Mannens infertilitet kan lika ofta vara orsaken till barnlöshet som hälsoskäl hos kvinnan.

Områden som handlar om mannens hälsa, som fertilitet och sexuella störningar, tillhör det andrologiska forskningsområdet. I Ungern har man forskat i vad som relateras till en försvagad fertilitet hos män. Forskaren i studien var doktor Edit Erdei från den urologiska avdelningen på Ungerska militärsjukhuset.

Orsakerna till infertilitet finner man lika ofta hos män och kvinnor

20 procent av infertilitetsproblem är på grund av både mannen och kvinnan. Ungefär 40 procent beror på antingen mannen eller kvinnan.

I den ungerska studien behandlade man 22 personer från oktober 2014 till mars 2017. En av behandlingarna var användning av BEMER-terapi. I studien ville man utreda bland annat effekterna av BEMER-terapin på mängden av spermiers DNA-klyvningar. Klyvningen är kopplad till spermiens befruktningskapacitet.

Olika orsaker till infertilitet hos mannen:

Orsaken okänd hos 31,0 %, låga fertilitetstest resultat 7,8 %, inflammationer 8,0 %, sexuella störningar, ejakuleringsproblem 5,9 %, generella systemiska sjukdomar 3,1 %, pungåderbråck 15,6 %, hormonella orsaker 8,9 %, immunologiska orsaker 4,5 %, propp i sädesledaren 1,7 %, andra orsaker 5,5 %.

Patienterna fick BEMER-terapi, beroende på vilka effekter de fick, i genomsnitt i två månaders tid. Man analyserade varje patients sperma och kartlade hormonnivåerna i början av studien, sedan en gång i månaden och i slutet. Man tittade på nivåerna av bland annat prolaktin, estradiol, progesteron, den totala testosteron mängden, fritt biotillgängligt testosteron och vitamin D3.

BEMER främjade behandling av pungåderbråck och produktionen av frisk sperma

Resultaten visade hur nödvändigt det var att män som fick infertilitetsbehandling även fick BEMER-terapi. För att maximera spermaproduktionen rekommenderar man att man använder kombinationsbehandlingar, som BEMER-terapi i samband med andra behandlingar. En reglering av det vaskulära och neuro-hormonella har en tydlig inverkan på spermaproduktionen.

BEMER-terapin anses vara fördelaktig i studien eftersom den är smärtfri, anpassningsbar och att man kan justera dess effekt individuellt. Behandlingen stödjer mikrocirkulationen, cellernas funktion, hormonproduktionen och funktionen, regenereringsprocessen och inverkar därför också minskande på problem som uppstår när man åldras. BEMER förbättrar funktionen av mikrokärl och främjar effekterna av medicinsk vård. Detta betyder att man kan använda mindre doser av vissa läkemedel och då får man även färre biverkningar.

BEMER-terapin förtjänar sin plats i högklassificerade studier som en alternativ behandling. Enligt studien så verkade patienter med pungåderbråck ha särskilt mycket nytta av behandlingen.

Framtiden kommer att visa om BEMER ändrar vårdpraktiken och då kan man i vissa fall förebygga problem för att kunna undvika operationer. För detta krävs det ännu flera omfattande studier som klassificerar patientgrupper mera specifikt och som inkluderar konsekventa uppföljningar.

Mer info: www.sverige.bemergroup.com

Vad är mikrocirkulationen?

Mikrocirkulationen är ett tätt nätverk uppbyggt av de allra minsta blodkärlen. Det är där som 74% av blodcirkulationen sker. Mikrocirkulationen har en viktig transport uppgift: Den transporterar syre och näring till vävnaderna och organen, forslar bort slaggprodukter samt stöder immunförsvarssystemet.

Vad är BEMER?

Fysikalisk vaskulär terapi förbättrar blodflödet i de minsta blodkärlen och blodets fördelning in till vävnaderna. BEMER-teknologin är baserad på stimulering av den rytmiska rörelsen i väggarna i mikrokärl, så-kallad vasomotion. Den effektgivande faktorn är en patenterad signal som återger en frisk rytm till mikrokärlen med en rubbad rytm. BEMER stöder kroppens förmåga att kunna reparera sig själv genom en förbättrad mikrocirkulation

Den perfekta lösningen för hushåll och professionell mottagning med höga krav.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *