På Esbo Kulturcenter i Hagalund, hölls Esbo Hjärtmässa 2019. Mässan var proppfylld av personer intresserade av hjärt- och kärlhälsa och det var även en lång kö till BEMER-presentationen där. Ett varmt tack till alla som köade och kom för att lyssna på presentationen!

De små mikrokärlen som ämne på expertföreläsningen

Mässan som organiserades av Hjärtförening i Esbo inkluderade expertföreläsningar som hölls kontinuerligt i två hallar under hela mässdagen. De minsta blodkärlens viktiga roll togs upp i presentationen av professor Timo Strandberg “Kan man förebygga minnesstörningar genom att vårda artärsjukdomar?”. En relaterad artikel finns på Hjärtföreningens hemsida (Kytömäki 2019).

Artikeln beskriver hur blodkärlsdemens, som även kallas vaskulärdemens, har oftast betraktats som sjukdom av de större blodkärlen, där blockering av kärlet leder till en infarkt som kan orsaka omedelbara minnesproblem. Sjukdom i små kärl inträffar dock inte när ett kärl blockeras, men först då när flera små kärl är blockerade. Detta innebär att effekterna kommer långsammare när problemen ackumuleras.

Förändringar och problemen syns vid magnetröntgen i form av små fläckar i den vita hjärnsubstansen. De påverkar hjärnans förmåga att behandla information när det finns tillräckligt många av dem i ett visst område i hjärnan. En sådan utveckling har ofta lagts märke till i Alzheimers sjukdom. Enligt artikeln är en blandad sjukdomsform av stora och små kärl kanske den vanligaste demenssjukdomen.

Genom att vårda våra blodkärl kan man hålla hela kroppen frisk

I Hjärtförenings artikel påpekar Timo Strandberg att demens vanligen kan förhindras, eller fördröjas av goda levnadsvanor, genom att kombinera träning, kostförändringar, funktionell träning och hantering av risker för artärsjukdom. Enligt artikeln kan andra sjukdomar hos äldre såsom: ålderdomssvaghet (d.v.s. gerasteni), fall-olyckor och frakturer orsakade av benskörhet, kronisk smärta och inkontinens förebyggas, samtidigt som kardiovaskulära sjukdomar förhindras. En välfungerande blodcirkulation är därför nyckeln till ett sunt åldrande.

Man har börjat förstå den stora betydelsen av de små mikrokärlen

Funktionen av små blodkärl (eller mikrokärl) är något man nu har börjat diskutera mera de senaste åren, allt i takt med att forskning inom området har ökat i hela världen. Trots storleken är rollen av mikrokärl, som transporterar av syre och näringsämnen till varje cell, extremt viktigt för att våra kroppar ska kunna fungera ordentligt och för att hålla våra celler vitala. Därför vet man idag att en dålig mikrocirkulation ligger bakom många kroniska sjukdomar, från hjärta- och kärlsjukdomar till högt blodtryck, diabetes och demens (Gutterman 2016). Det är alltså värt att se till att mikrocirkulationen fungerar bra.

Banbrytaren i att effektivisera mikrocirkulationen

I 21 år har BEMER International jobbat med banbrytande forskning i samarbete med experter i mikrocirkulation och profylaktisk medicin och har varit flera år före sin tid i detta. Det är bra att intresset för mikrocirkulationens betydelse för vår hälsa under de senaste åren ökat för en bredare skala av aktörer inom medicin.

BEMER har officiellt varit en EU-certifierad medicinsk teknisk apparat sedan 1998. På basen av den kliniska utvärderingen (Clinical Evaluation) som presenterades 2014, inför förnyelsen av certifieringen, inrättades en helt egen kategori: fysikalisk vaskulär terapi. BEMER-terapi är fortfarande den enda befintliga behandlingsformen som kan avsevärt förbättra ett nedsatt blodflöde i mikrocirkulationen genom att stimulera de spontana sammandragnings- och avslappningsrytmer i kärlväggarna (vasomotion).

Källor:
Gutterman D. & al. 2016. The Human Microcirculation, Regulation of Flow and Beyond. Circ Res. 2016; 118: 157-172.  DOI: 10.1161/CIRCRESAHA.115.305364. https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCRESAHA.115.305364

Kytömäki M. 2019. Hyvä sydän pitää kehon terveenä ja toimintakykyisenä. Sydänliitto. Sydän.fi. 15.2.2019. https://sydan.fi/hyva-sydan-pitaa-kehon-terveena-ja-toimintakykyisena/

Artikeln är skrivet av BEMER Nordics pressansvariga Kirsi Paananen.

BEMER® är en medicinteknisk apparatur kategoriserad som vaskulär terapi som fysikalisk stimulerar och aktiverar ett nedsatt/stört blodflöde hos små blodkärl. Denna behandlingsform stödjer och återställer tillförsel av syre och näringsämnen till vävnadsceller samt bortforsling av restprodukter från cellernas ämnesomsättning. Detta medför att vävnader som hud, muskler, ben och inre organ ges bättre förutsättning att fungera, regenerera och återhämta sig.

Terapins medicinska insats syftar inte till att eliminera ett specifikt symptom eller bota viss sjukdom utan fungerar mer utbrett genom att mikrocirkulationen stöds, vilket innebär att kroppen bättre kan reparera sina egna funktioner. Kroppens naturliga funktioner stöds och får hjälp att fungera mer optimalt som den naturligt har förutsättning för.

Artikeln bygger på intervjupersonens egna erfarenheter, som inte kan generaliseras. Konsekvenser och nyttan av en bättre fungerande mikrocirkulation är individuell och beroende på kroppens situation.

https://sverige.bemergroup.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *