Erektionstörning kan vara ett tecken för dold hjärt- och kärlsjukdom

Forskarna hittade ett samband mellan erektionsstörningar och dolda hjärt- och kärlsjukdomar i en sammanfattning av sammanställda resultat från flera studier. Det visar sig att identifiering av erektionsstörning skulle kunna fungera som indikation för att utfärda uppföljningsundersökningar för hjärt- och kärlsjukdom samt en påbörjande av behandling i ett tidigt skede innan allvarliga symptom uppstår. Detta gäller i synnerhet för yngre män hos vilka man kanske inte annars hade kunnat misstänka en risk för hjärt- och kärlsjukdom.

Ingripandet i ett tidigt skede kan förhindra farligare händelser så som hjärtinfarkt eller stroke. Det lönar sig alltså att prata om erektionsstörningar som patient och det är bra om läkare frågor om denna hälsoproblematik.

Som tur är kan man också själv stödja blodcirkulationen

Sunda levnadsvanor som att vara icke-rökare, äta en näringsrik kost, få tillräckligt med motion och att tappa de extra kilona stödjer hjärt- och kärlhälsan, och samtidigt förstås även den sexuella hälsan.

Ett försvagat blodflöde i de mindre mikrokärlen kan även stimuleras med fysikalisk vaskulär BEMER-terapi – både lokalt vid problemområden och i hela kroppen.

Det lönar sig att ta dessa läkemedelsfria råd i bruk och lyssna på trygga rön oavsett ålder eftersom de främjar välbefinnandet och hälsan samt fungerar förebyggande när problem har börjat uppstå.

Ju fler knep man har i bruk desto bättre!

Källa:

Osundu C., Vo B., Oni E., Blaha M. & al. The relationship of erectile dysfunction and subclinical cardiovascular disease: A systematic review and meta-analysis. Vascular Medicine. 2018; Vol 23(1) 9-20.

Uttalanden från personer i detta reklammaterial är individuella åsikter och erfarenheter av BEMER-terapi. I synnerhet är yttranden om BEMER-terapins verkningssätt och behandlingsresultat relaterade till enskilda fall och utgör därför inte nödvändigtvis varken representativa eller generaliserbara uttalande eller rekommendationer.

https://sverige.bemergroup.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *