Dressyrryttarinnan Sari Kaijanmäki, 48 år, från Björneborg i Finland, har varit diabetiker i 40 år. Hon bröt sin fotled 2013 och fick problem med läkningen, vilket ledde till en funktionsskada i benet. Detta följdes även av en nervskada, som i sin tur innebar att muskeln i vaden började förtvina  och så skedde även i lår- och sätesmuskulaturen.

Man kunde inte längre hitta hjälp för tillståndet med medicinsk behandling

År 2014 började Sari använda BEMER fysikalisk vaskulär terapi och allt eftersom behandlingen fortskred började hon märka att benets muskler förstärktes. En förbättrad blodcirkulation hade en inverkan på musklernas återhämning.

Benet är fortfarande skadat

Som ryttarinna blev hon klassificerad som idrottare med funktionsnedsättning i november 2015 och valdes till Finlands landslag för Paralympiska spelen i december 2015.

Ännu fler stora utmaningar 

I december 2015 blev Sari offer för misshandel. Konsekvensen var tre frakturer i skallbenet. Hennes tillstånd var mycket allvarligt och man tvivlade på om hon någonsin skulle kunna gå eller prata mera. Efter en månad på sjukhuset skulle hon börja konvalescensen hemma.

Medical technical assistent counceling patient and preparing scan of the head with magnetic resonance tomography MRI

BEMERterapi visade sig ännu en gång förbättra återhämtningen vid trauma….

Sari repade sig väldigt snabbt från en mycket allvarlig situation. Bara tre månader efter händelsen var hon tillbaka i arbetslivet, kunde gå normalt och även rida. Kroppen reparerade sig raskt och hon kommer inte att ha några bestående men från hela episoden.

Sari väntar ivrigt på nya kommande utmaningar inom ridsporten och vill härmed berätta sin egen historia för att den skulle kunna hjälpa och uppmuntra andra.

Se på länken när Sari berättar med sina egna ord om vad som hände: >(på finska)

Återhämtningen är kroppens reparationsarbete

En bättre ämnesomsättning i cellerna stödjer reparationsprocesser i kroppen. BEMER – Fysikalisk vaskulär terapi – inverkar på blodcirkulationen i de minsta blodkärlen och detta möjliggör att viktiga ämnen transporteras även till traumaområdet. Vävnadssvullnader kan minskas och detta innebär oftast att man även minskar smärtan i området. En förbättrad ämnesomsättning minskar tendens till inflammation och då fortskrider återhämtningen snabbare.

Vad är BEMER?

BEMER® är en medicinteknisk apparatur kategoriserad som vaskulär terapi som fysikalisk stimulerar och aktiverar ett nedsatt/stört blodflöde hos små blodkärl. Denna behandlingsform stödjer och återställer tillförsel av syre och näringsämnen till vävnadsceller samt bortforsling av restprodukter från cellernas ämnesomsättning. Detta medför att vävnader som hud, muskler, ben och inre organ ges bättre förutsättning att fungera, regenerera och återhämta sig.

Terapins medicinska insats syftar inte till att eliminera ett specifikt symptom eller bota viss sjukdom utan fungerar mer utbrett genom att mikrocirkulationen stöds, vilket innebär att kroppen bättre kan reparera sina egna funktioner. Kroppens naturliga funktioner stöds och får hjälp att fungera mer optimalt som den naturligt har förutsättning för.

Artikeln bygger på intervjupersonens egna erfarenheter, som inte kan generaliseras. Konsekvenser och nyttan av en bättre fungerande mikrocirkulation är individuell och beroende på kroppens situation.

https://sverige.bemergroup.com

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *