En aktiv vardag är grunden till bra liv.

I början av hösten 2014 publicerade UKK-institutet en undersökning, som visar att även om man motionerar regelbundet, räcker det inte för att kompensera mot de negativa hälsoeffekterna, som orsakas av ett ständigt sittande.

”Det är livsfarligt att sitta”, rapporterar tidningen Helsingin Sanomat. Att sitta mycket ökar risken att dö i förtid, och allra farligast är det att sitta och titta på TV.

Din kropp klarar inte av att sitta för mycket, eftersom sittandet försvagar den naturliga rytmen, som mikroblodkärlen har. Den rytmisk rörelsen av mikroblodkärlets väggar  – vasomotionen – transporterar blodet framåt i de minsta blodkärlen. Ständigt sittande orsakar påtagliga problem för blodcirkulationen. Mikrocirkulation pågår överallt i våra kroppar och nätverket av blodkärl är speciellt tät i hjärtat.

Vi är så vana vid vårt sittande levnadssätt att vi frågar oss undrande vad alternativet skulle vara. Fysiskt sett är människan fortfarande likadan som för 3000 eller även för 300.000 år sedan. Våra kroppar har inte hunnit anpassa sig till vår radikalt förändrade livsstil. Man har föreslagit att vi borde stå mer istället för att sitta så mycket som vi gör.

På många arbetsplatser har man installerat motoriserade höj- och sänkbara skrivbord, så att det är möjligt att arbeta stående åtminstone en del av arbetsdagen. Det senaste är ett gåband under det motoriserade skrivbordet.

Att bli varse om hur farligt det är att sitta ifrågasätter i själva verket hela vår moderna livsstil, som baseras på att vi sitter. Vi skulle hålla oss friska på bästa sätt, om vi följde våra förfäders livsstil.

Människan har i alla tider varit liksom djuren en rörlig varelse, som skaffar sig mat genom att röra sig i naturen, samla och jaga sin mat. En aktiv vardag och jakt på föda höll forntidsmänniskorna pigga och alerta och deras energibalans var bra. Det fanns dock andra faror i deras levnadssätt.

Det ständiga sittandet och passiviteten har lett till kroniska livsstilsrelaterade sjukdomar.

Antalet fall av kroniska sjukdomar ökar explosionsartat. Få mediciner botar dessa kroniska sjukdomar. Det är oroväckande att dessa sjukdomar som förr förknippades med gamla gummor och gubbar upptäcks nu även hos barn och unga vuxna! Den medicinska forskningen bakom BEMER-terapin kopplar samman de livsstilsrelaterade sjukdomarna med en störd mikrocirkulation. Makro-hälsan försämras när cellerna inte får tillräckligt med syre och näring och slaggprodukterna inte kan forslas iväg ut optimalt från cellen. En väl fungerande mikrocirkulation försäkrar att cellerna har en frisk metabolism.

Vi har alltså två säkra sätt att rätta till problem, som orsakas av sittandet:

  • Det första är att betydligt öka vardagsmotionen. Den borde innehålla även aktiviteter, som leder till andfåddhet.
  • Ett annat sätt att reparera störd och försämrad mikrocirkulation är att regelbundet använda BEMER-terapi.  8 minuters behandling morgon och kväll aktiverar mikrocirkulation och på så sätt även cellernas ämnesomsättning. Då kan de kroniska sjukdomarna som orsakas av sittandet förebyggas.

Kombinera gärna dessa två hälsotips!

Den bästa rikedomen i livet är ett bra levnadssätt!

Vad är BEMER? 

BEMER-teknologin är baserad på stimulering av den rytmiska rörelsen i mikrokärlens väggar – vasomotionen. Den effektgivande faktorn är en patenterad signal som återger rytmen i mikroblodkärl med en störd rytm. BEMER stödjer kroppens förmåga att kunna reparera sig själv genom en förbättrad mikrocirkulation.

Vad är Mikrocirkulation?

Mikrocirkulationen är uppbyggd av ett tätt nätverk av de allra minsta blodkärlen. Ungefär 74 % av blodomloppet sker i dessa minsta kärl. Mikrocirkulationen har en viktig transportuppgift: den levererar syre och näringsämnen till vävnader och organ, transporterar bort slaggprodukter och stöder immunsystemet.

www.sverige.bemergroup.com

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *