Störningar i mikrocirkulationen inverkar mer på många organ än vad man har trott  – detta kan vara förklaringen till många diabeteskomplikationer

Mikrocirkulationssjukdomar orsakade av högt blodsocker har vanligtvis förknippats med ofta förekommande och fruktade följdsjukdomar med diabetes, det vill säga ögon-, njure- och nervskador samt dåligt läkning av sår. Detta betyder dock inte att mikrocirkulationssjukdomar skulle vara begränsade till bara ögon, njurar, nerver och hud. (1) Vid diabetes har störningar i mikrocirkulationen även upptäckts i alla organ som hittills har studerats och mätts för dessa störningar – såsom i hjärnan, hjärtat och lungorna – förutom organen som redan nämns ovan. Detta tyder på att mikrocirkulationssjukdomar är mycket utbredda och drabbar många, om inte alla, våra organ.

(1)

En dålig mikrocirkulation degenererar våra organ

När mikrocirkulationen störs i vilket organ som helst får den inte tillräckligt med syre eller näringsämnen till sig genom blodflödet. Slaggprodukterna som produceras av cellerna kan dessutom inte forslas bort tillräckligt effektivt med ett dåligt fungerande blodflöde. Detta innebär att organets funktion försämras.

Vad har detta för betydelse?

En diabetiker har en avsevärt högre risk för att utveckla komorbiditet (följdsjukdomar) jämfört med en icke-diabetiker, enligt finska Duodecims God Medicinsk Praxis rekommendationer. Sådana sjukdomar är bland annat kranskärlssjukdom i hjärtat, cerebrovaskulär sjukdom eller stroke, depression och minnesstörningar, samt ögon-, njure-, nerv- och hudskador.  (2)

Under de senaste åren har forskningen fokuserat på hur blodcirkulationsproblem i de mindre kärlen har ett samband till dessa sjukdomar som påverkar olika organ – och man har också fått resultat. Studier visar bland annat att störningar i hjärnans mikrocirkulation har ett samband till minnesstörningar och depression. En dålig blodcirkulation i hjärnans mindre blodkärl kan leda till nervcellsdöd, en minskning av deras kopplingar och till slut dålig hjärnfunktion då mikrocirkulationsproblem växer till under årens lopp. Inte undra på att inlärningsförmågan, humöret och minnet försämras. (1) Det blir sannerligen intressant att se hur en allt djupare förståelse för mikrocirkulationens betydelse kommer att påverka framtida behandlingsmetoder och förebyggande vård av sjukdomar både i Finland och runt om i världen när forskningen utvecklas vidare.

Egenvård är mycket viktigt!

Det lönar sig att ta hand om de små och stora blodkärlen, oavsett om man har diabetes (ännu) eller ej, eftersom deras funktion har en direkt påverkan på alla våra organs funktioner från huvudet till tårna. Lyckligtvis kan man själv ha en stor inverkan på kärlhälsan genom sunda levnadsvanor och egenvård, särskilt genom att hålla blodsockernivåerna normala, gå ner i vikt och träna!

Mikrocirkulationens goda funktion kan även stödjas med fysikalisk vaskulär BEMER-terapi.

Källor:

  1. Stehouwer C. Microvascular Dysfunction and Hyperglycemia: A Vicious Cycle With Widespread Consequences. Diabetes 2018;67:1729-1741.
  2. Tyypin 2 diabetes: Käypä hoito -suositus, 2018 (viitattu 19.9.2019).

BEMER-terapins effekter grundar sig i en förbättrad mikrocirkulation

Vaskulär BEMER-terapi är en fysikalisk behandlingsform som förbättrar ett försvagat blodflöde i de mindre blodkärlen. På detta sätt hjälper den att återställa en tillräcklig tillgång av syre och näring till vävnadscellerna och hjälper även till med bortforsling av slaggprodukter från dem. Resultatet av detta blir att vävnaderna, som till exempel i muskler, ben, huden eller de inre organen, får bättre förutsättningar att fungera, förnya och återhämta sig.

Terapin är inte riktad, som läkemedel, för att avlägsna vissa symptom eller bota vissa sjukdomar, utan den fungerar på ett bredare sätt genom att stödja mikrocirkulationen. Följden av detta är att vår kropp har bättre förutsättningar att reparera sina egna funktioner på många sätt. Det vill säga att behandlingen hjälper kroppen att fungera så som den naturligt borde göra.

Fråga gärna mera om BEMER-terapin av våra återförsäljare htpps://sverige.bemergroup.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *