“Som barn och ung vuxen njöt jag av att sova gott, men livets hårda tag och tuffa utmaningar gjorde att jag från 35 års ålder fick allt svårare att sova djupt och tillräckligt”, berättar Gunilla Kuylenstierna, 65 år.

I mer än 20 års tid led hon av svår sömnlöshet med perioder på endast 2-3 timmars nattsömn. Det var rena tortyren och hon provade på det mesta för att finna en lösning, men ingenting hjälpte. Gunilla ville dock aldrig ta sömnmedel eller något annat som på ett onaturligt sätt påverkade hennes kropp, trots att hon led så mycket av att inte få den sömn hon behövde.

En ny form av terapi

För 6 år sedan gav Gunilla sig själv möjligheten att påbörja en behandling med BEMER Fysikalisk Vaskulär Terapi, som på ett naturligt sätt förbättrar den omfattande genomblödningen i kroppens mikrocirkulation och även stimulerar det parasympatiska nervsystemet, lugn och ro-systemet i våra kroppar.  Redan efter sex veckor hade hon fått en mycket mer kvalitativ och djup sömn utan långa klarvakna ångestfyllda timmar.

Fysikalisk Vaskulär Terapi kan göra gott för sömnen

“BEMER hjälpte mig att återfå en normal sömn. Dessutom behöver jag inte längre gå upp på natten för dricka eller gå på toaletten tre fyra gånger per natt, som jag gjorde förut. Min livskvalitet har förbättrats avsevärt, jag är mer harmonisk och mår både fysiskt och psykiskt mycket bättre än på länge.

BEMER har gett mig många andra positiva ”biverkningar” och jag gläds naturligtvis åt att känna att jag håller min kropp i ”inre trim” med en, för min ålder, optimal genomblödning. Något som naturligtvis även bromsar åldrandet,” säger Gunilla.

Några artiklar om sömn:

https://www.svd.se/darfor-ar-dalig-somn-en-riskfaktor-for-aldre

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/skiftarbete-ar-daligt-for-halsan

Vad är Mikrocirkulation?

Mikrocirkulationen är uppbyggd av ett tätt nätverk av de allra minsta blodkärlen. Ungefär 74 % av blodomloppet sker i dessa minsta kärl. Mikrocirkulationen har en viktig transportuppgift: den levererar syre och näringsämnen till vävnader och organ, transporterar bort slaggprodukter och stöder immunsystemet.

Vad är BEMER? 

BEMER® är en medicinteknisk apparatur kategoriserad som vaskulär terapi som fysikalisk stimulerar och aktiverar ett nedsatt/stört blodflöde hos små blodkärl. Denna behandlingsform stödjer och återställer tillförsel av syre och näringsämnen till vävnadsceller samt bortforsling av restprodukter från cellernas ämnesomsättning. Detta medför att vävnader som hud, muskler, ben och inre organ ges bättre förutsättning att fungera, regenerera och återhämta sig.

Terapins medicinska insats syftar inte till att eliminera ett specifikt symptom eller bota viss sjukdom utan fungerar mer utbrett genom att mikrocirkulationen stöds, vilket innebär att kroppen bättre kan reparera sina egna funktioner. Kroppens naturliga funktioner stöds och får hjälp att fungera mer optimalt som den naturligt har förutsättning för.

Artikeln bygger på intervjupersonens egna erfarenheter, som inte kan generaliseras. Konsekvenser och nyttan av en bättre fungerande mikrocirkulation är individuell och beroende på kroppens situation.

https://sverige.bemergroup.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *