Sänkan är ett tecken på att de röda blodkropparna klibbar fast i varandra

Man har länge använt sänkan för att påvisa inflammationstillstånd i kroppen, i synnerhet vid inflammationssjukdomar som man har under lång tid som t ex ledgångsreumatism eller muskelreumatism. Ofta tänker man inte på att det också påvisar att transporten av de röda blodkropparna fram till kapillärerna är försämrad, vilket innebär att kroppen får en försämrad syreupptagning.

Vad mäter man egentligen när man mäter sänkan?

Sänkan beskriver de röda blodkropparnas (erytrocyternas) sänkningsreaktion, eller hur snabbt de sjunker (millimeter i timmen, mm/H) i ett blodprovsrör.

Under en inflammation bildas det proteiner i blodet, fibrinogener, som får de röda blodkropparna att fästa sig till varandra. Desto mera de klibbar fast vid varandra, ju större och tyngre klumpar bildas – och dessa faller ned till rörets botten snabbare än de enstaka lösa röda blodkropparna och därmed ökar sänkan. Sänkan beskriver med hjälp av sänkningsreaktionen de röda blodkropparnas ihopklibbande.

De röda blodkropparnas ihopklibbande försvagar de röda blodkropparnas inträngning in i kapillärerna

Diametern på en röd blodkropp är ungefär 7,2 µm (mikrometer) och diametern på ett kapillärkärl är 5-10 µm. Så det är ju klart att de röda blodcellerna som är fastklistrade vid varandra inte får plats att trängas in i kapillärerna. Även en enskild röd blodkropp måste pressas ihop för att kunna komma in i kapillären.

Detta leder till att syret som den röda blodkroppen transporterar med sig  inte kan komma till nytta för vävnaden runt kapillärerna, samt att koldioxiden inte heller kan föras bort från vävnaden med de röda blodkropparna. Det är lätt att förstå att i sådana fåll kan inte våra vävnader, eller våra kroppar för den delen, fungera optimalt.

Man kan minska inflammationer och snabba på blodcirkulationen

Det lönar sig att försöka minska kroppens inflammationstillstånd genom sunda levnadsvanor, som att hålla sig till en kost som minskar inflammationer innehållande mycket grönsaker, frukt och bär.

Det lönar sig att sätta fart på blodcirkulationen med daglig motion och användning av BEMER®-terapi.

Med dessa medel kommer de röda blodkropparna och syret bättre fram till våra celler och då mår våra kroppar bra.

Källor:

  1. Solunetti. Histologia. Erytrosyytit eli punasolut.
  2. Solunetti. Histologia. Hiussuonet.
  3. Wikipedia. Rouleaux.
  4. Potilaan Lääkärilehti. Lasko, eli senkka, auttaa taudin seurannassa. Julkaistu 13.8.2015

Uttalanden från personer i detta reklammaterial är individuella åsikter och erfarenheter av BEMER-terapi. I synnerhet är yttranden om BEMER-terapins verkningssätt och behandlingsresultat relaterade till enskilda fall och utgör därför inte nödvändigtvis varken representativa eller generaliserbara uttalande eller rekommendationer.

https://sverige.bemergroup.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *