Finska Läkarföreningen Duodecim och den Finska Akademin publicerade ett konsensusuttalande om förebyggandet av icke-smittosamma sjukdomar den 28.4.

Genom att ändra på livsstilen skulle man kunna ha effektivare inverkan på prevalensen och förloppet av många icke-smittsamma sjukdomar. Med icke-smittsamma sjukdomar menar man arteriella sjukdomar, cancer, diabetes och kroniska lungsjukdomar.

Konsensusuttalandet understryker vikten av prevention, ansvarstagandet för sin egen hälsa samt egenvård.

”Främjandet av hälsan bör vara en del av medborgarnas vardag genom hela livet.”, konstaterar professor Matti Uusitupa som är ordförande för Konsensusgruppens styrgrupp.

Sömnen och återhämtningen är särskilt viktiga

Doktor Olli Tuki

Allmänläkaren Olli Tuki på Wellness centret Espoo Kaisankoti önskar att samhället skulle vara mera engagerat i att främja en holistisk syn på hälsan. Man borde satsa mera på förebyggande åtgärder och inte enbart på vård av sjukdomar. Olli Tuki hoppas att den nya social- och hälsovårdsreformen i Finland kommer att få en starkare position i hälsofrämjandet.

”Sömn och återhämtning är mycket viktiga för att underhålla hälsan. I uttalandet från Duodecim har man understrukit betydelsen av sömnen och sjukdomar. Återhämtningen, vila och stresskontroll är också viktiga faktorer som man har hittills tittat för lite på i hälsovården”, konstaterar Tuki.

Olli Tuki anser att samhället har en betydelsefull roll i att kunna stöda hälsosamma livsvanor.

”När man prissätter borde man gynna hälsosamma matval, erbjuda motionsställen och olika hobbymöjligheter. Samhällets samarbete i detta behövs. Man har länge pratat om fetter när man har diskuterat näring och nu har även sockrets roll för hälsans underhåll och förebyggandet av sjukdomar lyfts fram. Man pratar även om hur mycket vi äter vita spannmålsprodukter. Alla dessa ämnen har långtidseffekter på cellnivån.”

De äldre får inte tillräckligt med förebyggande vård

Tuki oroar sig för hur de åldrande och människor utanför arbetshälsovården klarar av att ta hand om sin hälsa. Vi har byggt upp ett jättefint system för mödra- samt barnrådgivning, för skolor och arbetshälsovården, men dessa två tidigare nämnde målgrupper blir lätt utanför. ”Ofta så gör de enbart sjukvårdsbesök. Man borde utveckla hälsovården för de äldre mycket mer.”

Det händer många avgörande saker hos människan på cellnivå, saker som påverkar bland annat uppkomsten av sjukdomar. Det är först nu under de senaste åren som man har börjat förstå och forska i mikrocirkulationens betydelse. Enligt Olli Tuki är det många studier på gång inom dessa ämnen, men man inväntar ännu mer information.

 

Vad ska man ta hjälp av?

Det finns ju många saker man kan göra för att förbättra den egna hälsan. En intressant hjälpreda för att förbättra hälsan av de egna cellerna är att använda till exempel BEMER – fysikalisk vaskulär terapi. Framtiden kommer att visa hur mycket fysikalisk vaskulär terapi och andra nyare hälsoteknologier bidrar till människors hälsa.

Arbetshälsovårdens utmaningar

Fysioterapeut Essi Tuomi har specialiserat sig på företagshälsan.

Fysioterapeutti Essi Tuomi

Som en företagsfysioterapeut ser man de vanligaste utmaningarna för kroppen bland människor i arbetsför ålder. Till dessa hör bland annat problematik i rörelseorganen. Återhämtningen från ett stillasittande arbete lyckas inte alltid utan vissa hjälpmedel. Kroppen tål inte ett konstant sittande.

”Företag har inte de rätta systemen på plats för att hålla människor arbetsföra. Det är ändå viktigt att komma ihåg att arbetstagaren har också själv ett ansvar för sin egen arbetsförmåga. Alltför ofta vill man ”outsourca” sin egen hälsovård till någon/något annat. Till sist är det ju en själv som ska ta ansvar för den egna hälsan och förmågan. Var och en borde fundera på hur man kan hålla sig så arbetsför som möjligt.”, påminner Essi Tuomi.

Att jobba dygnet runt kräver att man får hjälp med återhämtningen

Tuomi pratar också om vikten av vila och återhämtning och hon ser att, till exempel, fysikalisk vaskulär terapi faktiskt är en stödaktivitet för återhämtning och bra sömn. Vidare så främjar friska celler och en välfungerande mikrocirkulation upptaget av näring. Näring av hög kvalitet kan transporteras enda fram dit den ska i kroppen när blodflödet fungerar effektivt i de mindre blodkärlen. En försvagad kropp kan inte alltid nyttja näringen ordentligt.

”Man är trött och kan inte återhämta sig efter jobbet. Man kanske jobbar för mycket helt enkelt, och gränsen mellan arbete och fritid har kanske blivit otydlig. Det kanske fattas ett tydligt slut på arbetsdagen. Arbetet hänger ofta med in på fritiden”, beskriver Tuomi.

Även små saker kan räcka för att främja hälsan. Essi Tuomi påminner att tillräckligt med syre i cellerna, näring och motion har en inverkan på kroppens hälsotillstånd. Tillräckligt med vätska är också viktigt, många kan ha en för torr kropp, vilken gör en trött och orsaker obalanser i kroppen.

”Var och en har möjligheten att påverka sin egen hälsa. Man behöver inte alltid ha en coach bredvid sig.” Tuomi rundar av med att säga: ”Nuförtiden finns det lätta hjälpmedel för egenvård och holistisk hälsa.”

Läs även denna informations publikation om mikrocirkulationen som har utgetts av USA:s hälsomyndigheter: http://jaha.ahajournals.org/content/5/11/e004389

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *