Prediabetes och typ-2 diabetes är kopplade till en försvagad mikrocirkulation. (The Maastricht Study)

Den ökade risken med typ-2 diabetes i kombination med hjärt- och kärlsjukdomar är redan välkänd. En orsak till den ökade risken är funktionsstörningar i de stora artärerna. Dessa störningar existerar redan under de första stadierna av diabetes.

Hur påverkar mikrocirkulationsstörningar detta?

Forskning i mikrocirkulation är ett mycket intressant område inom medicinsk vetenskap. Det är först nu som man börjar förstå mikrocirkulationens betydelse i förhållande till olika kroniska sjukdomar. Kan funktionsstörningar i mikrocirkulationen vara ett liknande fenomen som problem i de stora artärerna? Man har testat hypotesen för att ta reda på om det redan finns en funktionsstörning i mikrocirkulationen under prediabetes och om man finner en svårare grad av den i diabetes typ-2.

I studien jämförde man mikrocirkulationens funktion hos människor som hade prediabetes eller typ-2 diabetes och förhöjda sockervärden. 2213 människor från båda grupper deltog i studien. Man undersökte mikrocirkulationen hos deltagarnas näthinnor i ögonen och deras hud

Studien visade ett tydligt samband med störningar i mikrocirkulationen.

Enligt studien så är prediabetes, typ-2 diabetes och högt blodsocker kopplade till en försvagad mikrocirkulation i näthinnor och hud. Dessa observationer stödjer uppfattningen om att man har mikrocirkulations funktionsstörningar före utvecklingen av hjärtsjukdomar och andra komplikationer som är kopplade till typ-2 diabetes, som delvis kan ha sitt ursprung i det mikrovaskulära systemet (till exempel hjärtsvikt)

Källa: Ben M. Sörensen et al. Länken till studien hittar man här under.

https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.116.023446

Hur stödjer man en god mikrocirkulation?

En tillräckligt bra återhämtning, god sömn, passlig motion och hälsosam kost är alla förstås grundpelare för bra hälsa. I tillägg till dessa kan man använda sig av en riktad terapi som inverkar på mikrokärlen genom att stödja deras naturliga funktioner. Fysikalisk vaskulär BEMER-terapi är certifierad som en medicinskteknisk apparatur. Den är en riktad terapi för störningar i mikrocirkulationen och den används för att stödja kroppens läkning och för att förebygga störningar i mikrocirkulationen. Det har inte konstaterats några som helst negativa biverkningar med terapin och den är anpassad för hemmabruk. www.sverige.bemergroup.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *