Allmänläkarens erfarenheter efter sex år med BEMER-terapi som stödterapi.

Budapest Medical Congress 2016: Allmänläkaren Dr. Ildikó Frányó beskriver mångsidigt i sin föreläsning om hur hon har använt BEMER som stödterapi för olika sjukdomar med goda resultat. Enligt henne har det ingen betydelse om patienten är gammal eller ung, alla gynnas av att aktivera sin mikrocirkulation med BEMER-terapi.

Headshot senior man with vertigo. Elderly male patient suffering from dizziness isolated on light blue background .

Hon har fått goda resultat med bland annat behandling av dessa besvär:

  • Yrsel på grund av blodcirkulationen
  • Huvudvärk, speciellt migrän
  • Kroniskt trötthetssyndrom
  • Smärta i buken samt problem med reproduktionsorganen
  • Nattligt behov att tömma blåsan
  • Allergier
  • Astma
  • Hörselproblem
  • Motorikproblem i lederna

Dr Frányó berättade om ett fall där patienten led av spasticitet, det vill säga krampaktiga tillstånd efter en förlamning. Tack vare BEMER-terapi minskades böjningsvinkeln på hans knän markant ( se bilderna nedan) . Den första bilden visar situationen innan BEMER-terapi, den andra är efter 30 behandlingar och den tredje är efter 50 behandlingar.

buda_yleisl_2

BEMER är en fysikalisk vaskulär terapi som kan användas för att stödja hälsa och främja läkning vid sjukdom eller fysisk skada. Fysikalisk vaskulär terapi behandlar mikrocirkulationsstörningar och stödjer andra behandlingsformer. Mikrocirkulationsstörningar finns vid ett stort antal olika symptom och sjukdomar. Den mångfacetterade BEMER stimuleringssignalen förmedlas via ett lågt pulserande varierande elektromagnetiskt fält. Man har kunnat visa att BEMER-terapin kan förbättra störd mikrocirkulation upp till 30 procent. Det finns inga skadliga biverkningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *