Detta är ett sammandrag av en inspelad ljudfil*  med Lotta Wallin, leg veterinär, den 14/7 2020. Hon berättar att hon tillsammans med sin personal driver Emmaro Hästklinik, beläget utanför Kristianstad i Skåne.

Tävlingshästar i alla discipliner kan få plats på Emmaro, för såväl stationär vård som rehabilitering.

På Emmaro behandlas hästar från många av toppstallen i södra Sverige och det kommer även kunder från norröver i landet. Även tävlingshästar utanför Sverige, från Europa, som också behöver hjälp med förebyggande,  behandlande och rehabiliterande vård tas emot på Emmaro.

.

Lotta är också leg läkare, specialiserad inom internmedicin, och arbetar även i mån av tid på Centralsjukhuset i Kristianstad.

Förutom detta har hon hela sitt liv ridit och varit aktiv i toppsporten i många år och medlem i landslaget. Hon har internationella mästerskapsmedaljer i såväl hoppning som dressyr och fälttävlan. Lotta är fortfarande aktiv och tävlar i svår klass i dressyr.

Här kan du höra/se Lotta i en kort film.    Video Lotta Wallin 21 sek

Gott team-work viktigt för framgång

Lotta med personal har stor erfarenhet av alla tänkbara utmaningar och svårigheter som de hela tiden möter för att hästarna ska kunna tränas och återhämta sig optimalt och kunna utvecklas till hästar med bästa möjliga hållbarhet och prestationsförmåga.

För att lyckas med detta på bästa möjliga sätt behövs många olika parametrar runt hästen. Förutom en bra häst och ryttare behövs bra foder och underlag, hovslagare, veterinär, equiterapeut etc etc.

Lotta Wallin och Svante Larsson, hästkiropraktor. De har haft ett gott samarbete i många år

Det krävs mycket logistik för att optimera hästarna inför de viktigaste tävlingarna. Ju mer hemmapersonalen kan göra i det dagliga arbetet för att förbättra hästens möjlighet till maxprestation och återhämtning desto bättre är det.

Mikrocirkulationens betydelse för optimal hälsa och prestation

En elitpresterande individ belastar kroppen och vävnaderna fylls av slaggprodukter som är negativa både för prestation och hållbarhet.

En välfungerande och optimerad cirkulation där mikrocirkulationen är särskilt viktig är en stor del i hästens förmåga att återhämta sig, bygga upp muskulatur och vävnad samt att utveckla en hållbarhet och en högpresterande kropp.

Tyvärr blir tyvärr ibland en hårt belastad vävnad ibland ett hinder för att mikrocirkulationen ska kunna fungera optimalt. Det finns olika hjälpmedel för att få detta att fungera t ex kyla/värme, bandage etc.

Fysikalisk behandling för bättre cirkulation

På marknaden finns många olika utrustningar inom fysikalisk behandling och ökad cirkulation och på Emmaro har man provat de flesta produkter genom åren men utan större effekt. För ett par år sedan fick de tillfälle att prova BEMERtäcket och man kunde snabbt konstatera att hästarna var mjukare när de skulle ridas och fick en snabbare återhämtning. Därmed kunde de tolerera en successivt ökad träning på ett bättre sätt och utveckla en starkare kropp och förmåga till ökad prestation.

BEMERnöjda kunder och hästar

De har ett stort antal kunder som också använder BEMERtäcket i sin dagliga verksamhet och samtliga är eniga om att effekten är positiv. På en del hästar har man sett en direkt skillnad i prestationsförmågan till det bättre. BEMERtäcket är en unik produkt och lätt att implementera i den dagliga verksamheten eftersom all personal kan lära sig att använda den. Hästarna tolererar BEMER väl, behandlingstiden är kort och täcket är lätt att sätta på och ta av.

BEMER Horse set rekommendation

Emmaro med personal och deras kunder är mycket nöjda med BEMERtäcket och Lotta vill gärna rekommendera att man provar utrustningen i sin verksamhet. För Emmaro och deras kunder har BEMER Horse set tillfört en ny dimension i möjligheten att påverka och förbättra träning, omvårdnad, återhämtning och i slutändan prestationsförmågan.

Forskning om BEMERs effekter på mikrocirkulationen på människa (med BEMER Classic/Professional Medicinteknisk utrustning) finns att läsa på PubMed. Studier på hästar är på gång att publiceras.

Titta gärna in här https://veterinary.bemergroup.com för mer info om BEMER Horse set.

Innehållet i ljudfilen är återberättat i ovanstående text av Maria Dagerberg, oktober 2020

*ljudfilen, drygt 8 min: https://drive.google.com/file/d/1axRNuFohYfzVUqL4S1xfQ67PzqqQLc7O/view?usp=drivesdk

www.hastkliniken.com

BEMER® är en medicinteknisk apparatur kategoriserad som vaskulär terapi som fysikalisk stimulerar och aktiverar ett nedsatt/stört blodflöde hos små blodkärl. Denna behandlingsform stödjer och återställer tillförsel av syre och näringsämnen till vävnadsceller samt bortforsling av restprodukter från cellernas ämnesomsättning. Detta medför att vävnader som hud, muskler, ben och inre organ ges bättre förutsättning att fungera, regenerera och återhämta sig.

Terapins medicinska insats syftar inte till att eliminera ett specifikt symptom eller bota viss sjukdom utan fungerar mer utbrett genom att mikrocirkulationen stöds, vilket innebär att kroppen bättre kan reparera sina egna funktioner. Kroppens naturliga funktioner stöds och får hjälp att fungera mer optimalt som den naturligt har förutsättning för.

Artikeln bygger på intervjupersonens egna erfarenheter, som inte kan generaliseras. Konsekvenser och nyttan av en bättre fungerande mikrocirkulation är individuell och beroende på kroppens situation.

https://sverige.bemergroup.com

Här visas BEMER Professional
BEMER utrustning för människa/hästägare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *