Störningarna kan redan börja hos 40-60åringar

”Just nu ser vi ett paradigmskifte, ändring av tankesättet, inom demensforskning. Uppmärksamheten har flyttats till sjukdomar hos de mindre kärlen och risken för sjukdom hos människor i åldrarna 40-60”, säger Francesca Fang-Liao, läkare och professor i farmakologi vid University of Tennessee, där hon studerar sambandet mellan hjärnans blodcirkulation och demens.

Mikrocirkulationsproblem utvecklas långsamt

Ända fram tills idag har man ansett att vaskulärdemens betyder en sjukdom i de stora kärlen där en blockering leder omedelbart till infarkt och minnesproblem. Först under de senaste åren har uppmärksamheten riktats på funktionella störningar i de mindre mikroblodkärlen. Om mikrocirkulationen försvagas, då försvagas även tillförseln av syre och näringsämnen till nervcellerna samt avlägsnandet av slaggprodukter.

Mikrocirkulationsproblem syns i MR-bilder som förändringar i hjärnans vita substans – som små prickar. De påverkar hjärnans kapacitet att behandla information när det finns tillräckligt mycket av dem i ett visst område i hjärnan. En sådan utveckling har ofta observerats vid Alzheimers sjukdom. Symtom börjar inte dyka upp förrän efter ett, eller fler, decennium, när det finns tillräckligt med blodflödesproblem i tillräckligt många av de mindre blodkärlen. Då har hjärnskadorna blivit så pass stora att man kan märka symptom på demens samt uppfattnings- och minnesproblem.

Det långsamma framskridandet ger oss tid att agera

Den goda nyheten är att problemets långsamma progression ger oss tid att agera. Vi har tid att göra många ting för att säkerställa god kärlhälsa, även i hjärnan. Läkare Fang-Liao nämner att hålla blodsockret på normalnivå, motionera och äta en hälsosam kost som sätt att förhindra kärlsjukdomar.

För sin del påpekar professor Timo Strandberg att genom att behandla eller sköta om blodkärlen kan man behålla hela kroppen i gott skick. Demens och andra åldersrelaterade sjukdomar, såsom ålderdomsbräcklighetssyndrom (det vill säga gerasteni), fallolyckor och osteoporotiska frakturer, kronisk smärta och inkontinens, kan alla förebyggas samtidigt som man förhindrar hjärt- och kärlsjukdomar.

Källor:

  1. Beyond Plaques and Tangles: The Link Between Vascular Disease and Dementia. Being Patient. 4.10.2017.
  2. Kytömäki M. 2019. Hyvä sydän pitää kehon terveenä ja toimintakykyisenä. Sydänliitto. Sydän.fi. 15.2.2019.

BEMER® -terapi stimulerar den spontana vasomotoriska rörelsen

Det finns ingen medicin mot en försvagad spontan vasomotorisk rörelse, men däremot så kan man stimulera den med fysikalisk vaskulär BEMER®-terapi.

Terapins inverkningsmål är den spontana vasomotoriska rörelsen, det vill säga vasomotionen, som effektiviserar både vävnadsämnesomsättningen samt avlägsnande av slaggprodukter genom en förbättring av blodcirkulationen i de mindre kärlen.

https://sverige.bemergroup.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *