Vad gör du när din kropp försvagas så att du inte längre kan påverka din egen vård? Var vårdas du?

Enligt en artikel i tidningen Helsingin Sanomat lönar det sig att skaffa en utrustning som kostar 50 000 € om man kan med hjälp av den skjuta upp behovet av institutionsvård framåt med 1 år. Många dör hemma ensamma, under natten, för att det inte finns någon skötare hos dem då. Undrar om det har betydelse om någon håller dig om handen, när din tid kommer?

Livet är som bäst aktivt, smärtfritt och energiskt långt in på ålderdomen!

Man borde få en handbok när man föds som skulle hjälpa till att flytta bäst-före-datumet så långt in i ålderdomen som möjligt. Har du tagit väl hand om dig själv? De flesta av oss respekterar inte kroppen, utan förbrukar den tills man börjar få symptom och fortsätter även då att försumma hälsan med attityden: ”tack, det har jag redan provat”.

Ett nytt liv börjar på måndag

Vilka råd och rön ska man följa? Det finns förvånansvärt många sanningar om hälsa och sunt liv. De flesta av oss är veteraner och har prövat flera nya rön inom träning och dieter, ibland tiotals olika kurer. Man vet vilken som passar en bäst endast genom att prova. Problemet är att resultaten kommer långsamt, dag för dag. Man tappar lätt fokus och det gamla livet smyger sig in i vardagen igen.

Grunden för hälsan skapas i våra celler

Kroppen består av celler. Cellerna behöver näring och syre. Det är ju därför vi äter och andas. Mikrocirkulationens uppgift är förse alla våra (100 biljoner) celler med dessa oumbärliga substanser. Det känns alltså vettigt att äta näringsrik mat och andas syresatt luft så att våra celler får en möjlighet att hålla oss friska.

Mikrocirkulation kan bli ett problem

Ju bättre detta transportsystem fungerar, desto större möjlighet har vi att hålla oss friska. För mycket sittande, stress, sömnproblem och åldrande är allmänna orsaker som försämrar mikrocirkulationen, så den behöver också stöd.

Vilken betydelse har fysikalisk vaskulär terapi?

Som exempel kan jag använda min far, 86-åriga Mauno. Hans epikris (sammanfattning av patientens sjukhistoria) är lång p.g.a. att han har haft betydelsefulla hälsoproblem i över 40 år. För tillfället har han bl.a. Alzheimers och myosit – en inflammatorisk muskelsjukdom. Han har använt BEMER-terapi för stimulering av mikrocirkulationen i 5 år, varje dag. Som resultat har hans sjukdomar inte försämrats och han kan fortfarande klara sig själv i eget boende i ett komfortabelt vårdhem. Han deltar i alla möjliga aktiviteter som ordnas. Blodvärdena är goda, inga infektioner, inga problem med blodtrycket, levervärden är ok, osv. Han har haft problem med alla dessa värden tidigare.
Mauno började använda terapin i en situation, då han redan hade haft dessa allvarliga sjukdomar länge. Kroppens självläkande förmåga testades, när han föll och bröt sin fot. Foten var gipsad i 5 veckor och läkaren förvarnade att han kanske inte kommer att kunna gå igen. Gipset togs av och nästa dag kunde Mauno gå igen på egna fötter. Blodflödet hade varit i gott skick även i den gipsade foten och trots muskelsjukdomen fanns de kvarvarande krafterna kvar.

En bra livskvalité är det bästa välståndet. Den kan inte ens mätas i pengar!

Lev hektiskt i pensionsåldern!

Artikeln bygger på den intervjuades egna erfarenheter, som inte nödvändigtvis går att generalisera. Konsekvenserna av en bättre fungerande mikrocirkulation är individuella beroende på kroppens tillstånd.

 Effekterna av BEMER®-terapin grundar sig på en förbättrad mikrocirkulation

BEMER vaskulär-terapi är en fysikalisk behandlingsform som förbättrar ett försvagat blodflöde i de mindre blodkärlen. På detta sätt hjälper den att återställa en tillräcklig tillgång av syre och näring till vävnadscellerna och hjälper även till med bortforsling av slaggprodukter från dem. Resultatet av detta blir att vävnaderna, som till exempel i muskler, ben, huden eller de inre organen, får bättre förutsättningar att fungera, förnya och återhämta sig – samt producera energi.

Terapin är inte riktad, vilket läkemedel är, för att avlägsna vissa symptom eller bota vissa sjukdomar, utan den fungerar på ett bredare sätt genom att stödja mikrocirkulationen. Följden av detta är att våra kroppar har bättre förutsättningar att reparera sina egna funktioner på många sätt. Det vill säga att behandlingen hjälper kroppen att fungera så som den naturligt borde göra.

Effekten av behandlingen kanske inte känns mycket under behandlingen, förutom en liten pirrning kanske, eftersom vi känner ju inte av vår blodcirkulation i vardagen. Och så ska det vara, för vi skulle knappast vilja känna av blodrörelsen i vårt 100 000 km långa vaskulära nätverk! Däremot så känns resultaten av terapi oftast som en individuell förbättring på längre sikt.

Fråga gärna mera om BEMER-terapin av våra återförsäljare

Våra återförsäljare är utbildade enskilda företagare som finns i hela Sverige. De är redo att svara på era frågor samt bjuda in till våra digitala föreläsningar för att tillhandahålla dig med mer information om hur mikrocirkulationen och BEMER-terapin fungerar. De kan även hjälpa till med att beställa apparaten i 8 veckor, för att pröva på, eller så kan man beställa sig en BEMER direkt. De ger också användningsråd så att du kommer smidigt i gång med behandlingen så du inte behöver undra över något.

Du kan skicka mail till info@bemernordic.com  så vägleder vi dig till en lokal återförsäljare.

Det är bara att ta kontakt – våra återförsäljare är redo för att hjälpa dig!

https://sverige.bemergroup.com Välkommen!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *