En ny typ av blodkärlsnätverk har upptäckts i våra ben/vårt skelett

Våra anatomiböcker borde nu uppdateras, för tack vare forskning har man funnit en ny typ av blodkärlsnätverk i våra ben.

Dessa tidigare okända små kapillärer, som är en del av vår mikrocirkulation, perforerar (genomborrar) benens yttre skikt och ger en transportväg för syre och näringsämnen fram till bencellerna, samt en väg att avlägsna slaggprodukter från bencellerna. Dessa kapillärer är även en viktig väg för att de vita blodkropparna, det vill säga, leukocyterna, ska kunna färdas från benstommen till resten av kroppen. De vita blodkropparna produceras i benmärgen. De fungerar som en del av vårt immunförsvarssystem och hjälper kroppen att avvärja smittsamma sjukdomar.

Det nya blodkärlssystemet upptäcktes först i benen hos möss och sedan även i människans lårben. Upptäckten gjordes av immunologen Matthias Gunzer och hans forskningsgrupp på Duisburg-Essen universitetet. Forskningen publicerades i Nature Metabolism.

bones_veins

Upptäckten ökar förståelse för hur bensubstansen fungerar och öppnar upp för nya forskningsmöjligheter

Forskningsresultaten tyder på att det nyupptäckta kapillärnätverket har ett nära samband med benbildningen och den kan då vara en viktig faktor i olika typer av bensjukdomar, som exempelvis osteoporos. Enligt forskarna är åldrandet något som gör att detta kapillärnätverk blir glesare. Även osteocyterna, det vill säga de mogna bencellerna, blir färre när man blir äldre. Detta skulle kunna vara ett intressant ämne för vidare studier. Det nyfunna kapillära nätverket kan även ge oss mer information om funktionsmekanismer för vissa läkemedel och om dess biverkningar.

Vad inverkar osteoporosläkemedel på?

Osteoklasterna, det vill säga celler som bryter ned benceller, är viktiga för benförnyelsen och för att de skapar nya vägar för dessa nyupptäckta kapillärer. När forskare gav möss ett mycket vanligt osteoporosläkemedel märkte de att osteoklasterna inte längre kunde utföra sin nedbrytningsuppgift men de kunde heller inte skapa nya vägar för kapillärerna. Med andra ord så kan läkemedel förbättra benmassans densitet genom att förhindra att ben bryts ned, men samtidigt är biverkningen den att blodflödet blir sämre till och från benen, vilket i sin tur försvagar benstommen. Även detta skulle, enligt forskare, vara ett intressant ämne att forska vidare på.

Ett skört ben bryts lätt.

BEMER®-terapi förbättrar en försvagad mikrocirkulation

Kapillärerna som man har funnit i ben tillhör mikrocirkulationen. Det är just en försvagad mikrocirkulation som fysikalisk vaskulär BEMER®-terapi förbättrar vilket innebär att den även förbättrar bencellernas ämnesomsättning. Det vill säga att syre och näring förs fram mer effektivt till cellerna samt att slaggprodukterna från ämnesomsättningen forslas bort bättre. På det sättet kan cellerna utföra sina livsviktiga uppgifter som att producera den energin de behöver samt att förnya sig. Bencellernas regenerering är mycket viktigt för att benen ska hållas starka och flexibla. En bra ämnesomsättning i benen är avgörande för dess flexibilitet. Bendensiteten kan vara förhållandevis bra, men benen kan ändå vara sköra.

Betydelsen av blodcirkulationen i ben blev tydlig tidigt i BEMER®-forskningen. En studie från 2005 visar hur man har fått till stånd en förbättring i uppkomsten av osteoblaster genom användning av BEMER®-terapi (Kafka, Schütze & Walther, Orthopädische Praxis 41, 1 2005 23-25). Nu får dessa resultat en ännu bättre teoretiskt grund när man har upptäckt dessa nya blodkärlsnätverk.

Vår artikel: https://mikrocirkulationifokus.se/visste-du-att-blodet-cirkulerar-aven-skelett-och-ben/ berättar att BEMER® går i täten i detta ämne eftersom den erbjuder en behandlingsmetod som stödjer benens hälsa genom att befrämja benens blodcirkulation.

BEMER® är en medicinteknisk apparatur kategoriserad som vaskulär terapi som fysikalisk stimulerar och aktiverar ett nedsatt/stört blodflöde hos små blodkärl. Denna behandlingsform stödjer och återställer tillförsel av syre och näringsämnen till vävnadsceller samt bortforsling av restprodukter från cellernas ämnesomsättning. Detta medför att vävnader som hud, muskler, ben och inre organ ges bättre förutsättning att fungera, regenerera och återhämta sig.

Terapins medicinska insats syftar inte till att eliminera ett specifikt symptom eller bota viss sjukdom utan fungerar mer utbrett genom att mikrocirkulationen stöds, vilket innebär att kroppen bättre kan reparera sina egna funktioner. Kroppens naturliga funktioner stöds och får hjälp att fungera mer optimalt som den naturligt har förutsättning för.

Artikeln bygger på intervjupersonens egna erfarenheter, som inte kan generaliseras. Konsekvenser och nyttan av en bättre fungerande mikrocirkulation är individuell och beroende på kroppens situation.

https://sverige.bemergroup.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *