En god mikroblodcirkulation samt lymfacirkulation är avgörande för vävnadernas välbefinnande

Ulla Rytökoski, pensionerad Med Dr, har haft en lång karriär, främst med patienter med muskuloskeletala symptom. Under hennes decennier långa karriär har hon insett att skador och symptom, såväl som rehabiliteringen av dem, är kopplad till störningar i mikrocirkulationen och lymfa-flödet.

Skeletala skador leder till ett utsläpp av vävnadsvätskor och blod till det intercellulära utrymmet (utrymmet mellan cellerna)

Oavsett om skadorna på skelettet,  t ex på rygg- eller nackpartiet, är stora eller små, orsakar de ofta lokala skador även på vävnadsstrukturerna. Skadorna leder till ett utsläpp av vävnadsvätskor och blod i utrymmet mellan cellerna, där de förorsakar tryck och kompression.

När vävnader komprimeras störs deras normala ämnesomsättning, såsom mikrocirkulationen och lymfacirkulationen. En påföljd av detta är att  intaget av syre och näringsämnen till vävnaderna minskar, samt även avlägsnandet av slaggprodukterna från dem. Detta innebär en försämring av läkningens förutsättningar. Skadorna orsakar alltså vävnadssvullnad och tryck i det intercellulära utrymmet vilket försvårar läkningen av skadorna och därmed påbörjas en ond cirkel!

Aktiveringen av mikrocirkulationen och den lymfatiska cirkulationen är viktig

”För att en skada ska läka snabbare så att vävnaderna inte hinner få ärrbildning är det viktigt att aktivera flödet i mikrocirkulationen och den lymfatiska cirkulationen”, konstaterar Ulla.

För att påskynda mikrocirkulationen och den lymfatiska cirkulationen använde Ulla behandlingen BEMER fysikalisk vaskulär terapi  vid sin mottagning under några år innan hon gick i pension. Anledningen var att många kunde få hjälp av BEMER-terapin genom att få lindring för sina akuta smärtor. Det förhindrade bildning av ärr efter vävnadsskador samt att den avvärjde kroniska smärtor. ”När terapin stimulerar en störd mikrocirkulation förbättras ämnesomsättningen i vävnadscellerna och läkningen kan börja”, beskriver Ulla effekten av terapin.

“Jag skulle önska att användandet av BEMER-terapi skulle bli mer utbredd inom vården. Det skulle vara till stor fördel direkt i frontlinjen när skador behandlas. Ju tidigare man tar behandlingen i bruk, desto snabbare börjar skadorna läka. Patienten skulle skonas från onödig smärta, rehabiliteras snabbare och det skulle även innebära besparingar för samhället”, konstaterar Ulla.

Förståelsen för vikten av både mikrocirkulationen och den lymfatiska cirkulationen ökar hela tiden i takt med att alltmer forskningsdata ackumuleras. ”Studier har visat att störningar i mikrocirkulationen kan kopplas till många kroniska sjukdomar från diabetes till demens. Hjärnans eget lymfasystem, det glymfatiska systemet, upptäcktes för några år sedan och nu studeras betydelsen av lymfvätskeflödets samband med många olika sjukdomar så som hjärndegenerering och hjärt- och kärlsjukdomar.” berättar Ulla (1, 2, 3)

Började med att prova fysikalisk vaskulär BEMER-terapi året 2015

Ulla har varit intresserad av möjligheterna med många olika terapier och har även velat prova dem själv. ”Jag ville se hur behandlingen görs i praktiken och hur det skulle vara om man själv blev behandlad”, säger hon. Med denna teori så provade hon även zonterapi en gång i tiden och fick en väldigt god erfarenhet av den.

Den duktiga zonterapeuten rekommenderade att Ulla även skulle bekanta sig även med BEMER-terapi och rekommenderade att hon skulle gå på en BEMER-utbildning ämnad för läkare år 2015. Under utbildningen visade en schweizisk läkare från ett internationellt team en film taget på cellnivå om hur mikroblodkärl och lymfakärl fungerar och samarbetar tillsammans. Detta var ett fantastiskt ögonblick för Ulla. ”Jag fick se en avbildning som såg ut som jag hade tänkt mig! Jag insåg också att vi nu är nära intill en innovation som kan vara till hjälp mot många besvär.”

Ulla beställde hem en BEMER för att prova-på och hon märkte snabbt att behandlingen hade både en uppiggande och välgörande effekt. Kroppen återhämtade sig också snabbare än tidigare från olika påfrestningar. ”Jag återlämnade låneapparaten, skaffade inte genast en egen för att jag ville ta tid på mig att fundera och följa upp hur jag mådde. Hur som helst, så blev användningspausen rätt så kort eftersom avbrytningen i terapin innebar att tröttheten återvände och det var just den ville jag bli av med. Jag bestämde mig för att köpa en BEMEr för mig själv för att uppehålla mitt dagliga välbefinnande.”

Bäckenfrakturen läktes på halva den normala tiden

Ulla har egen erfarenhet av en skada och återhämtning från den. För tre år sedan ramlade hon i skidspåret i Ruka, i Finland, och följden var en tvärgående fraktur av bäckenbenet och en stor blödning i vävnaderna. Ortopeden förutspådde en rehabiliteringstid på åtta veckor för att bäckenet skulle läka ordentligt. Ulla började direkt med en effektiviserad användning av BEMER-terapin, det vill säga att hon behandlade bäckenet genom att både ligga på underlaget samt att ta lokalbehandlingar på området två till tre gånger per dygn.

Jag kryade på mig relativt snabbt och inom fyra veckor var jag tillbaka till ett väl fungerande tillstånd , det vill säga på hälften av den tiden som ortopeden hade förutsett och utan smärtstillande. Efter fyra veckor kunde jag röra på mig väl och kunde till och med bära på ved och vatten till min stuga”, berättar Ulla om sin återhämtning.

Till BEMER-paradiset varje dag – och även hunden Helmi vill dit

”Jag vill inte avstå från den här goda behandlingen, jag använder den varje dag. När barnbarnen är på besök konstaterar de att mormor går till BEMER-paradiset när jag ska ta min behandling. Det är en bra beskrivning av denna behandling, säger en road Ulla. Även barnbarnen kan få behandling om de vill koppla av och en dem fick även god hjälp med BEMER på en nackskada nyligen.

Familjens Helmi hund är även hon en ivrig BEMER-terapianvändare. ”Det går inte att ta sina BEMER-behandlingar ensam för att malteser hunden Helmi vet med otrolig noggrannhet när BEMER-terapin ska börja. Hunden kommer fort genom dörren för att kunna vara med och ta behandling på underlaget!” säger en leende Ulla. Om BEMERn inte är på så är hunden inte alls intresserad av underlaget, även om Ulla skulle ligga på den. ”Jag har alltså testat det. Hunden vill inte ha sällskap, hon vill ha behandling!”

Effekterna av BEMER-terapin grundar sig i en förbättrad mikrocirkulation

BEMER vaskulär terapi är en fysikalisk terapiform som förbättrar ett försvagat blodflöde i de minsta blodkärlen. På detta sätt hjälper den att återställa en tillräcklig tillförsel av syre och näring till vävnadscellerna, samt att avlägsna slaggprodukterna från vävnaderna. Detta innebär att de olika vävnader, som till exempel i musklerna, skelettet, huden eller de inre organen, får bättre förutsättningar att förnya och återhämta sig. Behandlingen har bevisats ha en god effekt på återhämningen, i synnerhet för förbättrad smärtlindring, sömn samt livskvalitet. (4)

BEMER® är en medicinteknisk apparatur kategoriserad som vaskulär terapi som fysikalisk stimulerar och aktiverar ett nedsatt/stört blodflöde hos små blodkärl. Denna behandlingsform stödjer och återställer tillförsel av syre och näringsämnen till vävnadsceller samt bortforsling av restprodukter från cellernas ämnesomsättning. Detta medför att vävnader som hud, muskler, ben och inre organ ges bättre förutsättning att fungera, regenerera och återhämta sig.

Terapins medicinska insats syftar inte till att eliminera ett specifikt symptom eller bota viss sjukdom utan fungerar mer utbrett genom att mikrocirkulationen stöds, vilket innebär att kroppen bättre kan reparera sina egna funktioner. Kroppens naturliga funktioner stöds och får hjälp att fungera mer optimalt som den naturligt har förutsättning för.

Artikeln bygger på intervjupersonens egna erfarenheter, som inte kan generaliseras. Konsekvenser och nyttan av en bättre fungerande mikrocirkulation är individuell och beroende på kroppens situation.

Ett varmt tack till Ulla för intervjun – och en fortsatt trevlig sommar där i Nagu! 

Källor:

  1. Gutterman D. & al. 2016. The Human Microcirculation, Regulation of Flow and Beyond. Circ Res. 2016; 118: 157-172. doi: 10.1161/CIRCRESAHA.115.305364.
  2. Jessen N., Munk A., Lundgaard I., Nedergaard M. The Glymphatic System: A Beginner’s Guide. Neurochem Res. DOI 10.1007/s11064-015-1581-6. Springer Science+Business Media 2015.
  3. Vuorio T., Ylä-Herttuala S. Imusuonten merkitys sepelvaltimotaudissa. Katsaus. Duodecim 2020;136:1326-32.
  4. Bohn W., Hess L., Burger R. The effects of the ”physical BEMER® vascular therapy”, a method for the physical stimulation of the vasomotion of precapillary microvessels in case of impaired microcirculation, on sleep, pain and quality of life of patients with different clinical pictures on the basis of three scientifically validated scales. J Complement Integr Med. 2013;10(Suppl):S5-12.

https://sverige.bemergroup.com

2 Comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *