Tinnitus, hörselnedsättningar och yrsel orsakade av cirkulationsstörningar

Dr. Anita Gáborján, Ph.D., assistant professor. Semmelweis Medical University, Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Slovakien.

Blodförsörjningen kring halskotpelaren är komplex och kan vara otillräcklig vilket i sin tur kan påverka blodcirkulationen till innerörat och därmed hörsel och balans.

Orsaken till Tinnitus, hörselnedsättningar och yrsel är inte alltid känd men anses ofta ha en koppling till cirkulationsstörningar. Vi kan därför förvänta oss att BEMER har en välgörande effekt på dessa problem, som antas vara orsakade av cirkulationsstörningar från halskotpelaren, muskelspänningar i och runt nacke och ibland av psykisk stress.

Vid Semmelweis Medical University Department of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery fick patienter med kroniska hörselproblem, tinnitus och yrsel testa BEMER terapi. Ingen annan behandling hade tidigare kunnat hjälpa och misstanke fanns om att orsaken till symtomen kunde vara cirkulationsproblem.

Det var 45 patienter som testade BEMER, 3-5 gånger per vecka. Behandlingen var generell liksom specifik med lokalbehandling bakom örat, vid sidan av halsen och över nacken. VAS-skalan användes som instrument och fylldes i innan och efter behandling för att mäta effekten av behandlingen. Av de patienter som testade behandlingen upplevde 65 % av dessa en bättring med minskade symtom. Andra positiva effekter noterades också så som bättre sömn, lindring av ledproblem och ökad rörlighet.

I framtiden önskar man från Universitetet göra en dubbelblind placebokontrollerad studie för att ytterligare visa på effekter av BEMER. Utifrån denna kunskap och då ingen annan behandling hjälpt rekommenderas BEMER terapi vid Tinnitus, hörselnedsättningar och yrsel.

Anteckningar från “Congress on new knownledge in BEMER Therapy” Budapest 2016-04-23.

Tinnitus, yrsel och hörselnedsättning – BEMER Terapi – Anteckningar från Budapest April 2016

BEMER är fysikalisk vaskulär terapi för blodkärlen som kan användas för att stödja hälsan och för att främja läkning av sjukdom eller skada. Fysikalisk vaskulär terapi förbättrar nedsatt mikrocirkulation och stödjer andra behandlingsmetoder. Man kan t ex effektivisera fysioterapi med hjälp av BEMER. Många patienter som lider av smärta har blivit hjälpta av BEMER. Den komplexa BEMER stimuleringssignalen förmedlas via ett lågt pulserande varierande elektromagnetisk fält. Man har kunnat bevisa att BEMER-terapi kan förbättra nedsatt mikrocirkulation med över 30 procent.

https://sverige.bemergroup.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *