Högt blodsocker förorsakar störningar i mikrocirkulationen och störningar i mikrocirkulationen förorsakar höga blodsockernivåer.

Denna viktiga slutsats kunde dras om sambandet mellan störningar i mikrocirkulationen och högt blodsocker som rapporteras i en artikel som publicerades av den Amerikanska Diabetesföreningen i september 2018. (1)

Ett kroniskt, ständigt förhöjt blodsocker skadar blodkärl, både de stora makrokärlen samt de mindre mikroblodkärlen. Därför är hjärt- och kärlsjukdomar vanligare bland diabetiker än hos resten av befolkningen.

Man har noterat att risken att drabbas av hjärtinfarkt redan är hög när man får diagnosen typ-2 diabetes, för att blodkärlen försvagats under flera års tid, eller flera decennier, innan man får diagnosen. (2)

I artikeln beskriver man dock hur mikrocirkulationen fungerar i bredare termer: det är inte enbart så att högt blodsocker orsakar störningar i mikrocirkulationen, det är faktiskt även så att störningar i mikrocirkulationen orsakar högt blodsocker. (1) Hur kan man få bukt på denna onda cirkel?

Vad är det frågan om?

Grunden till påståendet är väldigt tydlig: mikroblodcirkulationen ska kunna transportera insulin till målvävnader för att blodsockret ska kunna överföras till vävnadscellerna fram till cellernas energikälla. Det vill säga, att om mikrocirkulationen inte fungerar ordentligt, då kan inte dessa livsviktiga ämnen komma ända fram. Cellerna blir utan sin energikälla och blodsockret fortsätter öka eftersom glukosen bara fortsätter att flyta runt i blodkärlen utan att den kan användas.

Det som är typiskt för diabetiker är trötthet, hunger och viktnedgång, vilket beror just precis på bristen av energi i cellerna. Att vara konstant kissnödig och törstig beror på att kroppen försöker göra sig av med det överflödiga sockret i systemet.

Det finns många orsaker till att mikrocirkulationen fungerar dåligt, t ex avmattning av mikrocirkulationens regleringsmekanism som sköter om blodets effektiva distribution och att det finns för få mikroblodkärl.

Idag forskar man inom olika befintliga medicinska behandlingar, men det finns väldigt få till förfogandet. Dessutom är det inte möjligt att få en korrigerande effekt på mikrocirkulationens regleringsmekanism med läkemedel.

Störningar i mikrocirkulationen inverkar mycket på våra organ, mer än vad man har trott.

Störningar i mikrocirkulationen orsakad av högt blodsocker har man alltid brukat förknippa med de typiska och mest befarade följdsjukdomarna av diabetes ex: ögon-, njure- och nervskador (retinopati, nefropati, neuropati) samt att man får svårläkta sår. Detta skulle kunna tolkas som att störningar i mikrocirkulationen enbart skulle drabba ögon, njurar, nerver eller huden.

Hos människor med diabetes har man kunnat skönja störningar i mikrocirkulationen i alla organ där man hittills har mätt och forskat om det. Det vill säga att man har kunnat konstatera mikrocirkulationsstörningar även i hjärnan, hjärtat och lungorna, förutom de tidigare nämnda organen.

Behandling under den tidiga fasen är viktig

För att kunna undvika uppkomst av strukturella förändringar i mikroblodkärlen i samband med diabetes så understryker forskare vikten av ett ingripande i tidigt skede. Forskare påpekar också att det finns behov för flera studier och nya behandlingsmetoder eftersom nuvarande behandlingsmetoder för felfunktion av mikrocirkulationen dessvärre är begränsade.(3)

Med begränsade behandlingsmetoder syftar forskare på läkemedelsbehandling

Eftersom medicinsk vetenskap idag fokuserar mest på att hitta fungerande läkemedel till alla våra krämpor och symptom är det lätt hänt att även idag blir många andra välfungerande behandlingsformer utan den uppmärksamhet som de förtjänar i vår hälsovård.

När det kommer till kroniska sjukdomar idag så har vi alla själva ansvaret för vår egenvård. Därför lönar det sig att man själv fördomsfritt söker efter de behandlingsmetoder som stödjer ens hälsa på bästa sätt. Det är ju vi själva som känner bäst av vilken behandling som fungerar bäst för oss.

BEMER-terapin förbättrar effektivt en försvagad mikrocirkulation

BEMER® är en medicinteknisk apparatur kategoriserad som vaskulär terapi som fysikalisk stimulerar och aktiverar ett nedsatt/stört blodflöde hos små blodkärl. Denna behandlingsform stödjer och återställer tillförsel av syre och näringsämnen till vävnadsceller samt bortforsling av restprodukter från cellernas ämnesomsättning. Detta medför att vävnader som hud, muskler, ben och inre organ ges bättre förutsättning att fungera, regenerera och återhämta sig.

Terapins medicinska insats syftar inte till att eliminera ett specifikt symptom eller bota viss sjukdom utan fungerar mer utbrett genom att mikrocirkulationen stöds, vilket innebär att kroppen bättre kan reparera sina egna funktioner. Kroppens naturliga funktioner stöds och får hjälp att fungera mer optimalt som den naturligt har förutsättning för.

Artikeln bygger på intervjupersonens egna erfarenheter, som inte kan generaliseras. Konsekvenser och nyttan av en bättre fungerande mikrocirkulation är individuell och beroende på kroppens situation.

—–

Enligt mätningar så kan regelbunden BEMER-terapi resultera i en förbättring upp till 29 % av bloddistributionen i det kapillära nätverket och även av syreupptagningen i vävnaderna. Dessa resultat är maximala värden efter 30 dagars BEMER-terapi. (6)

På detta sätt kan terapin hjälpa till med att förbättra tillförseln av syre och näring till vävnadscellerna och att avlägsna slaggprodukter från vävnaderna. Som en följd av detta kan funktionerna av vävnadsceller och organ få en möjlighet att förbättras.

Erfarenheterna från terapianvändare samt forskning visar att man kan konstatera att man med BEMER-terapi ges en utbredd hjälp till hela kroppen, mot smärta, för förbättrad sömn samt även till en bättre allmän livskvalitet. (7). Detta är helt förståeligt eftersom blodcirkulation finns i hela kroppen, i alla vävnader och organ. Därtill har man kunnat konstatera att diabetiker får en bättre sårläkning och aktivering av immunförsvarssystemet (8,9).

Nuförtiden vet man att en försvagad mikrocirkulation kan kopplas till många kroniska sjukdomar:  diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck och demens (1, 3, 4, 5). Forskning kring mikrocirkulationen har ökat markant under de senaste åren och det visar också att man ska värna om den och se till att den fungerar väl – desto tidigare desto bättre – men det är aldrig för sent.

Källor:
1. Stehouwer C. Microvascular Dysfunction and Hyperglycemia: A Vicious Cycle With Widespread Consequences. Diabetes 2018;67:1729-1741.
2. Tyypin 2 diabetes: Käypä hoito -suositus, 2018 (viitattu 18.9.2019). www.käypähoito.fi

  1. Kibel A., Selthofer-Relatic K., Drenjancevic I., Bacun T., Bosnjak I., Kibel D. and Gros M. Coronary microvascular dysfunction in diabetes mellitus. Journal of International Medical Research 2017, Vol. 45(6) 1901-1929. DOI: 10.1177/0300060516675504
  2. Gutterman D. ym. 2016. The Human Microcirculation, Regulation of Flow and Beyond. Circ Res. 2016; 118: 157-172. doi: 10.1161/CIRCRESAHA.115.305364.
  3. Bosetti F. ym. 2016. ”Small Blood Vessels: Big Health Problems?”: Scientific Recommendations of the National Institutes of Health Workshop. J Am Heart Assoc. 2016;5:e004389; 4.11.2016; doi: 10.1161/JAHA.116.004389.
  4. Klopp R., Niemer W., Schulz J. 2013. Effects of physical stimulation of spontaneous arteriolar vasomotion in patients of various ages undergoing rehabilitation. J Complement Integr Med. 2013; 10 (Suppl): S13-S19.
  5. Bohn W, Hess L and Burger R. 2013. The effects of the “physical BEMER® vascular therapy”, a method for the physical stimulation of the vasomotion of precapillary microvessels in case of impaired microcirculation, on sleep, pain and quality of life of patients with different clinical pictures on the basis of three scientifically validated scales. Journal of Complementary and Integrative Medicine 2013; 10(Suppl):s5-12. DOI 10.1515/jcim-2013-0037.
  6. Klopp R., Schulz J., Niemer W., Ruhnau K. J. 2013. Wirkungen einer physikalischen Stimulierung der spontanen arteriolären Vasomotion auf Mikrozirkulation und Immunsystem bei Diabetes und Wundheilungsstörungen. Z Gerontol Geriat 2013 · 47: 415–424, DOI 10.1007/s00391-013-0567-8
  7. Klopp R., Niemer W., Schulz J., Ruhnau K. J. 2013. Influence of a specific, biorhythmically defined physical stimulus on deficient vasomotion in small-caliber arterioles in the subcutis in patients with diabetic polyneuropathy. J Complement Integr Med. 2013; 10 (Suppl): S21-S27.

https://sverige.bemergroup.com

BEMER förbättrar mikrocirkulationen och stödjer därmed kroppens egna reparationsmekanismer. BEMER-terapi är en fysikalisk vaskulär terapi som inverkar på de funktionella problemområdena i mikrocirkulationen. Det vill säga att den inverkar på den sammandragande muskelrytmen, vasomotionen, i muskelväggarna i de mindre arteriolerna när denna rytm är försvagad. Vasomotionen ”pumpar” blodet vidare framåt i de mindre mikroblodkärlen ända fram till kapillärerna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *