”Man behöver inte hitta på ett piller för varje besvär.”

Enligt Rainer Klopp har hans påstående fått kollegorna att stirra på forskaren Klopp som om han vore en utomjordning. ”Man kan även ha en fysikalisk inverkan på åkommor och dessutom utan negativa biverkningar”, konstaterar professor och doktor i medicin Rainer Klopp.

Det första besöket hos pionjären i mikrocirkulationsforskning

Flygplanet lyfter tidigt på morgonen till Berlin. Vi ska möta professor Rainer Klopp samt bekanta oss med Institutet för Mikrocirkulation i Berlin. Vid detta första besök från Finland följer även läkaren/biohackern Olli Sovijärvi samt reportern Santtu Silvennoinen med oss.

Institutet för Mikrocirkulation befinner sig i Berlins nordöstra del, Berlin Buch. Framför oss ser vi först den nyligen upprustade, enorma Ludvig-Hoffman Quartier. Sjukhus- och universitetsområdet har anor ända från 1800-talet.

Jag har träffat professor Klopp vid flera tillfällen på olika kongresser och seminarier och han har även besökt Finland tre gånger. Detta är dock första gången jag har fått möjlighet att besöka institutet som han har grundat och driver, och där han utför all sin forskning på mikrocirkulationen.

Läkaren, bio-hackern Olli Sovijärvi har använt vår fysikalisk vaskulära BEMERterapi i 1,5 år. När Olli bekantar sig med nya ting gör han det mycket grundligt. Bland annat så har han läst cirka 4000 medicinska studier per år och producerar superbt material relaterat till sömn, näring, motion, blodvärden mm – till allas fördel. Han är en innovatör i tredje generationen och världen förvandlas till en bättre plats med hjälp av influensers/eldsjälar som han.

Forskning kring mikrocirkulationen, och så naturlig påverkan som möjligt på dessa små kärl, intresserade Olli Sovijärvi så därför bjöd Prof Klopp honom till Berlin.

”En sådan möjlighet erbjuds inte så ofta, så det tog inte lång tid att bestämma mig för att delta på denna resa”

Doktor Olli Sovijärvis erfarenhet av resan: “Jag fick en inbjudan till Institutet för Mikrocirkulation i Berlin och möjligheten att träffa professor Klopp, fadern till mikrocirkulationsforskningen. Jag hade redan bekantat mig relativt ansenligt i forskning om mikrocirkulationen, men den personliga undervisningen av professor Klopp och hans föreläsning fördjupade avsevärt mina kunskaper.

Professorn var uppenbarligen dedikerad i ämnet, till en sådan utsträckning att det, enligt hans egna ord, är en livsuppgift som måste slutföras.

Professorns ålder var antagligen väl över 70 år, men den gnistan och livsglädjen som glimmade till i ögonen varje gång konversationen kom in på mikrocirkulationsforskningen var något magiskt: det inre barnet vaknade till och en äkta begeistring och eld strålade som ett starkt ljus genom hans ögon.

Jag minns att jag även såg detta som barn i min pappas ögon när han tog mig på besök till sitt laboratorium i klinisk fysiologi många söndagsmorgnar.

Själva besöket var väldigt givande och platsens historiska anda kunde man nästan röra vid, den skapade en slags magisk atmosfär. Samtidigt lärde jag mig mycket mer och fick träffa en av pionjärerna inom medicinsk forskning. ”

Läkaren, forskaren och pionjären

Professor Rainer Klopp har en lång karriär som medicinsk doktor och forskare bakom sig. Institutet för Mikrocirkulation grundades på 1990-talet i samarbete med Charité universitetet. Idag är det ett oberoende ackrediterat forskningsinstitut vars finansiering kommer främst från olika patent.

En 40 år lång forskningskarriär har producerat helt ny information om kroppens funktion. Betydelsen av mikrocirkulationen för vår hälsa är underskattad. Nu utvecklas nya forsknings- och bildupptagningsverktyg i snabb takt och vi har tillgång till mer information.

Institutet för Mikrocirkulation i Berlin har i över 15 år kunnat framställa väldigt exakta filmer av mikrocirkulationen. Som en samarbetspartner har detta forskningsinstitut tagit utvecklingen av BEMER-terapin till en helt ny nivå.

Ny informationen om hur blodkärlen fungerar

“Det är egentligen inget nytt som man har utvecklat utan man har bara bättre förstått hur mikrocirkulationens kärl fungerar då de är friska och vad som orsakar störningar i flödet. På detta område är det inte möjligt att få en korrigerande effekt av läkemedel, men man kan påverka området med fysikalisk stimulans “, konstaterar professor Klopp.

Professor Klopp är redan en äldre man, men när han talar om sitt arbete börjar hans ögon tindra och man kan ännu höra entusiasmen i hans röst.

Vad drömmer han ännu om? Han vill inspirera unga forskare i sina karriärer och hoppas att få leva åtminstone så länge att han skulle kunna få se terapierna, som han har utvecklat, i allmänt bruk.

Dessvärre gick inte denna önskan i uppfyllelse för professor Klopp. En kort tid efter vårt besök somnade han in. I vår saknad av professor Klopp förblir vi alltid tacksamma för hans stora prestationer och föregångare inom forskningen inom mikrocirkulationen. Vi fortsätter vårt arbete med BEMER-terapi med stolthet och i den övertygelsen om att terapin kommer att få ett alltmer fast fotfäste inom hälsovården. Till minnet av pionjären, forskaren, med dr, prof Rainer Klopp.

Merja Kämpe, BEMER Nordic

BEMER® är en medicinteknisk apparatur kategoriserad som vaskulär terapi som fysikalisk stimulerar och aktiverar ett nedsatt/stört blodflöde hos små blodkärl. Denna behandlingsform stödjer och återställer tillförsel av syre och näringsämnen till vävnadsceller samt bortforsling av restprodukter från cellernas ämnesomsättning. Detta medför att vävnader som hud, muskler, ben och inre organ ges bättre förutsättning att fungera, regenerera och återhämta sig.

Terapins medicinska insats syftar inte till att eliminera ett specifikt symptom eller bota viss sjukdom utan fungerar mer utbrett genom att mikrocirkulationen stöds, vilket innebär att kroppen bättre kan reparera sina egna funktioner. Kroppens naturliga funktioner stöds och får hjälp att fungera mer optimalt som den naturligt har förutsättning för.

Artikeln bygger på intervjupersonens egna erfarenheter, som inte kan generaliseras. Konsekvenser och nyttan av en bättre fungerande mikrocirkulation är individuell och beroende på kroppens situation.

https://sverige.bemergroup.com

2 Comments

  1. Hej, jag är intresserad och vill veta mera om Bemer

  2. Hej, min första fråga är: bor du i Boden? För i så fall ska jag sätta dig i kontakt med en återförsäljare som bor i Skellefteå och hon har även kontakter norr om det

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *