Varifrån kommer livsenergin?

En resa till energins ursprung tar oss in i cellernas inre värld. Kraftverken i cellerna producerar en molekyl som heter adenosintrifosfat, eller kort och gott bara ATP. Denna molekyl bildas i mitokondriernas turbiner. Mitokondrier är alltså cellernas kraftverk.

Den svagaste länken?

Mitokondrierna är sårbara, då deras produktionskapacitet är beroende av att syre och näring når till cellerna på bästa möjliga sätt. Det är mikrocirkulationen som är ansvarig för det. Dess kontrollmekanism strävar att optimera syreleveranserna, så att alla våra celler ska få detta kritiska bränsle.

Andas för dina celler.

Vi andas, för att cellandningen kan ske i mitokondrier. Av denna process bildas en avfallsprodukt koldioxid, som vi sedan andas ut. Andningens syfte är alltså att producera bränsle till våra cellers kraftverk.

Hur länge kan du vara utan att andas?

Ett kontinuerligt flöde av syre till lungorna kan inte avstanna allt för många minuter. Annars dör vi snabbt. På samma sätt ska syre flöda kontinuerligt ända ut till mikrocirkulationen så att våra celler kan ta nytta av det. Då bildas det hela tiden energi, som är oumbärligt för att vi ska kunna leva.

Kroppen kan inte lagra energi.

Hur känns det? Utmattning, trötthet, depression är alla symtom av att den energin som cellerna producerar inte räcker. Varför är jag så trött hela tiden? Bristen av energi på cellnivån leder fort till att deras inre kemiska reaktioner avtar, problem i funktioner i cellmembran och till celldöd.

När tillräckligt många celler mår dåligt, framträder symtomen.

En stor mängd av olika symtom anknyts till cellens välmående, antingen som orsak eller som verkan. Hos de kroniskt sjuka, är en låg energinivå ett märkbart problem. Mikrocirkulationen har då varit försämrad länge och kroppen förfaller i snabb takt. Att kunna återhämta sig från sjukdomar kräver mycket energi, att kroppen ska kunna självläka.

Vi åldras i förtid.

Ta fysikalisk vaskulär terapi – BEMER – till hjälp. När mikrocirkulation fungerar bättre, släpps syre och näring lättare in i cellen, då fungerar kraftverken i cellen mera effektivt. Då påverkas genast cellens inre processer och via det, hela kroppen.

Förebygg kroniska sjukdomar och ge stöd åt hälsa och en god livskvalité.

När mikrocirkulationen funkar lika bra som den gjorde när vi var yngre, orkar vi vara pigga länge.

Glädjefyllda och aktiva dagar till dig och dina närmaste!

Vad är BEMER® Fysikalisk Vaskulär Terapi?
BEMER-teknologin är baserad på stimulering av den rytmiska rörelsen i mikrokärlens väggar – vasomotionen. Den effektgivande faktorn är en patenterad signal som återger rytmen i mikroblodkärl vid en störd rytm. BEMER® stöder kroppens förmåga att kunna reparera sig själv genom en förbättrad mikrocirkulation.

http://www.sverige.bemergroup.com

Den perfekta lösningen för hushåll och professionell mottagning med höga krav.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *