Bengt Lindmark startade med BEMER behandlingar 2015, när han medverkade i projekt 600 som samordnades lokalt mellan Z-Gränds Hälsocentral och Hälsobyrån i Östersund. Projektet hade fokus på kost och livsstilsförändringar. De som medverkade hade alla diabetes typ 2, förhöjt BMI-värde och det fanns en del att förbättra när det gällde livsstilen. Allt ifrån att bli mer fysiskt aktiva till att planera sin kosthållning bättre. Flera av träffarna handlade om planering, motivation och att komma tillbaka till den tänkta planen som ibland kunde spåra ur. I detta sist nämnda, tror jag alla kan känna igen sig!

Frestelserna var många och Bengt kunde konstatera på samma sätt som forskning visar, att det tar tid innan nya vanor blir en naturlig del av livet.

Bengt fokuserade tidigt på att motionera mera, vilket gjorde att hans vikt reducerades. Han orkade mycket mer på jobbet och även när han kom hem på eftermiddagarna. Han hade tidigare upplevt att kvällarna var onormalt korta, på grund av att orken inte funnits för att hitta på trevliga aktiviteter. Han startade också upp med regelbunden BEMER behandling. I december 2016 köpte Bengt en egen BEMER, eftersom effekterna hade övertygat honom om att det bästa var att ha sin ”läkstation och energigivare” hemma och kunna använda den två gånger per dag. Bengt är mycket nöjd användare, han har fått tillbaka känseln i fötter och underben, tidigare led han av *neuropati orsakad av sin diabetes typ 2.

En konsekvens för Bengts medicinering av diabetes och högt blodtryck, innebar genom regelbunden BEMER terapi minskade doser.

Något som jag som undertecknad vill inflika, att på sikt är det en enskild viktig faktor när man ser till biverkan av läkemedel. Potenta läkemedel ger olika typer av biverkningar, olika för olika individer.

Har du läst bipacksedlar för läkemedel? Rubrikerna är många.

När det handlar om oönskade effekter listas allvarliga biverkningar och andra biverkningar såsom – vanligt förekommande som drabbar 1 av 10, mindre vanliga biverkningar som förekommer hos 1 av 100 och sällsynta fall i frekvensen 1 av 1000. När det sedan kommer till försiktighet i kombination med andra läkemedel, kan listan göras mycket lång. Forskning visar att detta är den 3:e vanliga dödsorsaken, statistiskt sett. Många har inte den respekt för läkemedel som vi behöver ha med tanke på konsekvenserna.

Att kunna minska medicinering och stötta med nya hjälpmedel som inte ger biverkningar skulle idag
kunna vara möjligt, bland annat genom BEMER, som är en fysikalisk vaskulär terapi. Det mest fantastiska
med BEMER, tycker Bengt, är att den är så enkel att använda. En friskvård för alla, även de dagar vi är
lata!

Att investera i storleksordningen en Kaffe Latte om dagen i tre år (Ja alltså 41:-/ dag) och därefter ha en
BEMER utrustning gratis hemma för sin hälsa – hur känns det?

BEMER passar både i förebyggande och i behandlande syfte! Att stimulera cirkulationen, är A och O för
varje människa oavsett om du är frisk eller sjuk.

I allt större utsträckning blir prevention och egenvård viktiga målområden att ta fasta på för vår folkhälsa.

Idag talar vi om tre typer av prevention: 

*Primär prevention – för friska – genom hälsofrämjande arbete skapa förutsättningar för att bevara det friska, såsom sluta röka,ha jod i salt, vaccinationer, barn- och mödrahälsovård.

*Sekundär prevention – tidiga tecken på sjukdom – genom tidig diagnos och vidta behandlingsåtgärder t.ex. vid diabetes, livmoderhalscancer-screening, behandling av högt blodtryck etc.

*Tertiär prevention – etablerad sjukdom – förhindra komplikationer och satsa på rehabiliteringsinsatser.

Potentialen för prevention behöver utvecklas betydligt.

Vårdpersonal behöver i större utsträckning involvera patientens egenvård som en viktig hälsofaktor i mötet med patienten. Förutom att förmedla traditionella metoder och kunskap avseende en förbättrad livsstil finns idag fysikalisk vaskulär terapi att tillgå som ”teamplayer” i samtliga 3 definierade nivåer för prevention. BEMER fysikalisk vaskulär terapi i kombination med andra medicinska insatser och/eller livsstilsbefrämjande åtgärder har jag under mina 10 år med BEMER sett en mer framgångsrik läkning och rehabilitering, även vid s.k. kroniska sjukdomstillstånd.

Lena Svedevall, Leg. Sjuksköterska
Hälsobyrån AB, Östersund

 

Vad är BEMER-terapi ?

BEMER -Fysikalisk vaskulär terapi förbättrar blodflödet i de minsta blodkärlen och blodets fördelning in till vävnaderna. BEMER-teknologin är baserad på stimulering av den rytmiska rörelsen i väggarna i mikrokärlen, den  s  k vasomotionen. Den effektgivande faktorn är en patenterad signal som återger en frisk rytm till mikrokärlen med en rubbad rytm. BEMER stöder kroppens förmåga att kunna reparera sig själv genom en förbättrad mikrocirkulation. BEMER har också ett unikt Sömnprogram.

 https://sverige.bemergroup.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *