Buda_Eva_Csecsei

Dr. Èva Csécsei, neurolog

Sömnlöshet hör till de vanligaste besvären som folk söker läkarvård för. I bakgrunden finns flera faktorer: levnadsvanor, sjukdomar, neurologiska problem och psykiska faktorer. Sömnproblem kan betyda att man har insomningssvårigheter som är oberoende av miljöfaktorer, att man vaknar på natten eller tidigt på morgonen, eller får dålig sömnkvalitet som inte ger tillräckligt med vila.

Enligt omfattande forskningsmaterial upplever cirka 34 procent av den vuxna befolkningen sömnproblem. Problemen ökar med åldern, i synnerhet för de som är över 60 år. Sömnproblem kan delas i primär och sekundär sömnlöshet, det vill säga sömnlösheten är ett symtom av fysiska eller psykiska problem.

Av alla hjärtinfarktpatienter har 63 procent sömnstörningar. Sömnstörningar av hormonella grunder är vanligare hos kvinnor.

Troubled young woman in bed and lack of sleep

Dr Csécseis arbetsgrupp har testat effekten av BEMER-terapi på de som lider av primär och sekundär sömnlöshet med goda resultat.
I gruppen för folk med sekundär sömnlöshet fanns det 87 patienter, och för primär sömnlöshet 47 patienter. De behandlades med BEMER sömnprogrammet vid behov, samt med kognitiv terapi, stresshantering och vägledning till god sömnhygien (det vill säga läran om vanor som gynnar en god sömn). Resultaten var mycket uppmuntrande.

I gruppen med patienter som hade sekundär sömnlöshet mätte man resultaten enligt Athens Insomnia Scale där de mest allvarliga fall av sömnstörningar får fulla poäng, det vill säga 24 poäng. Utgångspunkten i snitt för gruppen var 20,42 poäng. Situationen mättes på nytt med samma enkätstudie efter fem veckor, och efter tre månader. I snitt hade antalet poäng sjunkit till 13,22 poäng. (Information om sömnenkät som användes: (https://en.wikipedia.org/wiki/Athens_insomnia_scale)

Buda_uni

När patienter undersöktes för primär sömnlöshet (47 st.) förde de alla en sömnjournal och resultaten mättes enligt den ungerska versionen av Groningen Quality Sleep Scale. Frågorna som mättes (15 stycken) berörde olika faktorer som påverkar sömnkvalitet och de var ja eller nej frågor. Innan man behandlade sömnstörningar med BEMER sömnprogrammet, och med olika terapier, hade patienterna i snitt åtta stycken ja-svar. Efter behandlingsperioden fanns det i genomsnitt tre ja-svar.

Senior Couple Lying Asleep In Bed Together

Dr. Csécsei ordinerar inte sömnläkemedel till sina patienter. Även vid de svåraste fallen av sömnlöshet använder hon BEMER-terapi som behandlingsmetod, samt läkemedel som lindrar stress.

Vad gäller sekundär sömnlöshet tycker hon att det är viktigt att man behandlar sjukdomen som orsakar sömnlösheten och själva sömnlösheten separat och för sig.

Hon rekommenderar BEMER-terapi som stödterapiform för både primär och sekundär sömnlöshet.

Effekterna av BEMER-terapin grundar sig i en förbättrad mikrocirkulation

BEMER® är en medicinteknisk apparatur kategoriserad som vaskulär terapi som fysikaliskt stimulerar och aktiverar ett nedsatt/stört blodflöde hos de små blodkärlen. Denna behandlingsform stödjer och återställer tillförsel av syre och näringsämnen till vävnadsceller samt bortforsling av restprodukter från cellernas ämnesomsättning. Detta medför att vävnader som hud, muskler, ben och inre organ ges bättre förutsättning att fungera, regenerera och återhämta sig.

Terapins medicinska insats syftar inte till att eliminera ett specifikt symptom eller bota viss sjukdom utan fungerar mer utbrett genom att mikrocirkulationen stöds, vilket innebär att kroppen bättre kan reparera sina egna funktioner. Kroppens naturliga funktioner stöds och får hjälp att fungera mer optimalt som den naturligt har förutsättning för.

Artikeln bygger på intervjupersonens egna erfarenheter, som inte kan generaliseras. Konsekvenser och nyttan av en bättre fungerande mikrocirkulation är individuell och beroende på kroppens situation.

https://sverige.bemergroup.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *