Stödjande av blodcirkulationen är viktigt 

En studie nyligen publicerad i Journal of Neuroscience rapporterar att en nedsatt blodcirkulation i hjärnan är förknippat med ansamling av skadligt tau-protein i hjärnan. Kopplingen noterades även för inlagring av amyloidplack.

Dessa ackumuleringar observeras särskilt vid Alzheimers sjukdom, vilket är anledningen till 70-80 % av demensfallen. Den egentliga grundorsaken, eller grundorsakerna, till proteinackumulering och Alzheimers sjukdom har ännu inte fastställts, men denna studie antyder att en dålig blodcirkulation skulle kunna vara kopplad till proteinlagring – och att båda dessa tillsammans leder till utveckling av Alzheimers sjukdom. Försökspersonerna med mest funktionella problem i blodkärlen samt tau-protein-ackumuleringar hade också de största problemen att ta in information.

“Denna studie visar att vi borde ta kärlhälsan på allvar samt de riskfaktorer som påverkar den, såsom högt blodtryck, rökning och fysisk aktivitet, i våra försök att förhindra Alzheimers sjukdom”, säger Judy Pa, huvudredaktör och biträdande professor i neurologi vid Keck Medical University.

Man har redan tidigare förstått sambandet mellan minnesstörningar och hjärnans nedsatta blodcirkulation och även minnesstörningar kopplat till proteinlagringar. Denna studie avslöjar emellertid en förbindelse mellan dålig blodcirkulation och proteinackumulering, samt deras kombinerade anknytning till hur hjärnan hanterar information och minnesproblem.

Källa: Poor Blood Flow Linked to Alzheimer’s Symptom. Neuroscience News & Research from Technology Networks. 19.10.2020

https://sverige.bemergroup.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *