Lindring för höftsmärtor och återhämtning efter operation

Tero Heiska, är manager för en annan känd Tero, nämligen finska spjutkastaren Tero Pitkämäki. Managern har länge lidit av höftproblem. Den 63 åriga Tero insjuknade i en svår influensa vid 30 års åldern och fick artrit som följdsjukdom. Artriten misstänkts vara den ursprungliga orsaken till hans höftvärk och artros. En synovektomi (rengöringsprocedur) utfördes på den vänstra höften i 2002.

Lätt motion samt muskelträning

Tero har alltid varit smal, i gott skick och rört på sig mycket, vilket har gjort det möjligt för honom att klara av problemen med höften ganska länge. Även om höftens artros uppskattades vara det sämsta möjliga (4/4), hade Tero kunnat leva med tillståndet i flera år genom regelbunden motion och muskelträning. Efter längre sittande, särskilt efter bil- eller flygresor, var han alltid tvungen att göra vissa övningar innan han kunde resa sig upp, lägga vikten helt på benet gå. Det har varit mycket smärta för Tero, men han har nästan inte använt anti-inflammatoriska läkemedel alls. Under de två värsta smärttillfällena han haft tog han smärtstillande medicin i  5- dagars kurer.

Fysikalisk BEMER®-terapi till undsättning vid skada hos spjutkastaren Tero Pitkämäki

Tero Heiska blev bekant med BEMER®-terapi i 2011 i samband med spjutkastare Pitkämäkis skada i skinkan, vid sittbenet. Eftersom skadan diskuterades i offentligheten började telefonen ringa när olika människor ville komma med diverse behandlingsmetoder för skadan. Tero blev särskilt intresserad av BEMER®-terapin, eftersom dess inverkan på en förbättrad blodcirkulation lät trovärdig. Tero hade studerat anatomi och fysiologi i den mån att han var bekant med betydelsen av en god blodcirkulation för hälsan. Därför rekommenderade han att Pitkämäki skulle prova behandlingen.

När Tero Pitkämäkis sittbensskada läktes snabbt med BEMER®- terapin utan att man behövde operera, till läkarnas förvåning, då blev även Tero Heiska inspirerad att själv börja med BEMER-terapi. Sedan dess har Tero använt BEMER dagligen. Han har använt basprogrammet, varje morgon och kväll, men även lokalbehandlingar för höften och benen. Tero har märkt en radikal minskning av smärta samt att han får igång rörelsen i höften och benen snabbare efter mycket sittande. Tero har några enstaka gånger haft en paus från BEMER®-terapin i ett par dagar och då har han märkt en tydlig stelhet i musklerna och att han fått träna upp rörelsen längre tid i höften och benet för att kunna gå normalt.

Återhämtning från höftoperation

Slutligen, i maj 2018, var det dags för Tero Heiska att opereras för höftbyte när det rekommenderades av läkare. Skadan hade redan försvårat det dagliga livet i nästan två decennier och symptomen hade under den tiden gradvis förvärrats och användningen av benet hade blivit allt orörligare. Operationsprocessen och proteserna hade också utvecklats genom åren, så  även Tero tyckte att tiden var inne för operation. Han förberedde sig för kirurgin genom att stärka benmusklerna, bl a med djupa knäböjningar 50-150 repetitioner/dag och han fortsatte naturligtvis med regelbundna BEMER®-behandlingar.

Smärtan försvann och såret blev fint och läktes snabbt

Operationen lyckades mycket väl och Tero kunde komma hem redan en dag efter operationen. Direkt efter operationen fick Tero stark smärtstillande medicin på sjukhuset, men när han kom hem tog han inte längre ut dessa mediciner från apoteket. Han tog för säkerhets skull en veckas kur av de anti-inflammatoriska läkemedel som läkaren hade ordinerat. Han trodde inte att han skulle få smärtor. Tero började sina BEMER®-behandlingar igen med den lägre intensiteten några dagar efter operation. Förutom de 8-minuters bas-behandlingarna på behandlingsunderlaget, tog han även specialinriktade lokalbehandlingar för både operationssåret och för låret som hade fått ett blåmärke efter operationen.

Operationen gjordes på en måndag och Tero kunde avstå från den ena kryckan redan på onsdagen. Efter två veckor och två dagar kunde han redan gå bättre än på 15 år! Han kunde t o m gå själv till sin fysioterapeut – 2,5 km bort – för egen maskin. “Återhämtningen kunde inte ha varit bättre”, berättar en mycket nöjd Tero.

Operationen följdes automatiskt av en sjukskrivning på tre månader för att  läka ordentligt. Trots att Tero kunde gå mycket snabbt efter åtgärden var det viktigt att fortsätta med långsiktig rehabiliteringsträning och regelbunden BEMER®-terapi under de tre månaderna för att läka vävnaderna och utveckla mer muskelstyrka. Nio månader efter operationen, gick Tero bättre än på många år. BEMER®-terapin fortsätter han med som en daglig rutin, precis som tidigare.

En god mikrocirkulation och cellämnesomsättning lindrar smärta och påskyndar läkning

Fysisk vaskulär terapi BEMER® förbättrar en nedsatt blodcirkulation i mikrocirkulationen (de allra minsta blodkärlen i kroppen) som är 74 % av alla våra blodkärl. En väl fungerande mikrocirkulation är en grundläggande förutsättning för effektiv cellulär ämnesomsättning vilket stödjer då bland annat: ben-, muskel- och hudläkningsprocesser. När cellerna får optimalt med syre/näringsämnen via blodet och ämnesomsättningens restprodukter effektivt kan avlägsnas blir effekten: mindre smärta och läkningen av skadorna och återhämtningen från stress av själva operation kan ske snabbare.

Det är lätt att rekommendera efter många års erfarenhet

Tero Heiska rekommenderar BEMER®-terapin till alla, oavsett ålder. Han är även med i BEMER®-affärsverksamheten och säljer själv utrustningen som en bisyssla för det mesta till idrottare i Finland och ibland även till andra länder. “Utmärkt feedback från användarna gör jobbet givande”, konstaterar Tero, som själv vet med många års erfarenhet fördelarna med behandlingen.

Vad är BEMER® Fysikalisk Vaskulär Terapi?

BEMER® är en medicinteknisk apparatur kategoriserad som vaskulär terapi som fysikalisk stimulerar och aktiverar ett nedsatt/stört blodflöde hos små blodkärl. Denna behandlingsform stödjer och återställer tillförsel av syre och näringsämnen till vävnadsceller samt bortforsling av restprodukter från cellernas ämnesomsättning. Detta medför att vävnader som hud, muskler, ben och inre organ ges bättre förutsättning att fungera, regenerera och återhämta sig.

Terapins medicinska insats syftar inte till att eliminera ett specifikt symptom eller bota viss sjukdom utan fungerar mer utbrett genom att mikrocirkulationen stöds, vilket innebär att kroppen bättre kan reparera sina egna funktioner. Kroppens naturliga funktioner stöds och får hjälp att fungera mer optimalt som den naturligt har förutsättning för.

Artikeln bygger på intervjupersonens egna erfarenheter, som inte kan generaliseras. Konsekvenser och nyttan av en bättre fungerande mikrocirkulation är individuell och beroende på kroppens situation.

https://sverige.bemergroup.com

%MCEPASTEBIN%

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *