En köbildning av de röda blodkropparna förhindrar mikrocirculationen

När de röda blodcellerna klibbar fast i varandra och bildar en kö av celler kallar man det för en myntrulleformation. En sådan situation ser man i bilden till vänster.

Myntrulleformation är inget man vill sträva efter eftersom det innebär att de röda blodkropparna hindras från att komma in i de tunna kapillärerna. När de är ihop klistrade kan de helt enkelt inte rymmas eller tryckas in i kapillärerna och på det sättet hindrar de mikrocirkulationen. Detta i sin tur betyder att det syre och näring de bär med sig inte heller kan komma fram till vävnaderna där de behövs.

Symptom på detta kan vara huvudvärk, koncentrationssvårigheter, yrsel, illamående, hjärt- och blodtrycksproblem samt frusenhet, domningar eller stickningar i händer och fötter.

I ett sunt tillstånd, som visas i bilden till höger, flyter de röda blodkropparna isär från varandra i blodomloppet. Därmed kan en blodkropp i taget forslas in i de smala kapillärerna för att kunna frakta fram syre till cellerna som då kan producera optimalt med energi, ATP.

Varför formas myntrullarna?

Det finns flera orsaker, till exempel:

  • Ett långsamt blodflöde kan förorsaka att de röda blodkropparna kladdar ihop till myntrullar av olika längder.
  • Inflammationssjukdomar ökar ihop klistrandet av de röda blodkropparna. Något som talar om detta är en hög sänka.
  • Vissa cancertyper kan öka myntrulleformation av röda blodkroppar.
  • Man har även märkt att myntrulleformation är förknippat med en förminskad energimängd i röda blodkroppar.

Det finns även bevis för att exponering för bestrålning från trådlös teknologi, som basstationer, mobiltelefoner eller trådlösa nätverk kan förorsaka att de röda blodkropparna kladdar sig fast i varandra och formar rullar.

Sunda levnadsvanor och BEMER® -terapi som hjälpmedel

Levnadsvanor som reducerar inflammation så som en sund kost som innehåller antioxidanter samt en passlig mängd motion hjälper blodcirkulationen. Sedan får man inte heller glömma att även vilan är viktig. Det kan även vara fördelaktigt att skifta över från trådlösa till fasta förbindelser.

BEMER® -terapi stimulerar den spontana vasomotoriska rörelsen – samt förbättrar sömnen

Det finns ingen medicin mot en försvagad spontan vasomotorisk rörelse, men däremot så kan man stimulera den med fysikalisk vaskulär BEMER®-terapi.

Terapins inverkningsmål är den spontana vasomotoriska rörelsen, det vill säga vasomotionen, som effektiviserar både vävnadsämnesomsättningen samt avlägsnande av slaggprodukter genom en förbättring av blodcirkulationen i de mindre kärlen. Enligt studier får man även en förbättrad sömn.

BEMER®-terapin är förstås en genial hjälpreda eftersom den bevisligen förbättrar mikrocirkulationen och de röda blodkropparnas färd genom de kapillära nätverken.

https://sverige.bemergroup.com

Källor:

  1. Keinänen K., Pakarinen E. Sähköinen oppimateriaali veren sivelyvalmisteen tarkasteluun. Savonia-ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. 20.11.2017.
  2. Wikipedia. Rouleaux. Luettu 12.1.2021.
  3. Havas M. Radiation from wireless technology affects the blood, the heart, and the autonomic nervous system. De Gruyter. Rev Environ Health 2013; 28(2-3): 75-84
  4. Sebastian J.L. et al. Erythrocyte rouleau formation under polarized electromagnetic fields. Physical Review E 72. 21.9.2005.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *