Att ha diabetes är många gånger en svår utmaning

Susanne Lantto, 51 år: Jag berättar gärna och ofta om mina egna BEMERerfarenheter och det jag vet som är positivt med BEMER för just diabetiker. Jag är typ-1-diabetiker sedan 33 år och alla studier som gjorts med BEMER hittills är om diabetestyp 2.

Skillnaden är att typ-1-diabetes är en autoimmun sjukdom och typ-2 är en sjukdom där insulinproduktionen/insulinupptaget försämras och där man kan bli hjälpt av stressreducering, ändra kost och börja motionera.

Allvarliga komplikationer för diabetiker

Hursomhelst så är det så att komplikationerna är desamma för både diabetes-1 resp diabetes-2 patienter: dålig cirkulation i fötter, i njurar och i ögonbottnarna. BEMER stimulerar mikrocirkulationen, vilken är kraftigt nedsatt hos diabetiker. 8 min 2 gånger om dagen med BEMERs kärlterapi aktiverar en nedsatt och störd mikrocirkulation p g a att vasomotionen (kärlens rytmiska pumprörelse) blir så optimal den kan bli utifrån ålder och hälsotillstånd.

Resultatet av regelbunden fysikalisk BEMER terapi

Jag hade haft känselbortfall i högra foten i tre år, men efter tre månader med BEMER fick jag tillbaka känseln.  Jag hann inte rädda mitt högra öga för problemen där började flera år innan jag började använda  BEMER så jag har fått glaskroppen bortopererad och tomrummet har ersatts med vatten. Vänstra ögat är däremot stabilt. Jag är mindre stel, jag är piggare, tar mindre insulin och har stabilare blodsockervärden.

Jag vågar ofta utmana min diabetes med t ex långa vandringar och äventyr, mycket tack vare BEMER som ger mig mycket energi. Här är jag på vandring i Lofoten.

Vad är BEMER® Fysikalisk Vaskulär Terapi?

BEMER® är en medicinteknisk apparatur kategoriserad som vaskulär terapi som fysikalisk stimulerar och aktiverar ett nedsatt/stört blodflöde hos små blodkärl. Denna behandlingsform stödjer och återställer tillförsel av syre och näringsämnen till vävnadsceller samt bortforsling av restprodukter från cellernas ämnesomsättning. Detta medför att vävnader som hud, muskler, ben och inre organ ges bättre förutsättning att fungera, regenerera och återhämta sig.

Terapins medicinska insats syftar inte till att eliminera ett specifikt symptom eller bota viss sjukdom utan fungerar mer utbrett genom att mikrocirkulationen stöds, vilket innebär att kroppen bättre kan reparera sina egna funktioner. Kroppens naturliga funktioner stöds och får hjälp att fungera mer optimalt som den naturligt har förutsättning för.

Artikeln bygger på intervjupersonens egna erfarenheter, som inte kan generaliseras. Konsekvenser och nyttan av en bättre fungerande mikrocirkulation är individuell och beroende på kroppens situation.

https://sverige.bemergroup.com

2 Comments

  1. Hej. Jag heter Elle och är en föredetta diabetiker typ 2.
    Numera friskare än jag var för 30 år sedan. Socker blodtryck och puls som en 20 åring.
    Jag har inte ändrat min livsstil.
    Köpte en Bemer, blev frisk!!!

  2. Så fantastiskt roligt att höra, jag är så glad för din skull. Sprid gärna detta vidare så fler kan få hjälp av Bemer och behöver du hjälp så kontakta den du köpte din Bemer av. 🙂

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *