Man skall inte förlora hoppet om att bli smärtfri!

Ryggvärk kan vara kopplad till en olycka, överbelastning eller bara uppstå utan någon klar orsak. Den kan härstamma från muskler, diskar, ligament eller nerver i kläm. Det går inte alltid att få reda på vad som orsakar ryggproblem.

Även om bilder skulle visa förslitningsskador i ryggen skulle det inte nödvändigtvis betyda att det är hela sanningen och orsaken till smärtan. Enligt ny forskning hittar man mycket liknande förändringar i ryggen på grund av belastning hos människor utan några symtom, och hälften av dessa hade svällande av disk och 30 procent av dem hade diskbråck. (1)

Det som ligger bakom ryggsmärtan kan alltså fortfarande vara något av en gåta. Man ska inte förlora hoppet om att få smärtlindring bara för att man har hittat en belastningsskada, eller förändring, orsaken till smärtan kan ändå vara någon annanstans.

Koppling till hjärt- och kärlsjukdomar

Ryggsmärtan kan förvärras av för lite motion, övervikt och rökning. Även stress och missnöjdhet med arbetslivet/livet kopplas till ryggbesvär. Samma orsaker har även kopplats till hjärt- och kärlsjukdomar. (1)

En försämrad lokal blodcirkulation bakom smärtan?

Muskelspänningar eller lokala skador i vävnadsstrukturer kan förorsaka lokal försämring av blod- och lymfcirkulationen. Detta innebär att vävnaderna har en försvagad tillgång till syre och sämre bortforsling av slaggprodukter.

Man har vetat sedan länge att syrebrist i vävnader orsakar smärta. Ett exempel på detta är en smärtsam fönstertittarsjuka (claudicatio intermittens), där syrebrist förorsakad av en otillräcklig blodcirkulation i benen ger en så kraftig smärta i benen att den tvingar en att stanna upp. Smärtan avtar under vila, när musklerna inte behöver lika mycket syre. (2)

I en studie varnar läkare från att blanda ihop muskelsmärta i de nedre extremiteter orsakad av en otillräcklig mikrocirkulation med neuropatiska smärtor – symtomen på dessa kan vara mycket lika. Forskare i detta säger att det är viktigt att kunna skilja mellan dem för att kunna undvika onödiga operationer.  (3)

Många har fått hjälp av fysikalisk vaskulär terapi

Fysikalisk vaskulär BEMER®-terapi har hjälpt flera som lider av ryggvärk samt annan typ av smärta (4). Studier visar också att terapin hjälper mot smärtor (5). Resultaten visar att det finns ett samband mellan hur blodcirkulationen fungerar och smärta.

Terapin kan inte reparera förslitningar, men den kan stimulera en försvagad mikrocirkulation och på det sättet öka leveransen av syre och näring till den ömmande vävnaden, samt påskynda bortforslandet av slaggprodukter. På detta sätt har många fått lindring för sina värk och smärtor.

BEMER®-terapins effekt grundar sig på en förbättrad mikrocirkulation

Vaskulär BEMER®-terapi är en fysikalisk behandlingsform som förbättrar ett försvagat blodflöde i de mindre blodkärlen. På detta sätt hjälper den att återställa en tillräcklig tillgång av syre och näring till vävnadscellerna och hjälper även till med bortforsling av slaggprodukter från dem. Resultatet av detta blir att vävnaderna, som till exempel i muskler, ben, huden eller de inre organen, får bättre förutsättningar att fungera, förnya och återhämta sig.

Terapin är inte riktad, vilket läkemedel är, för att avlägsna vissa symptom eller bota vissa sjukdomar, utan den fungerar på ett bredare sätt genom att stödja mikrocirkulationen. Följden av detta är att våra kropp har bättre förutsättningar att reparera sina egna funktioner på många sätt. Det vill säga att behandlingen hjälper kroppen att fungera så som den naturligt borde göra.

Fråga gärna mera om BEMER-terapin av våra återförsäljare

Våra återförsäljare är utbildade företagare som finns i hela Sverige. De är redo att svara på era frågor samt bjuda in till våra digitala föreläsningar för att tillhandahålla dig med mer information om hur mikrocirkulationen och BEMER®-terapin fungerar. De kan även hjälpa till med att beställa apparaten i 8 veckor, en testperiod, eller så kan man köpa den direkt. De ger också användningsråd så att man kommer smidigt igång med behandlingen så du som kund inte behöver undra över något.

Om du inte ännu känner till en BEMER återförsäljare kan du hitta en som passar dig från våra hemsidor genom att välja https://sverige.bemergroup.com och i övre vänstra hörnet klickar du på ”Hitta lokal kontaktperson”.

Det är bara att ta kontakt – våra återförsäljare är redo för att hjälpa dig!

Källor:

  1. Alaselkäkipu. Käyvän hoidon potilasversiot. Pohjolainen T., Leinonen V. Ja Malmivaara A. Julkaistu 22.9.2014.
  2. Venermo M. Kroonisen alaraajaiskemian määritelmä. Käypä hoito. 13.4.2010. Duodecim.
  3. Liu J-T., Liao W-J. & al. Lower limb pain caused by insufficient muscular microcirculation. Indian J Surg (Jan-Feb 2014) 76(1): 70-75
  4. Mikroverenkierto – terveytesi ydin. Hellisolujasi.fi.
  5. Bohn W., Hess L., Burger R. The effects of the ”physical BEMER® vascular therapy”, a method for the physical stimulation of the vasomotion of precapillary microvessels in case of impaired microcirculation, on sleep, pain and quality of life of patients with different clinical pictures on the basis of three scientifically validated scales. J Complement Integr Med. 2013;10(Suppl):S5-12.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *