Det största hälsoproblemet, det vill säga kroniska sjukdomar, har en avgörande koppling till hur de minsta blodkärlen fungerar. Det finns en publikation utfärdad av en prestigefull vetenskaplig arbetsgrupp i Journal of the American Heart Association (DOI:10.1161/JAHA.116.004389) länk till publikationen finns längst ner här på sidan. Arbetsgruppen består av företrädare från olika medicinska fakultet ifrån flera amerikanska universitet, samt experter från flera patientorganisationer (National Institutes of Health).

Det är ganska beskrivande att man säger  “de mindre blodkärlssjukdomarna”, eftersom det faktiskt är där sjukdomarna börjar utvecklas. Störningar i mikrocirkulationen kan kopplas till vissa sjukdomars uppkomst.

Publikationen kan ses som en historisk vändpunkt

Äntligen har vi vaknat upp till realiteten att man måste hitta något sätt att förbättra blodets flöde i mikrocirkulationen för att kunna förebygga och behandla sjukdomar. Patienter tillfrisknar inte och deras livskvalitet försämras. Kostnaderna för samhället är redan ohållbara, för att inte tala om allt mänskligt lidande!

Vadå mikrocirkulation?

Blodkärl

Ett enormt tätt och komplext nätverk av ytterst små kärl täcker hela organismen och en liten strukturell del, som är gemensam för både blod- och lymfkärl, är endotelen, det skiktet som höljer dess inre ytor. Endotelen är som en enorm mosaik och kan antas som ett enhälligt organ. Endotelen reglerar bland annat vävnadsämnesomsättningen, transporten av näringsämnen, signalering och immunförsvarssystemets olika funktioner samt arteriolernas rytmiska rörelser.

Den rytmiska rörelsen, utvidgningen och sammandragningen, av de mindre blodkärlen kallas för vasomotion. Vasomotionrörelsen är ytterst viktig för att blodet kan forslas fram optimalt i mikrocirkulationen. Rytmen är ett regleringssystem vars uppgift är att reagera till vävnadens ämnesomsättningsbehov genom att till exempel se till att cellerna får den optimala tillförseln av syre.

Var börjar sjukdomarna utvecklas?

I artikeln konstaterar man att störningar i blodflödet i våra allra minsta blodkärl är orsaken till, eller försämrar, sådana tillstånd i kroppen som: diabetes, högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar, stroke, demens, förändringar i hjärnans vitsubstans samt kognitiva störningar.

Ett försvagat blodflöde leder till inflammatoriska tillstånd som är kopplade till kroniska sjukdomar. Tillstånd som är relaterade till hormonella funktioner och blodcirkulationsstörningar är bland annat: havandeskapsförgiftning, klimakteriesymptom och erektil dysfunktion.

Vad kan man göra?

Fysikalisk vaskulärterapi BEMER

Enligt publikationen är den viktigaste vetenskapliga prioriteten att utveckla diagnostik, forskningen och nya innovationer, bland annat. Dessa är viktiga för att kunna förbättra patienternas förutsägbarhet, förebygga sjukdomar samt stödja läkning och återhämtning.

 

BEMER-terapin är inte längre en helt ny innovation.

I över 20 år har BEMER systematiskt medverkat i studier om mikrocirkulationen och har utvecklat en terapiform som effektivt motverkar funktionella störningar i de mindre blodkärlen. Resultatet är det som används idag – en ytterst effektiv fysikalisk påverkan som förbättrar en försvagad funktion i de mindre blodkärlen och optimerar blodflödet med upp till 30 procent, utan negativa biverkningar. Terapin är säker och tillämpad för hemmabruk.

BEMER används även i utvecklingen av NASAs nya rymddräkter. Målet är att förbättra astronauternas blodflöde när de är i den tyngdkraftlösa rymden, samt stödja deras återhämtning från rymdresorna. Det är förstås även en utmärkt behandling för oss som alltid har fötterna på jorden!

Ladaa ner publikationen här.

2 Comments

  1. Har funderat på att pröva Bemer efter en stroke som jag hade i slutet på mars2018.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *