Det är mitokondrierna, cellernas kraftverk, som ansvarar för energiproduktionen i kroppen.

Förutom i de röda blodkropparna, finns mitokondrier i alla celler – som till exempel: nerv-, muskel, hjärt-, lever samt hudceller.

Mitokondriernas uppgift är att bränna energi från näringen vi äter med hjälp av syret som vi andas. De producerar även byggnads- och reparationsmaterial för våra celler samt värme. Närmare sagt, mitokondrierna raffinerar ATP-molekyler som bränsle för våra celler från fett och socker. Dessa gör det möjligt för våra kropp att fungera och våra lemmar att röra på sig.

Ungefär 80 kg ATP (adenosintrifosfat) cirkulerar per dygn hos en person som väger 70 kg. Det är en enorm mängd. Utan mitokondrierna och energin som de producerar skulle vi helt enkelt inte klara oss, eller leva.

Dåligt fungerande mitokondrier kopplas till nästan alla degenerativa sjukdomar

Fast mitokondriernas roll är livsviktigt, har det först under de senaste två decennierna klargjorts att dåligt fungerande mitokondrier har ett samband till nästan alla degenerativa sjukdomar. De är kopplade till uppkomsten av degenerativa sjukdomar i hjärtat, olika typer av cancer samt folksjukdomar som diabetes. Mitokondriella problem ligger även bakom Parkinsons… och hela tiden lär vi oss mer.

Väl fungerande mitokondrier bromsar åldrandet

När man sköter om mitokondrierna kan man åldras i en långsammare takt. Både motion och hälsosam kost hjälper till att hålla den mitokondriella funktionen aktiv. Doktor Anu Wartiovaara som är mitokondrieforskare anser att en 12-timmars nattfasta och löpning håller mitokondriernas funktion bra igång.

En hälsosam kost och motion tar även hand om hjärt- och kärlsystemet. Blodflödets, och mer specifikt mikrocirkulationens, uppgift är att transportera och frigöra syre och näringsämnen till alla våra cellers behov. Därför stödjer en välfungerande mikrocirkulation även mitokondriernas funktion.

Fysikalisk vaskulär BEMER-terapi stimulerar en försvagad mikrocirkulation på ett riktat sätt, och därför lönar det sig att prova den om de egna energinivåerna är låga eller om man fryser väldigt ofta.

BEMER®-terapins effekt grundar sig på en förbättrad mikrocirkulation

Vaskulär BEMER®-terapi är en fysikalisk behandlingsform som förbättrar ett försvagat blodflöde i de mindre blodkärlen. På detta sätt hjälper den att återställa en tillräcklig tillgång av syre och näring till vävnadscellerna och hjälper även till med bortforsling av slaggprodukter från dem. Resultatet av detta blir att vävnaderna, som till exempel i muskler, ben, huden eller de inre organen, får bättre förutsättningar att fungera, förnya och återhämta sig.

Terapin är inte riktad, vilket läkemedel är, för att avlägsna vissa symptom eller bota vissa sjukdomar, utan den fungerar på ett bredare sätt genom att stödja mikrocirkulationen. Följden av detta är att våra kropp har bättre förutsättningar att reparera sina egna funktioner på många sätt. Det vill säga att behandlingen hjälper kroppen att fungera så som den naturligt borde göra.

Fråga gärna mera om BEMER-terapin av våra återförsäljare

Våra återförsäljare är utbildade företagare som finns i hela Sverige. De är redo att svara på era frågor samt bjuda in till våra digitala föreläsningar för att tillhandahålla dig med mer information om hur mikrocirkulationen och BEMER®-terapin fungerar. De kan även hjälpa till med att beställa apparaten i 8 veckor, under en testperiod, eller så kan man köpa den direkt. De ger också användningsråd så att man kommer smidigt igång med behandlingen så du som kund inte behöver undra över något.

Om du inte ännu känner till en BEMER återförsäljare kan du hitta en som passar dig från våra hemsidor genom att välja https://sverige.bemergroup.com och i övre vänstra hörnet klickar du på ”Hitta lokal kontaktperson”.

  1. Beyond Plaques and Tangles: The Link Between Vascular Disease and Dementia. Being Patient. 4.10.2017.
  2. Rees Victoria. 4.12.2019. Vasomotion revealed as potential strategy to treat Alzheimer’s. Drug Targer Review.
  3. Klopp R., Niemer W., Schulz J. 2013. Effects of physical stimulation of spontaneous arteriolar vasomotion in patients of various ages undergoing rehabilitation. J Complement Integr Med. 2013; 10 (Suppl): S13-S19.
  4. Gutterman D. ym. 2016. The Human Microcirculation, Regulation of Flow and Beyond. Circ Res. 2016; 118: 157-172. doi: 10.1161/CIRCRESAHA.115.305364.
  5. Bosetti F. ym. 2016. ”Small Blood Vessels: Big Health Problems?”: Scientific Recommendations of the National Institutes of Health Workshop. J Am Heart Assoc. 2016;5:e004389; 4.11.2016; doi: 10.1161/JAHA.116.004389
  6.  Kunlin J. A Microcirculatory Theory of Aging. Aging and Disease, vol 10, number 3; 676-683, June 2019.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *