Mikrocirkulationsstörningar är båda orsak och verkan av diabetes

En sådan viktig och betydelsefull slutsats dras i en artikel publicerades av American Diabetes Association (i september 2018) om sambandet mellan mikrocirkulationsstörningar och högt blodsocker. (1) Man har länge förstått att ett kroniskt förhöjt blodsocker hos diabetiker skadar blodkärl, både stora makroblodkärl och små mikroblodkärl. Därför är hjärt- och kärlsjukdomar mycket vanligare hos diabetiker än hos resten av befolkningen. Risken för att utveckla hjärtinfarkt har visat sig vara hög redan vid diagnosfasen av typ 2-diabetes, eftersom blodkärlens tillstånd redan har börjat degenerera flera år, eller årtionden, före diagnosen. (2) Men i artikeln ser man på mikrocirkulationens roll i ett bredare perspektiv: det är inte bara så att högt blodsocker förorsakar mikrocirkulationssjukdomar, utan även att mikrocirkulationssjukdomar orsakar högt blodsocker. (1)

Vad är det frågan om?

Grunden för detta argument är tydlig: mikrocirkulationen måste kunna transportera insulin till målvävnaderna för att blodsockret ska kunna  ombildas till en energikälla för vävnadscellerna. Om mikrocirkulationen inte fungerar som den ska kommer dessa viktiga ämnen inte ända fram. Cellerna blir utan sin energikälla och blodsockret fortsätter bara att öka när det fortsätter att cirkulera i blodkärlen utan nytta. (1) Det finns många orsaker till mikrocirkulationens dåliga funktion, till exempel att mikrokärlens spontana sammandragnings- och avslappningsrytmen (vasomotionen) blir långsammare samt att det finns för få mikrokärl. (1) Artikeln påminner om att mikrocirkulationens funktion kan förbättras genom att gå ner i vikt om du är överviktig och genom att träna. Man forskar i möjliga läkemedelsbehandlingar, men för närvarande finns det inte många. Så det är alltså värt att ha koll på sina levnadsvanor! (1)

Mikrocirkulationen verkar blir navet i kommande diabetesforskning!

Ju bättre man kan känna igen orsakerna, desto effektivare inriktade behandlingar på grundorsakerna kan då tas i bruk.

Källor:

  1. Stehouwer C. Microvascular Dysfunction and Hyperglycemia: A Vicious Cycle With Widespread Consequences. Diabetes 2018;67:1729-1741.
  2. Tyypin 2 diabetes: Käypä hoito -suositus, 2018.

BEMER-terapins effekt grundar sig på en förbättrad mikrocirkulation

Vaskulär BEMER-terapi är en fysikalisk behandlingsform som förbättrar ett försvagat blodflöde i de mindre blodkärlen. På detta sätt hjälper den att återställa en tillräcklig tillgång av syre och näring till vävnadscellerna och hjälper även till med bortforsling av slaggprodukter från dem. Resultatet av detta blir att vävnaderna, som till exempel i muskler, ben, huden eller de inre organen, får bättre förutsättningar att fungera, förnya och återhämta sig.

Terapin är inte riktad, som läkemedel är, för att avlägsna vissa symptom eller bota vissa sjukdomar, utan den fungerar på ett bredare sätt genom att stödja mikrocirkulationen. Följden av detta är att våra kroppar har bättre förutsättningar att reparera sina egna funktioner på många sätt. Det vill säga att behandlingen hjälper kroppen att fungera så som den naturligt borde göra.

https://sverige.bemergroup.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *