Har du någonsin funderat på varför du andas eller varför du äter mat? Dessa är automatiska funktioner, självklarheter för oss alla.

Jag andas och jag äter – det vill säga jag lever

Men vi tänker inte så mycket på själva processen i kroppen. Syret från vår andning och näringsämnen från maten borde hamna hos våra celler för att värna om dem, men det är inte alltid en självklarhet att det blir så.

Medvetenhet om detta kan öka plötsligt när kroppen reagerar. När något går snett får man smärtor eller så är sjukdomen plötsligt framme. Det är kanske först då vi måste bemöta realiteten att vi både kan och måste ta ansvar för vår egen hälsa.

För att kunna ta ansvar för sin hälsa behöver man kunskap om hur kroppen och psyket fungerar. Dessutom vet vi att det finns många synvinklar på hur kroppen och sinnet fungerar. Konventionell medicin har ett visst förhållningssätt till dem och kompletterande terapiformer har sina egna metoder.

Alla synvinklar är nödvändiga och behövs för en bedömning.

Jag förespråkar en holistisk uppfattning om hälsa där människans fysiska, psykiska och sociala egenskaper vävs tätt in i varandra. Människan mår bra när helheten är i så gott skick som möjligt.

Det vill säga, utöver grundfunktionerna som att andas och äta, så är det lika viktigt att uppmärksamma våra tankar och kroppsrörelser – alltså hur vi tillbringar vår vardag och även hur vi samverkar med andra människor.

Mitt eget tankesätt, och själva BEMER-terapin, baserar sig på två huvudsakliga begrepp som är: makrohälsa och mikrocirkulation. Begreppen är inte så bekanta för allmänheten och inte ens nödvändigtvis för yrkeskunniga inom vården heller.

Hälsan börjar på cellnivå

Båda begreppen grundar sig på faktumet att människokroppen består av miljarder celler och att vi är bara så friska som våra celler är. Detta är makrohälsa.

Mikrocirkulationen är det systemet som stöder makrohälsan, det vill säga en välfungerande ämnesomsättning i cellerna.

Cellerna behöver syre och näring för att fungera. När dessa förbrukas för att producera energi och andra viktiga kemiska processer i cellen blir det kvar ämnesomsättnings- och slaggprodukter som ska avlägsnas.

Det finns sammanlagt hundra miljarder celler i människokroppen och en fjärdedel av dessa är röda blodkroppar som är specialiserade i att transportera syre. De röda blodkropparna ska transportera syre till alla andra celler i kroppen.

Tillförseln av syre kan enbart ske i de allra minsta blodkärlen, i kapillärerna, som är ett nätverk av hårstråstunna, kärl som sträcker sig precis överallt i kroppen.  Även näringsämnen tillförs cellerna enbart genom dessa mikroskopiska blodkärl, kapillärer.

Syre och näring transporteras genom kapillärens kärlvägg, endotelet, till cellerna. Syftet med mikrocirkulationssystemet är att livsviktiga ämnen kan transporteras och göras tillgängliga för varje cell i kroppen.

Att må bra idag och i morgon

Det finns många faktorer som belastar och därmed också försvagar mikrocirkulationen. Exempel på dessa är: att åldras, för lite motion, för mycket stillasittande, stress och sömnrubbningar. När mikrocirkulationen rubbas börjar cellerna må dåligt och sedan kan sjukdomar utvecklas.

BEMER-terapi är ett unikt och undersökt sätt att på ett fysikaliskt sätt stimulera och förbättra en försvagad mikrocirkulation utan negativa biverkningar. Kärnbudskapet i vår behandlingsform är både enkelt och koncis: hur vi mår idag och i morgon beror väldigt mycket på hur väl vår mikrocirkulation fungerar.

När vi andas och äter, det vill säga när vi ger våra celler det de behöver genom en väl fungerande mikrocirkulation, då håller cellerna oss friska – det vill säga en god makrohälsa.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *