Blodomloppet är kroppens distributionssystem som förser vävnader och organ med näring och syre samt transporterar bort slaggprodukter som bildas av ämnesomsättningen.

Illustration of female circulatory system

Ett fungerande blodomlopp är av stor betydelse för vår hälsa och vårt välbefinnande.
Den största delen, ungefär 75 %, av blodomloppets processer sker i de minsta kärlen – det vill säga i mikrocirkulationen.

Från ett hälsoperspektiv är det viktigt att optimera genomflödet i vävnad, det som kallas för vävnadsperfusion. Svullnad och smärta hör till vid inflammation i vävnader och resulterar i en försvagad mikrocirkulation och ämnesomsättningen blir markant långsammare. “Den traditionella lokala fysikaliska behandlingsmetoden är värme- och kylterapi, men effekten är ytlig och når inte nödvändigtvis till djuptliggande vävnader. Verkningstiden är kort”, berättar specialistläkare Veli-Pekka Valkonen. 

Veli-Pekka_Valkonen
Specialistläkare Veli-Pekka Valkonen.

Mikrocirkulationen försvagas med åldern

Hos vuxna kan orsakerna till detta ofta kopplas ihop med osunda levnadsvanor – som med diabetes II och dess följdsjukdomar som perifera cirkulationsstörningar eller makuladegeneration. Den viktigaste orsaken till en försvagad ämnesomsättning i vävnader är att optimala förhållanden har upphört.

Man kan förbättra sin mikrocirkulation med att ändra på några levnadsvanor, det vill säga att sträva efter balans mellan påfrestningar och vila. Sömn, näring, motion, sociala relationer samt en rimlig mängd arbete är av avgörande betydelse. Det är bra att börja med att lägga märke till måltidsrytmen samt matens innehåll, gradvis bör man även motionera mera. Det är viktigt att upphöra med användning av tobaksprodukter och alkohol för att minska belastningen på kroppen.

streaming blood
Punasoluja ja valkosoluja verenvirtauksessa

Röda samt vita blodkropparna i vårt blodomlopp.

De röda och vita blodkropparnas rörlighet ökas när mikrocirkulationen förbättras. Med andra ord så ökar då  förbrukningen av syre och näringsämnen. Försvarsförmågan i kroppens celler blir bättre och de kan kämpa effektivare mot sjukdomar.

När mikrocirkulationen förbättras börjar svullnader gå ner, man går lättare och mår bättre överlag. Ämnesomsättningens tillstånd i kroppen har betydelse för vad var och en upplever och känner. Fenomenet kan jämföras till exempel med de positiva känslorna man får när man börjar motionera regelbundet.
Senior couple walking their beagle dog in autumn countryside

För att förbättra mikrocirkulationen finns också fysikalisk vaskulär terapi.

Genom stimulans av mikrocirkulationen aktiveras kroppens egna läkningskrafter. Det finns inga direkta begränsningar för att använda denna terapi, men det rekommenderas inte till organtransplantationspatienter.

Det är dock alltid viktigt att sätta sig in i sin situation noggrant och följa apparatens användarinstruktioner som att till exempel vänja kroppen lite i taget vid behandlingen.

Mikrocirkulationen kan stimuleras på ett säkert sätt med fysikalisk vaskulär terapi. Kroppens självreglerande mekanismer ser till att effekterna av vävnadsperfusionen hålls under kontroll.

Outdoor cross-country running in early sunrise concept for exercising, fitness and healthy lifestyle

“Själv använder jag terapin i förbyggande syfte.”

Den är effektiv även efter en tung idrottsprestation eftersom den optimerar återhämtning.
Behandlingen är motiverad för de som lider av psykisk eller fysisk stress, konvalescenter, de äldre och sådana som överlag tycker att förebyggande vård är viktigt.

Jag har själv flera positiva erfarenheter, både från förberedelserna innan operationer till återhämning från dem. Den bästa garantin för att bibehålla rörelse- och motionsförmågan är att underhålla vår hälsa
.

Oireiden syiden hoitaminen
Benens makroblodkärl.
Mikroblodkärl är fler och nätverket är tätare.

Mikrocirkulationens betydelse för våra vävnader är kritisk, men kan ses som indirekt. Dess uppgift är att tillföra syre och näringsämnen till alla våra levande celler och forsla bort slaggprodukter. Reglering av vävnadsperfusionen är avgörande för mikrocirkulationens effekt.

Referens: Bassingthwaighte JB ym. Circ Res. 1989;65:578-590

2 Comments

  1. En fråga: fysikalisk vaskulär terapi, är det synonymt med Bemer madrass? Eller finns det annat?

  2. Hej, stämmer att BEMER är Fysikalisk vaskulär terapi, Medicinsk utr för hemmabruk, friskvård o rehab./Maria Dagerberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *