Omfattande kunnande och perspektiv

Mikko Nenonen har hunnit med så mycket under sitt liv att man blir alldeles matt! Han har jobbat som vårdcentralsläkare, biträdande överläkare och hälso- och sjukvårdsexpert för Finlands Läkarförbund bland annat. Han har också deltagit i projektet En Fungerande Hälsocentral och Läkarförbundets eHealth-arbetsgrupp.

Mikko Nenonen är inte enbart en medicinsk doktor, han är också docent i allmänmedicin. Vidare så har han genomfört eMBA examen i företagsledning och har specialistkompetens i administration och hälsovårdsinformationsteknik. Här talar vi om en väldigt bred kompetens som han har haft användning av under sina många uppgifter inom hälsovården.

Han har under årens lopp varit mycket intresserad av frågor kring patienternas primärvård samt hälsovårdens utvecklingsarbete. Den nu 65-åriga läkaren tar numera emot patienter på Arte läkarstationen i Sysmä.

Kompletterande behandlingar blev han bekant med när han gjorde sin avhandling på 90-talet

”Jag blev bekant med kompletterande behandlingar genom min avhandlingshandledare Professor Osmo Hänninen redan i mitten av 90-talet på Kuopio Universitet. Han var särskilt intresserad av näringens betydelse för hälsan men även för många andra kompletterande behandlingar”, berättar Mikko och fortsätter: ”I min avhandling hanterade jag Betydelsen av levande kost vid behandling av artrit.” Konklusionen var att levande kost gör gott för de som har artrit, i synnerhet av den orsaken att den är i princip är saltlös och att den innehåller rikligt med klorofyllsaft pressat från vetegräs samt mat och dryck som innehåller mjölksyrebakterier.

En artikel som presenterade avhandlingsforskningsresultat om ämnet publicerades även i British Journal of Rheumatology, den mycket prestigefulla vetenskapstidskriften om reumatiska sjukdomar och forskning(1). Forskningen lär ha varit banbrytande eftersom det fanns föga studier på den tiden om näringens hälsoeffekter som behandling av sjukdomar. Även om man idag genomför mer forskningen av dess slag så uppmärksammar man fortfarande idag sällan näringens betydelse i samband med behandling av sjukdomar.

Fördomsfri bekantskap med olika typer av behandlingar

Förutom kosten har Mikko Nenonen kunnat konstatera att även muskel- och ledvård samt zonterapi är behandlingar som är värda att forskas på. ”Tack vare min bakgrund och kunskap har jag en relativt fördomsfri attityd gentemot olika typer av behandlingsterapier. Jag vill egentligen inte prata om komplementära behandlingar. Jag vill hellre tänka att de är fullgoda behandlingar i sig – man har bara inte forskat tillräckligt mycket om dem. Man skulle också behöva flera studier, och därmed finansiärer, för dessa studier ”, konstaterar Mikko.

Nekros upptäcktes i lårbenet – då kom kryckorna fram

I början av 2018 hjälpte Mikko till med att tömma en släktings dödsbo då han kände att han fick ordentligt ont i sina höfter. ”Jag sprang upp och ned för trappor i flera dygn och det gjorde inte gott för mina höfter. Det blev otroligt svårt att gå helt enkelt”, berättar han.

Röntgenbilderna visade ingenting, men senare på hösten hittade man aseptisk nekros (benvävnadsdöd orsakad av dålig blodtillförsel) i toppen av båda lårbenen. 

Brosken började brytas ned när benvävnadens mikrocirkulation försvagades och som en följd av detta försvann fogspringan lite i taget. Tillståndet var naturligtvis mycket smärtsam och försvårade all rörelse. Då var Mikko blev tvungen att ta kryckor och smärtstillande medel i bruk för att kunnat ta sig fram.

BEMER-terapin till undsättning för höftsmärtan

”På hösten 2018 lånade min frus syster ut sin BEMER till mig och efter det avtog smärtan något och jag kunde reducera användningen av smärtstillande läkemedel. I början av 2019 köpte jag min egen BEMER utrustning, eftersom mina upplevelser med BEMER hade varit så bra.”, berättar Mikko.

”Jag åkte på en veckas resa till Georgien med kryckorna och under en Lapplandsresa kunde jag även åka skidor ett par timmar åt gången – så pass väl tog BEMER-terapin bort smärtan! Effekten var helt tydlig.”

På skidresan till Pallas fjällen i Lappland var BEMERn med och i regelbundet bruk varje dag och så även den lokala behandlingen för båda höfterna.

Rekordsnabb återhämtning från höftledsoperationen

Röntgenbilderna visade dock att höftlederna var nära till kollaps, så det var dags att boka tid för operation. Operationen utfördes på en specialistortopediläkarstation, Coxa i Tammerfors, i juni 2019. Den gick bra och snart efter operationen började Mikko rehabilitera sig med hjälp av BEMER-terapin, ispåsar samt antiinflammatoriska läkemedel. Han gjorde även mycket muskelträning.

Återhämningen var också mycket snabbare än vanligt. Normalt tar det ungefär tre månader för att repa sig efter en dylik protesoperation, men Mikko tog redan emot sina patienter på mottagningen efter bara en månad. Ganska snabbt efter operationen kunde han lämna bort kryckorna och två månader efteråt var han och vindsurfade vid Ytterö! Även hans läkarkollega fick medge att hans återhämning hade framskridit ovanligt snabbt.

Höfterna har stått ut med stora mängder motion

Mikko har alltid motionerat väldigt mycket och regelbundet och han har fortsatt i samma takt efter höftledsoperationen. Förutom vindsurfingen vid Ytterö så har han också rest för att vandra i Moldavien. Precis innan denna intervju, i februari 2020, var han på en skidresa, både längdskidor och utförsåkning, i finska Lappland. Där har han skidat hela 140 kilometer samt spenderat några dagar i backen för att öva på Telemark!

”Höfterna höll mycket väl de på 40 kilometers skidturer och flera timmar i sträck i backen”, konstaterar Mikko förnöjt.

BEMER-terapin med på mottagningen

”Min erfarenhet av BEMER-terapi är att den fungerar utomordentligt väl som smärtlindring samt att den påskyndar återhämtning efter olika typer av åtgärder. Den påskyndar även återhämtningen efter idrottsprestationer.”

Mikko rekommenderar BEMER-terapin även på sin mottagning som en stödbehandling tillsammans med andra behandlingar. ”Enligt min läkaretik så hör det till att använda alla behandlingsmetoder som kan vara till hjälp och stöd för mina patienter. Framför allt borde behandlingen alltid vara patientstyrd”, säger Mikko fundersamt. Den första behandlingen kan tas redan när patienten kommer in på sin ordinarie tid. Det finns en BEMER på mottagningen i användnings- och presentations syfte. Tuuli Toivonen, som arbetar som sjuksköterska på läkarstationen Arte, har flera års erfarenhet av att ge folk BEMER-behandlingar.

Mer forskning behövs

”Man har gjort väldigt många studierapporter om resultaten av BEMER-terapin, men man borde göra flera dubbel-blind studier”, önskar Mikko. På det sättet kunde man få ut behandlingen till flera och på så vis skulle fördomarna minska.

”Det är inte alltid lätt att få finansiering till annat än läkemedelsforskning. Men när vi väl kommer igång kommer många fler forskare och läkare att pö om pö bli intresserade”, säger en övertygad Mikko.

BEMER-terapins effekter är baserade på en förbättrad mikrocirkulation

Fysikalisk BEMER-vaskulär terapi förbättrar blodcirkulationen i de mindre blodkärlen, i de s k mikrokärlen, när vasomotionen är försvagad (2). När  vasomotionen effektiviseras så förbättras även cellernas ämnesomsättning, det vill säga upptagningen av syre och näring i cellerna samt avlägsnande av slaggprodukterna. På detta sätt kan cellerna klara av sina livsviktiga uppgifter som ex vis att producera den energi de behöver och att förnya sig. Detta är livsviktigt för de olika cellerna i kroppen, allt från hudens celler till ben-, muskel-, hjärn-, och hjärtceller och att inte förglömma: njur- och levercellerna.

Enligt forskning och kunderfarenheter har BEMER-terapin varit till hjälp för bland annat lindring av smärta, förbättring av sömn och en allmänt förbättrad livskvalitet (3).

BEMER® är en medicinteknisk apparatur kategoriserad som vaskulär terapi som fysikalisk stimulerar och aktiverar ett nedsatt/stört blodflöde hos små blodkärl. Denna behandlingsform stödjer och återställer tillförsel av syre och näringsämnen till vävnadsceller samt bortforsling av restprodukter från cellernas ämnesomsättning. Detta medför att vävnader som hud, muskler, ben och inre organ ges bättre förutsättning att fungera, regenerera och återhämta sig.

Terapins medicinska insats syftar inte till att eliminera ett specifikt symptom eller bota viss sjukdom utan fungerar mer utbrett genom att mikrocirkulationen stöds, vilket innebär att kroppen bättre kan reparera sina egna funktioner. Kroppens naturliga funktioner stöds och får hjälp att fungera mer optimalt som den naturligt har förutsättning för.

Artikeln bygger på intervjupersonens egna erfarenheter, som inte kan generaliseras. Konsekvenser och nyttan av en bättre fungerande mikrocirkulation är individuell och beroende på kroppens situation.

Ett varmt tack till Mikko för intervjun och fortsatt glädjefulla motionsstunder!

Källor:

  1. Nenonen M., Helve TA., Elorinne A-L., Hänninen O,. Uncooked, lactobacilli-rich, vegan food and rheumatoid arthritis. April 1998. British journal of rheumatology 37(3):274-81. DOI: 10.1093/rheumatology/37.3.274
  2. Klopp R., Niemer W., Schulz J. Effects of physical stimulation of spontaneous arteriolar vasomotion in patients of various ages undergoing rehabilitation. J Complement Integr Med. 2013; 10 (Suppl): S13-S19.

Bohn W., Hess L., Burger R. The effects of the ”physical BEMER® vascular therapy”, a method for the physical stimulation of the vasomotion of precapillary microvessels in case of impaired microcirculation, on sleep, pain and quality of life of patients with different clinical pictures on the basis of three scientifically validated scales. J Complement Integr Med. 2013;10(Suppl):S5-12.

https://sverige.bemergroup.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *