Intressant nog får spelare betydligt mer total sömntid samt lätt, djup och REM-sömn efter införandet av BEMER-behandlingen. BEMER-behandlingen verkar därför vara ett effektivt återhämtningsverktyg, eftersom sömn är den bästa naturliga återhämtningsförstärkaren”, avslutar forskarna.

Forskningsbakgrund

Studien “Effect of BEMER therapy on the duration and quality of sleep in elite female Norwegian football players” som Frode Moen och hans norska forskarteam gjort, fokuserar på den fysiska och mentala stressen hos norska kvinnliga fotbollsspelare och sätt att förbättra den nödvändiga återhämtningsfasen, särskilt sömnen efter matcher. Studien publicerades i augusti 2023 i Frontiers in Psychology.

Frode Moen arbetar vid Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet i Trondheim, och är även ledare på Olympiatoppen med operativt ansvar och befogenhet att utveckla norsk elitidrott och har övergripande ansvar för norsk elitidrotts resultat. Olympiatoppen ansvarar även för Norges deltagande i de olympiska och paralympiska spelen.

Sömn spelar en nyckelroll i fysisk återhämtning

Både sömnens kvalitet och kvantitet är viktig för vissa fysiologiska processer i kroppen och spelar därför en stor roll för återhämtningen. Fynden visar dock att spelare har sömnstörningar på nätterna efter matcher. Därför ville Moens forskargrupp ta reda på om BEMER-terapin skulle kunna användas för att förbättra sömnkvaliteten som en del av spelarnas återhämtningsstrategier, särskilt efter fotbollsmatcher.

Studiehypoteser

Syftet med studien var att finna bekräftelse på följande forskningshypoteser eller initiala antaganden:

  • H1: Den fysiska belastningen ökar till sin topp på matchdagen hos damfotbollens elitspelare.
  • H2: BEMER-terapi påverkar sömnens varaktighet och kvalitet hos kvinnliga elitfotbollsspelare natten efter match och följande nätter.

Studieplan

21 kvinnliga fotbollsspelare på toppnivå från samma lag, vars medelålder var 24 år, deltog i studien. De delades vidare in i två grupper beroende på hur mycket de hade använt BEMER-terapi:

  • Grupp 1 (6 kvinnor): använt mer än 150 timmar, men mindre än 440 timmar
  • Grupp 2 (15 kvinnor): använt över 440 timmar

Data samlades in från 1 februari till 31 oktober 2022, det vill säga under totalt 9 månader enligt följande:

  • I början av forskningsperioden, under kontrollperioden 1/2 – 30/04/2022, använde spelarna inte BEMER-terapi under tre månader.
  • Under försöksperioderna användes Exp2 – Exp4 BEMER-terapi, men i slutändan ingick endast den fyra månader långa Exp3-perioden 1.6. – 30.9.2022 i resultatet.

I alla perioder mättes sömn och fysisk belastning dagligen.

Användning av BEMER-terapi i forskning

Alla 21 deltagarna fick en BEMER-utrustning. Den inkluderade kontrollenheten B.Box Pro, helkroppsbehandlingsmadrassen B.Body och det lokala behandlingsbältet B.Pad. BEMER-terapin introducerades med grundläggande instruktioner, d.v.s. de instruerades att ta åtta minuter morgon och kväll. Dessutom instruerades spelarna att använda helkroppsterapi även efter hårda träningspass och matcher.

De instruerades att för lokalbehandlingen börja med P2-programmet under de första två veckorna och sedan ta P3-programmet. Efter åtta veckors användning instruerades spelarna att börja med sömnprogrammet: en natt under den första veckan, två under den andra veckan och sedan tre nätter i veckan fram till slutet av studien.

Resultat: BEMER-terapin förbättrade sömnens varaktighet och kvalitet

Båda forskningshypoteserna bekräftades under studien, dvs.

  1. den fysiska belastningen ökade till sin topp på speldagen och
  2. varaktigheten och kvaliteten på spelarnas sömn på natten efter match och de två följande nätterna ökade under försöksperioden med BEMER-behandlingen jämfört med kontrollperioden

Ökningen av fysisk (och mental) belastning på speldagen indikerades av en ökning av den sträcka som de gick eller sprang under matchdagar, men också en ökning av andningsfrekvensen i icke-REM-sömn natten efter matchdagen, samt en förkortad sömnlängd och försämring av sömnkvaliteten på speldagar under kontrollperioden (när BEMER inte användes).

När resultaten från alla spelare inkluderades, för användningsperioden med BEMER-terapi (blå linje), förbättrades resultaten som beskrev sömntiden (TIB, TST). Varaktigheterna för respektive sömnstadium (DSL, LSL, REM) som beskriver sömnkvaliteten förbättrades också. Vissa parametrar som beskriver sömnkvaliteten minskade å andra sidan (SOL, SEF, WSO).

Då resultaten observerades för de 15 spelare som använde BEMER-terapi mer än 440 timmar, var nästan alla variabler bättre under BEMER-perioden (blå linje) än under kontrollperioden (röd linje) – och bättre än under den normala träningsdagen (TN)

 

Tidigare studier har också visat att BEMER-terapi förbättrar sömn, så resultaten av denna nya studie bekräftar tidigare resultat.

 

BEMER® terapi förbättra försvagad mikrocirkulation

BEMER® kärlterapi är en form av fysikalisk terapi, som förbättrar det försvagade blodflödet i små blodkärl. På så sätt hjälper det till att återställa tillräcklig syre- och näringstillförsel till vävnadsceller samt avlägsna avfallsprodukter från dem, vilket gör att vävnader såsom hud, hjärna, muskler, skelett, leder och inre organ får bättre förutsättningar att fungera, regenerera och återhämta sig. Cellerna får då också bättre möjligheter att producera energi. Tack vare behandlingen får många hjälp med sömn, smärta, sårläkning och mår allmänt bättre vilket ger bättre livskvalitet.

Terapin, i motsats till medicin, är inte inriktade på att ta bort ett specifikt symptom eller bota en specifik sjukdom, utan fungerar bredare genom att stödja mikrocirkulationen, vilket gör att vår kropp har bättre möjligheter att förbättra sin funktion på många sätt. Det hjälper kroppen att fungera som den ska på ett naturligt sätt.

Effekten av terapin kanske inte märks alls under själva behandlingen, förutom eventuellt en lätt stickande känsla, eftersom vi normalt knappt känner vår blodcirkulation. Så ska det ju vara, för vi skulle knappast vilja känna blodets rörelser i vårt 100 000 kilometer långa nätverk av blodkärl! Resultaten av terapin upplevs å andra sidan ofta på längre sikt som en individuell förbättring av välbefinnandet, i individuell takt.

Källor:

  1. Moen F. & al. The effect of bio-electro-magnetic-energy-regulation therapy on sleep duration and sleep quality among elite players in Norwegian women’s football. Frontiers in Psychology. 8.8.2023. DOI 3389/fpsyg.2023.1230281. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10443099/
  2. Bohn W., Hess L., Burger R. The effects of the “physical BEMER vascular therapy”, a method for the physical stimulation of the vasomotion of precapillary microvessels in case of impaired microcirculation, on sleep, pain and quality of life of patients with different clinical pictures on the basis of three scientifically validated scales. Journal Complement Integr Med. 2013; 10(Suppl):S5-12. DOI: 10.1515/jcim-2013-0037.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *