Erektil dysfunktion/impotens börjar i genomsnitt ungefär 10 till 15 år tidigare hos män med diabetes

Män med både typ-1 och typ-2 diabetes löper dubbelt så stor risk att få erektionsbesvär jämfört med friska män. Problemen hos dem är mer allvarliga och svarar sämre på orala läkemedelsbehandlingar (1). Problemen börjar även mycket tidigare, redan vid 35-40 års ålder, medan erektionsbesvär hos män som inte har diabetes blir vanligare i genomsnitt när de är över 50 (2).

Vad beror det på?

Det finns många orsaker till impotens, både psykologiska och fysiska. Den mest förekommande fysiska orsaken för erektionsproblem i samband med diabetes anses vara skador i både de stora och små blodkärlen och funktionsrubbningar som försvårar blodcirkulationen i könsorganen, vilket det blir även i andra delar av kroppen. Störningar i mikrocirkulationen är en stor del av problematiken eftersom det orsakar syrebrist i vävnaden och diabetes-förorsakade nervskador som också kan vara orsaker till erektionsproblem. (1)

Var fjärde man med diabetes har låga halter av det manliga hormonet , testosteron, vilket även kan leda till sexuell olust. Blodtrycks- och depressionsläkemedel kan också innebära en risk för erektionsbesvär. (1)

Erektionsproblem kan vara en markör för dold hjärt- och kärlsjukdom

Forskare fann sambandet mellan impotens och latenta hjärt- och kärlsjukdomar i en sammanfattning av resultatsammanställningar från flera studier i ämnet. Det verkar så att erektionsproblem skulle kunna fungera som en indikation för att påbörja eller fortsätta med undersökningar och behandling gällande hjärt- och kärlsjukdom i ett tidigt stadie, innan mer allvarliga symptom uppstår.

Detta gäller i synnerhet yngre män som normalt inte skulle misstänkas för att ännu löpa risken att ha hjärt- och kärlsjukdomar. Om man agerar i ett tidigt stadie kan man förebygga risken för hjärtinfarkt eller stroke. Det lönar sig alltså att berätta om erektionsproblem som patient och det är viktigt att läkare kommer ihåg att ta upp ämnet. (3)

Störningar i blodflödet i de mindre blodkärlen har också en inverkan på erektionsproblem hos andra män än diabetiker, i synnerhet om man har hunnit bli över 50 år gammal. Till exempel stress och för mycket sittande försvagar blodkärlens funktioner också i det genitala området.

Livsvanor har betydelse

Det är bevisat att hälsosamma livsvanor kan minska erektionsbesvär. Man har fått fina resultat av viktminskning, ökad motion, hälsosammare kostval och att sluta med rökning. Allt detta har även en förbättrande inverkan på den allmänna blodkärlshälsan. (1)

BEMER-terapi ger en effektiv förbättring till en försvagad mikrocirkulation

BEMER-terapi är en fysikalisk vaskulär terapi som inverkar på de funktionella problemområdena i mikrocirkulationen. Det vill säga att den inverkar på den sammandragande muskelrytmen, vasomotionen, i muskelväggarna i de mindre artärerna när denna rytm är försvagad. Vasomotionen ”pumpar” blodet vidare framåt i de mindre mikroblodkärlen ända fram till kapillärerna.

Enligt mätningar kan vasomotionen förbättras med BEMER-terapi ända upp till 29% förbättrad blodfördelning i kapillärerna och upptagning av syre i vävnaderna. Dessa resultat är maximala värden efter 30 behandlingsdagar. (4)

På detta sätt kan terapin hjälpa till med att förbättra syreupptagningen och tillförsel av näring till vävnadscellerna och även med att avlägsna slaggprodukter från vävnaderna. Detta ger vävnadsceller och organ, även de genitala organen, möjligheten att tillfriskna.

Källorna:

  1. Maiorino M., Bellastella G. And Esposito K. Diabetes and sexual dysfunction: current perspectives. Diabetes Metab Syndr Obes. 2014; 7: 95-105. Published online 2014 Mar 6.
  2. Tienhaara H. Diabetes vaikuttaa seksielämään: Jopa kolme neljästä diabeetikkomiehestä kärsii erektiohäiriöistä. Iltalehti. 21.3.2018.
  3. Osundu C., Vo B., Oni E., Blaha M. & al. The relationship of erectile dysfunction and subclinical cardiovascular disease: A systematic review and meta-analysis. Vascular Medicine. 2018; Vol 23(1) 9-20.
  4. Klopp R., Niemer W., Schulz J. 2013. Effects of physical stimulation of spontaneous arteriolar vasomotion in patients of various ages undergoing rehabilitation. J Complement Integr Med. 2013; 10 (Suppl): S13-S19.

https://sverige.bemergroup.com

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *