Livskvaliteten försämras när man får kramp i benen och får sår som inte läker ihop.

Kramp i benen kan vara ett mycket irriterande besvär, likaså sår som inte läker ordentligt. Martti Vento, 71-år, började med att använda BEMER-terapi för att han led av båda åkommorna. Martti har nu använt fysikalisk vaskulär terapi i ungefär två år och har blivit helt av med sina besvär.

”Jag förlorade tårna på den högra foten i en arbetsplatsolycka när jag var ung. Därför utsätts den friska foten för mycket påfrestning och jag har haft olika typer av följdproblem med fötterna. Jag har haft mycket besvär av kramper på nätterna, dessutom så har foten med amputerade tår haft ett sår som inte läkte på ett par år.” beskriver Martti.

Päivi Parikka-Sinisalo

Fotvårdaren gav råd om en behandling som ger effekt.

Martti Vento fick sårbehandling och sedan en remiss till fotvårdaren Päivi Parikka-Sinisalo som rekommenderade att komplettera med fysikalisk vaskulär terapi, det vill säga BEMER-terapi. Syftet var att få ett bättre fungerande flöde i kapillärerna. Det är nämligen så att när blodflödet i de minsta kärlen fungerar optimalt så får man ett förbättrat stöd för att även läka de övriga besvären.

”Jag hyrde en BEMER-apparat för att använda den i hemmet och ta behandling morgon och kväll. Resultaten märktes på bara några veckor, äntligen läkte såret vid amputationsområdet. Kramperna avtog så småningom och försvann sedan helt och hållet efter regelbundna behandlingar,” berättar Martti.

Martti kan nu återigen njuta av att ta promenader med sin hund eftersom han har fått bättre blodcirkulation i benen.

”Mina ben blir inte lika trötta efter långa promenader. Det känns som att jag har mer kraft i benen när jag inte får kramper och blodet cirkulerar ordentligt. Jag fick extra hjälp av B. light, ljusbehandlingen, som kommer med BEMER-apparaten. Om jag går väldigt mycket så kan det hända att såret öppnas upp igen, men det läker ihop snabbt när jag använder B. light i kombination med BEMER-terapin,” säger Martti glatt.

En paus i behandlingen visade hur effektivt BEMER-terapin är

”Jag tar regelbundna behandlingar i ungefär en halvtimme morgon och kväll, liggande på min soffa. Regelbundenheten i detta är väldigt viktigt. Jag märkte av det när jag var på semester utan apparaten, efter en knapp vecka kom kramperna tillbaka. Väl hemma började jag genast med behandlingen och kunde bli av med kramperna igen. Jag har även testat med liknande pauser i behandlingen innan jag köpte apparaten. Detta är också bevis för mig att behandlingen verkligen fungerar.” konstaterar Martti.

Martti har även lagt märke till det att hans hund ligger gärna på underlaget och tar sig en BEMER-behandling. Visst! Hundar har ju också mikrocirkulation!

Vad är mikrocirkulation?

Mikrocirkulationen är uppbyggd av ett tätt nätverk av de allra minsta blodkärlen. Ungefär 74 % av blodomloppet sker i dessa minsta kärl. Mikrocirkulationen har en viktig transportuppgift: den levererar syre och näringsämnen till vävnader och organ, transporterar bort slaggprodukter och stöder immunsystemet.

Vad är BEMER?

BEMER® är en medicinteknisk apparatur kategoriserad som vaskulär terapi som fysikalisk stimulerar och aktiverar ett nedsatt/stört blodflöde hos små blodkärl. Denna behandlingsform stödjer och återställer tillförsel av syre och näringsämnen till vävnadsceller samt bortforsling av restprodukter från cellernas ämnesomsättning. Detta medför att vävnader som hud, muskler, ben och inre organ ges bättre förutsättning att fungera, regenerera och återhämta sig.

Terapins medicinska insats syftar inte till att eliminera ett specifikt symptom eller bota viss sjukdom utan fungerar mer utbrett genom att mikrocirkulationen stöds, vilket innebär att kroppen bättre kan reparera sina egna funktioner. Kroppens naturliga funktioner stöds och får hjälp att fungera mer optimalt som den naturligt har förutsättning för.

Artikeln bygger på intervjupersonens egna erfarenheter, som inte kan generaliseras. Konsekvenser och nyttan av en bättre fungerande mikrocirkulation är individuell och beroende på kroppens situation.

https://sverige.bemergroup.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *