Vadå för mikrocirkulation?

Man har i flera decennier vetat om att mikrocirkulationen finns, men intresset för ämnet har blivit alltmer utbrett i världen under de senaste åren när studier har påvisat dess viktiga koppling till kroniska sjukdomar. Trots detta är ämnet fortfarande inte allmänt känt ens bland de som jobbar inom vården.

Varför är det så?

En anledning kan vara det att forskning på de pyttesmå blodkärlen har varit besvärligt och dessutom dyrt. Under de senaste åren har man dock utvecklat specifika forskningsinstrument och dessa börjar bli allt vanligare på de olika forskningsinstituten.

Forskningsivern har säkert också stävjats när man har förstått att det egentligen inte finns något läkemedel som kan ha en inverkan på mikrocirkulationsområdet, riktad på vasomotion-rörelsen. Varför skulle man då intressera sig för något som man inte ändå kan inverka på? Tanken om att man bara kan inverka på sjukdomar med läkemedel är mycket djuprotad. Det kan vara svårt att ta i beaktande andra sätt att påverka sjukdomar.

Varför har läkemedel en begränsad effekt?

De autonomiska och autorytmiska sammandragnings- och avslappningsrytmer av de mindre artärerna – vasomotionen – kan inte påverkas av läkemedel för att dessa kärl saknar receptorer som läkemedel skulle kunna binda sig vid. Dessa receptorer finns bara i artärer av större storleksklass och på dessa kan läkemedelseffekten uppnås av betablockerare t ex. Detta sker om blodflödet fungerar väl och därmed kan frakta medicinen fram dit den ska, men detta är inte alltid självklart hos de patienter som behöver mediciner.

Forskningen ökar

Forskningstakten kring mikrocirkulation har varit på uppsving under de senaste åren, när man äntligen har insett dess betydelse. Året 2016 publicerade American Heart Association två kraftfulla rapporter som visade på sambandet mellan en dåligt fungerande mikrocirkulation och kroniska sjukdomar så som högt blodtryck, diabetes, mikro-infarkt och demens (1)(2).

En sökning (gjord 30.11.2020) på PubMed, den globala databasen för medicinsk forskning, resulterade i 9427 vetenskapliga artiklar som hade ordet “microcirculation” (mikrocirkulation) eller “microvasculature” (mikrovaskulaturen) i rubriken. Med andra ord, ingen liten mängd artiklar. Kunskap om hur mikrocirkulationen fungerar och dess betydelse börjar bli allt vanligare bland blodcirkulations experter.

BEMER är en medicinsk apparatur som påvisat stimulerar en försvagad mikrocirkulation

BEMER® är en officiellt EU-certifierad medicinteknisk apparat, klass IIa, vilket innebär att den klassificeras som lämplig för säker egenvård. Efter presentation av forskningsbevis inför certifiering år 2014 inrättades till och med en egen separat apparatkategori för terapin: stimuleringsapparater för fysikalisk vaskulär terapi.

Med blodcirkulationsmätningar har man kunnat verifiera att apparaten stimulerar en försvagad mikrocirkulation när variablerna har varit arteriolernas utvidnings- och avslappningsrörelsen (vasomotion), blodets fördelning i mikrovaskulaturen samt utnyttjandet av syre i vävnaderna.

Enligt en undersökning av 658 personer som hade använt BEMER i minst sex veckor fick den största delen av de svarande positiva effekt beträffande till exempel, sömn, smärta och allmän livskvalitet efter användandet.

BEMER är banbrytande

BEMER®-apparaten har funnits på marknaden sedan 1998. BEMER®-apparatens utvecklare, BEMER International AG, har varit pionjär inom utredning av mikrocirkulationens funktionsmekanismer samt inom utveckling av terapin som stimulerar mikrocirkulationen – långt före många mikrocirkulationsexperter intresserade sig för mikrocirkulationen och dess betydelse för hälsan.

Källor:

  1. Gutterman D. & al. 2016. The Human Microcirculation, Regulation of Flow and Beyond. Circ Res. 2016; 118: 157-172. doi: 10.1161/CIRCRESAHA.115.305364.
  2. Bosetti F. & al. 2016. “Small Blood Vessels: Big Health Problems?”: Scientific Recommendations of the National Institutes of Health Workshop. J Am Heart Assoc. 2016;5:e004389; 4.11.2016; doi: 10.1161/JAHA.116.004389.
  3. Bohn W, Hess L, Burger R. The effects of the “physical BEMER® vascular therapy”, a method for the physical stimulation of the vasomotion of precapillary microvessels in case of impaired microcirculation, on sleep, pain and quality of life of patients with different clinical picture

  https://sverige.bemergroup.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *