Återhämtningen efter ryggoperationen påskyndas

Budapest Medical Congress 2017 var fullsatt med en mycket engagerad internationell publik. Det var ungefär 400 människor med medicinska yrken, av vilka 250 var läkare. Ungern ligger i framkant med användningen av denna stödterapi – inte bara i hemmet utan även på sjukhus.
Neurotraumatolog Dr Zoltán Németi arbetar på ett sjukhus i Budapest och han är en av de läkare som är övertygad om terapins resultat. Han har använt BEMER-terapi på sina patienter i över tio år som en stödbehandling för återhämtning. Varför då?

Ryggmärgsvärk är den värsta typen av smärta och har en betydande effekt på livskvaliteten.

Kirurgi är ofta det enda sättet att behandla svåra ryggproblem och återhämtningen efter operationerna, så att man blir arbetsför igen, rehabtiden är i genomsnitt ett år. Hur skulle man kunna stödja denna process och göra det utan negativa biverkningar?
Senast två dagar efter operationen börjar man stödja rehabiliteringen med fysikalisk vaskulär terapi. Man stimulerar hela kroppens mikrocirkulation och tillämpar lokalbehandlingar på området som har opererats för att effektivisera behandlingen. Kroppens egna reparationsprocesser får stöd när vävnadsämnesomsättningen snabbt återgår till det normala. BEMER-terapin hjälper till att återskapa det ideala förhållandet i vävnaden, så att återhämtningen kan vara så effektiv som möjligt.
.

Hela rehabiliteringen blir mycket effektivare och patienten har mindre smärtor.

På sjukhuset  Kenezy County Hospital Deprecen Medical University, behandlar man en ansenlig mängd fall med svåra muskuloskeleta problem. Man observerade 235 patienter som skulle genomgå rehabilitering efter stora ingrepp på ryggraden. 20 av dessa patienter använde BEMER-terapi, annars var alla andra behandlingsmetoder de samma som hos de andra patienterna som inte använde BEMER. Av dessa 20 patienter använde 15 av dem BEMER-terapi i minst 6 till 8 veckor. Uppföljningen på alla patienter gjordes efter 6 veckor, efter 3 månader och igen efter 6 månader.

BEMER-gruppen hade klart bästa resultat i mätningarna.

Patienter med diagnosen AO:A3 (incomplete burst fracture) fick märkbar lindring av regelbunden BEMER-terapi under det första halvåret efter operationen. Den största skillnaden i resultaten var i mätning av rörlighet och hur mycket smärta man kände av. Dessa resultat innebar att man kunde då även ta andra rehabiliteringsmetoder i bruk snabbare. Av BEMER gruppen kunde 14 av 15 återgå till arbetslivet redan efter 6 månader. Detta innebar en märkbar förkortning av sjukledigheten om man tar i beaktande att det normalt tar ungefär ett helt år efter stora kirurgiska ingrepp på ryggraden innan man är återställd till det normala livet, eller arbetsför.

”Med strukturella problem (förkalkning) är det alltid nödvändigt att operera, men BEMER har visat sig vara en effektiv behandling för att stödja en förbättrad benbildning och för att förebygga återkomsten av förkalkningen.” konstaterar Dr Zoltán Neméti.

Fysikalisk vaskulär BEMER-terapi stimulerar en försvagad mikrocirkulation och på det sättet förbättras ämnesomsättningen i vävnaderna och även immunförsvarssystemet får stöd. När ämnesomsättningen i vävnaderna fungerar optimalt i det opererade området har man mindre smärta och man kan förebygga mot inflammatoriska tillstånd. Läkningen kan ske mycket snabbare!

Vad är Mikrocirkulation?

Mikrocirkulationen är uppbyggd av ett tätt nätverk av de allra minsta blodkärlen. Ungefär 74 % av blodomloppet sker i dessa minsta kärl. Mikrocirkulationen har en viktig transportuppgift: den levererar syre och näringsämnen till vävnader och organ, transporterar bort slaggprodukter och stödjer immunsystemet.

Vad är BEMER? 

BEMER® är en medicinteknisk apparatur kategoriserad som vaskulär terapi som fysikalisk stimulerar och aktiverar ett nedsatt/stört blodflöde hos små blodkärl. Denna behandlingsform stödjer och återställer tillförsel av syre och näringsämnen till vävnadsceller samt bortforsling av restprodukter från cellernas ämnesomsättning. Detta medför att vävnader som hud, muskler, ben och inre organ ges bättre förutsättning att fungera, regenerera och återhämta sig.

Terapins medicinska insats syftar inte till att eliminera ett specifikt symptom eller bota viss sjukdom utan fungerar mer utbrett genom att mikrocirkulationen stöds, vilket innebär att kroppen bättre kan reparera sina egna funktioner. Kroppens naturliga funktioner stöds och får hjälp att fungera mer optimalt som den naturligt har förutsättning för.

Artikeln bygger på intervjupersonens egna erfarenheter, som inte kan generaliseras. Konsekvenser och nyttan av en bättre fungerande mikrocirkulation är individuell och beroende på kroppens situation.

https://sverige.bemergroup.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *