av förminskat blodflöde. Detta är orsaken till att man kan få lindring av tinnitus av övertrycksbehandling. Övertrycket har den inverkan att det kommer mer syre in i plasman och att de röda blodkropparna transporterar mer syre till problemområden.

Happy Senior Man & Woman Couple Smiling at Home

Fysikalisk vaskulär BEMER-terapi skulle även kunna hjälpa mot tinnitus.

BEMER-terapin är lätt och säker att använda. Apparaten är lämpad för hemmabruk och dess inverkan på blodcirkulationen är vetenskapligt beprövat.

BEMER-terapi förbättrar mikrocirkulationen i problemområden och underlättar transporten av syre till cellerna. Den har även en positiv effekt på hur nervsystemet fungerar. Det finns även en dubbelblind studie som är publicerad om detta: Hungarian Magazine for Diseases of the Throat, Nose and Ear 56 (4) 2010. Resultat i studien var att man fick en tydlig skillnad mellan två grupper.

Gruppen som använde BEMER fick avsevärt bättre resultat än de som var i kontrollgruppen. Både grupperna fick samma medicin som skulle öka blodcirkulationen, men av dem som använde fysikalisk vaskulär BEMER-terapi så blev 22,2% symptomfria och 47,3% fick en förbättring, 30,5 % av gruppdeltagarna hade ingen förändring. De motsvarande siffrorna i kontrollgruppen var 8,5% som blev symptomfria och 36,76 fick en förbättring, och 53,8% kände ingen förändring.

Resultatet var alltså en positiv, förbättrad situation för ungefär 70% av BEMER-terapi användare!

Förebygg tinnitus!

Genom regelbunden användning av BEMER-terapi stöder du kroppens blodcirkulation i hela kroppen. Du stöder även flödet i nacken, axlarna och huvudet. Det är lätt, tryggt och effektivt.

Två 8 minuters pass per dag räcker.

Vad är BEMER?

Fysikalisk vaskulär terapi förbättrar blodflödet i de minsta blodkärlen och blodets fördelning in till vävnaderna. BEMER-teknologin är baserad på stimulering av den rytmiska rörelsen i väggarna i mikrokärl, så-kallad vasomotion. Den effektgivande faktorn är en patenterad signal som återger en frisk rytm till mikrokärlen som har en rubbad rytm. BEMER stöder kroppens förmåga att kunna reparera sig själv genom en förbättrad mikrocirkulation.

https://sverige.bemergroup.com

Bemer_classic_set

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *